Lietuvos iš Švedijos šilumininkai aptarė bendradarbiavimo galimybes

2023-10-11

Š.m. spalio 10 d. Vilniuje lankėsi Švedijos šilumininkų delegacija. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su SweHeat (Švedijos CŠT taryba) organizavo bendrą asociacijos narių atstovų ir užsienio ekspertų susitikimą, kurio metu pristatyti aktualūs klausimai, susiję su Lietuvos CŠT vystymusi.

Plačiau diskutuota ir apsikeista patirtimi, sprendimais dominančiomis temomis. Švedijos CŠT konsultacinės bendrovės (FVB, Energy-Opticon, Radscan, SWEP, PG Monitoring) pristatė savo produktus, inovacijas, vystomus projektus, pradedant konsultacinėms paslaugomis įvairiais specifiniais techniniais klausimais, šilumos gamybos šaltinių, tiekimo optimizavimo sistemų diegimu, šilumos atgavimu iš išmetamų dūmų, šiuolaikinių šilumokaičių produktais, baigiant CŠT vamzdynų stebėjimo ir nuotėkio aptikimo sistemomis.

Aptartos galimos bendradarbiavimo perspektyvos tarp Lietuvos šilumos tiekėjų ir Švedijos CŠT įrangos gamintojų.