2019 m. rugsėjo 16 d. LR Seimo audito komitetas, LR konkurencijos taryba ir Lietuvos laisvosios rinkos institutas organizuoja konferenciją „Ar reikalinga konkurencija teikiant viešąsias paslaugas?“

Data

16 rugsėjo, 2019

Organizatorius

LR Seimo audito komitetas, LR konkurencijos taryba, Lietuvos laisvosios rinkos instittutas

Vieta

Lietuvos Respublikos Seimo III rūmų Konferencijų salė

Lietuvos valstybės kontrolė yra nustačiusi, kad Lietuvai trūksta strateginio ir sisteminio požiūrio į valstybės įmones, neaišku, kokie yra šalies socialiniai, politiniai ar komerciniai tikslai, kurių ji siekia per savo valdomas įmones. Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) taip pat pabrėžia būtinybę šalims nusistatyti konkrečias priežastis ir kriterijus, kuriais remiantis valstybės dalyvavimas versle būtų pateisinamas. Nenustačius šių ribų, kyla grėsmė sąžiningai konkurencijai ir privačios ūkinės veiklos laisvei.

Tęsdama diskusiją dėl valstybės dalyvavimo versle ribų, Konkurencijos taryba kartu su Seimo Audito komitetu ir Lietuvos laisvosios rinkos institutu rugsėjo 16 d. Seime organizuoja tarptautinę konferenciją „Ar reikalinga konkurencija teikiant viešąsias paslaugas“. Renginio dalyviai turės galimybę susipažinti su tarptautine valstybės veikimo rinkoje praktika, aptarti esamą padėtį Lietuvoje ir diskutuoti, ar būtina užtikrinti efektyvią konkurenciją viešųjų paslaugų sektoriuje.

Užsienio šalių sukaupta patirtimi dalysis Švedijos Sodertorno universiteto ekonomikos profesorius Matsas Bergmanas ir EBPO atstovas Antonio Capobianco. Kaip viešojo administravimo subjektai turėtų prisidėti užtikrinant konkurenciją viešųjų paslaugų sektoriuje, diskutuos Seimo, Savivaldybių asociacijos, Lietuvos laisvosios rinkos instituto, Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Valstybės kontrolės atstovai.

Į renginį REGISTRUOTIS iki rugsėjo 12 d., 17 val. Renginys nemokamas, tačiau vietų skaičius ribotas.

PROGRAMA