Gyventojų ir verslo patogumui – sukurtos naujos elektroninės paslaugos

2015-06-22

Gyventojų ir verslo patogumui – sukurtos naujos elektroninės paslaugos

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI), siekdama didinti administracinių paslaugų teikimą elektroninėje erdvėje ir mažinti administracinę naštą, siūlo naują galimybę – VEI teikiamas elektronines administracines paslaugas užsakyti viešųjų elektroninių paslaugų portale – Elektroniniuose valdžios vartuose (adresas https://www.epaslaugos.lt/portal/).

Šiame portale galima užsakyti dvi elektroniniu būdu VEI teikiamas administracines paslaugas – išduoti energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatus ir pažymas apie atliktus energetikos įrenginių – elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų techninės būklės patikrinimus.

Perkeldama teikiamas administracines paslaugas j elektroninę erdvę, VEI siekia, kad administracinių paslaugų teikimo elektroniniu būdu procesas būtų skaidresnis, greitesnis ir patogesnis gyventojams ir verslo atstovams. Paslaugą galima užsisakyti elektroninėje erdvėje jiems patogiu bet kuriuo paros metu, nebevykstant tiesiogiai į VEI ar dokumentus siunčiant paštu. Be to, paslaugos užsakovas gali stebėti užsakytos paslaugos būklę ir jos vykdymo eigą, kadangi visi veiksmų derinimai ir dokumentų persiuntimai vyksta elektroninėje erdvėje per Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platformą (VIISP).

Užsisakyti šias paslaugas ir reikiamus dokumentus VEI galite pateikti pasirinkę atitinkamą nuorodą:

Pasirinkę nuorodą, rasite išsamų administracinės paslaugos aprašymą, jos suteikimo terminą, nuorodas į teisės aktus, reglamentuojančius šios paslaugos teikimą.

Spragtelėję ant nuorodos „Užsakyti" iš sąrašo pasirinkite norimą prisijungimo prie sistemos būdą – pasinaudojant Lietuvos bankų elektroninės bankininkystės sistemomis ar pasinaudojant e. parašu (plačiau apie prisijungimą).

Atsidarius naujam svetainės puslapiui, užpildykite tuščius laukus, prisekite VEI nurodytus privalomus pateikti dokumentus. Tam tikri prašymų formų laukai bus užpildyti automatiškai, kadangi visa informacija, kuri saugoma valstybės registruose, bus gauta automatiniu būdu, valstybės institucijoms bendradarbiaujant „vieno langelio" principu.

Atsakymus į klausimus, susijusius su pasirinktos paslaugos teikimu, gausite paskambinę VEI specialistų telefonais, nurodytais paslaugų aprašo skiltyje „Kontaktai".

Gavusi paslaugos užsakymą, VEI įvertins pareiškėjo pateiktą prašymą ir visą informaciją bei kitus dokumentus. Reikiamus dokumentus paslaugos užsakovui VEI pateiks per administracinės paslaugos suteikimo terminus – energetikos įrenginių eksploatavimo veiklos atestatas išduodamas per 30 kalendorinių dienų nuo visų dokumentų gavimo dienos, energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažyma – ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo su visais privalomais dokumentais pateikimo dienos, prašyme nurodytu būdu – ei. paštu arba paštu.

Jei kiltų papildomų klausimų, prašome susisiekti su Bendrųjų reikalų skyriaus vyriausiąja specialiste Milda Levandraityte, tel. (8 5) 219 5412, ei. p. milda.levandraityte(a),vei.lt
Valstybinės energetikos inspekcijos informacija