Naujausi šilumos energijos kainų pokyčiai

2024-04-03

Lietuvos energetikos agentūros parengta informacija

Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra, vykdydama savo funkcijas ir pasitelkdama sukauptas ekspertines žinias bei patirtį, renka, sistemina bei skelbia informaciją apie šilumos energijos ir biokuro kainų pokyčius, taip pat atlieka šių duomenų analizę.

Nuo 2024 m. pradžios šilumos energijos ir biokuro kainų pokyčių apžvalga skelbiama kas mėnesį. Viešai prieinamas šių mėnesių apžvalgų archyvas.

BIOKURO IR ŠILDYMO SEKTORIUS 2024 M. KOVO MĖN.