LR Vyriausybė patvirtino Nacionalinį oro taršos mažinimo planą

2019-04-30

Balandžio 27 d. įsigaliojo Vyriausybės patvirtintas Nacionalinis oro taršos mažinimo planas. Lietuva, kaip ir kitos ES šalys, buvo įpareigota parengti ir įgyvendinti tokį strateginį dokumentą iki 2020 m. ir 2030 m. nustatytiems ES tikslams mažinant į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekį pasiekti.
Vienas iš švaraus oro priešų – tarša kietosiomis dalelėmis ir kitais pavojingais teršalais iš kietuoju kuru šildomų namų ūkių. Todėl numatoma parama kietojo kuro katilams modernizuoti ir atnaujinti, taip pat namų ūkiams prisijungti prie aplinkosauginiu požiūriu efektyvios centralizuoto šilumos tiekimo sistemos.

Daugiau informacijos Aplinkos ministerijos pranešime. Visą planą galite rasti ČIA.

AM 2019 04 29 pranešimas. Įsigaliojo Nacionalinis oro taršos mažinimo planas