UAB „Vilniaus energija” pranešimas spaudai „Paskutinę 2015-ųjų dieną užges Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė”

2015-12-30

Vilniaus trečiosios termofikacinės elektrinės (TE-3) stabdymą numatoma pradėti vidurdienį, visiškai sustabdyti – iki vidurnakčio. Elektrinės stabdymas bus analogiškas įprastai praktikai, kai pasibaigus šildymo sezonui stabdomi elektros ir šilumos gamybos įrenginiai.

Jėgainė bus stabdoma po truputį mažinant kuro padavimą į garo katilą, tuo pačiu mažinant gaminamos elektros ir šilumos kiekį. Pasiekus minimalias elektros energijos gamybos apkrovas, generatorius bus atjungtas nuo perdavimo tinklo. Toliau nuosekliai vykdomi įrenginių aušinimo ir vidinių paviršių konservavimo procesai.

Elektrinės užgesimas nesukels šilumos tiekimo sutrikimų Naujųjų metų naktį. Sumažintos TE-3 šilumos gamybos apimtys bus kompensuotos padidėjusia šilumos gamyba Vilniaus antrojoje termofikacinėje elektrinėje (TE-2).

Ši elektrinė kartu su nepriklausomais šilumos gamintojais ir bus pagrindinis Vilniaus šilumos gamybos šaltinis 2016 metais. Paspaudus didesniam šalčiui, darbą pradės ir rajoninė katilinė Nr. 8, esanti Ateities gatvėje.

TE-3 elektrinė, galinti pagaminti 600 MWh/h šilumos, paskutiniu metu dėl sumažintų elektros supirkimo apimčių gamina 130-180 MWh/h šilumos. Tai sudaro apie 30 proc. vidutinio apkrovimo šildymo sezono metu ir apie 15 proc. šilumos poreikio esant dideliam šalčiui, šilumos gamybos piko metu.

„Vilniaus energija" ir toliau rūpinsis elektrinės turto saugojimu, o TE-3 uždarymo ar palaikymo darbiniame stovyje klausimus turės spręsti Vilniaus miesto savivaldybė ir jos įmonė „Vilniaus šilumos tinklai".

Įmonės reorganizacijos procesas, susijęs su TE-3 uždarymu, dar nėra pasibaigęs. Tikslus atleistų darbuotojų skaičius ir kompensacijų sumos išaiškės pasibaigus reorganizavimo procesui.

„Vilniaus energija" yra visapusiškai pasirengusi tam atvejui, jei „Vilniaus šilumos tinklai" atsisakytų išsaugoti 114 Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę eksploatuojančių darbuotojų. Bendrovė iš savo lėšų jau yra suformavusi virš 1,5 mln. eurų fondą išeitinėms kompensacijoms išmokėti. Kompensacijos nedidintų šilumos kainos, nes būtų mokamos „Vilniaus energiją" valdančios kompanijos „Veolia" lėšomis.

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Šilumos kainos nustatymo metodika sukonstruota taip, kad pasikeitus šilumos gamybos šaltiniams (pervedus šilumos gamybą iš kogeneracinės elektrinės į vandens šildymo katilus) šilumos kaina neturi kisti.

Šildymo sezono metu kogeneracinės jėgainės yra efektyviausios ir ekonomiškiausios elektrinės iš visų iškastinį kurą naudojančių elektrinių. Jų bendras šilumos ir elektros gamybos efektyvumas yra didesnis ir už naujausias kondensacinio ciklo elektrines, pavyzdžiui – Lietuvos elektrinės 9-ąjį bloką.

VE-3 veikla tapo neįmanoma Vyriausybei nutarus nuo 2016 metų sausio 1 dienos panaikinti VIAP kvotas kogeneracinėms elektrinėms. Energetikos ministerija taip pat viešai paskelbė, kad VE-3 nebėra būtina Vilniaus miestui apsirūpinti šiluma. Uždaromos jėgainės įrenginių technologinė schema neleidžia gaminti šilumos negaminant elektros energijos.

UAB "Vilniaus energija" pranešimas spaudai "Paskutinę 2015-ųjų dieną užges Vilniaus trečioji termofikacinė elektrinė"

Daugiau informacijos:
Nerijus Mikalajūnas,
„Vilniaus energijos" atstovas spaudai,
+ 370 685 20513,
nerijus.mikalajunas@vilniausenergija.lt