Įvertintas Lietuvos pasirengimas stoti į Tarptautinę energetikos agentūrą

2020-09-14

LR energetikos ministerijos 2020-09-11 pranešimas

Šiandien užbaigtas antras Lietuvos stojimo į Tarptautinę energetikos agentūrą (TEA) etapas: TEA atliko jungtinę reagavimo į ekstremalias situacijas bei giluminę energetikos srities peržiūrą.

Peržiūra buvo vykdoma rugpjūčio 31 – rugsėjo 11 dienomis. Lietuvą vertino ekspertų komanda iš Švedijos, Danijos, Suomijos, Estijos, Lenkijos, Didžiosios Britanijos, Šveicarijos, Kanados, Europos Komisijos bei Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) sekretoriato.

Vertinimo metu buvo analizuota, ar Lietuvos teisės aktai ir energetikos politikos principai atitinka TEA standartus. Didžiausias dėmesys skirtas Lietuvos tikslams bei realiai situacijai naftos, gamtinių dujų, elektros, atsinaujinančių išteklių energetikos, energetikos statistikos rinkimo, energetikos technologijų ir inovacijų ir kt. srityse, taip pat vertintas naftos atsargų srities reglamentavimas ekstremaliosios situacijos atveju. Įvyko iš viso 22 sesijos įvairiomis energetikos politikos temomis, kuriose dalyvavo valstybės institucijų, valstybės valdomų įmonių, akademinės bendruomenės, nevyriausybinių organizacijų bei privataus verslo atstovai.

Šis ekspertų vertinimas ir rekomendacijos taps išsamios ataskaitos apie Lietuvos energetikos politiką pagrindu, kurią rengs TEA. Ši ataskaita turėtų būti pristatyta 2021 m. pavasarį.

Primename, kad TEA valdyba 2019 m. birželį pritarė Lietuvos prašymui stoti į šią prestižinę organizaciją, o šiais metais Seimas jau pritarė Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo pakeitimams dėl naftos atsargų naudojimo. Tai sudarė sąlygas dalyvauti TEA valstybių narių kolektyviniuose veiksmuose dėl naftos atsargų panaudojimo kilus nenumatytoms aplinkybėms.

TEA šalys narės kaupia naftos produktų ir naftos atsargas, siekiant reaguoti į naftos tiekimo sutrikimus TEA narėse, kainų svyravimus ir krizines situacijas. Nuo pat TEA veiklos pradžios 1974 m. toks mechanizmas, kai reaguota į naftos tiekimo pokyčius ir naudotos valstybių naftos atsargos, buvo panaudotas tris kartus.

TEA valdybai pritarus, kad Lietuva atitinka narystės TEA standartus, Seime turės būti ratifikuotas 1974 m. lapkričio 18 d. susitarimas dėl tarptautinės energetikos programos. Tuomet Lietuva galės tapti pilnateise TEA nare. Planuojama, kad tai įvyks 2021 m.

Stojimo procesas įprastai trunka iki penkerių metų, tačiau Lietuva yra pasirengusi kaip įmanoma greičiau įgyvendinti narystės reikalavimus, kad galėtų kuo anksčiau pasinaudoti TEA narystės nauda. Lietuvai ypač aktualios TEA ekspertinės žinios, kurios leistų spartinti pokyčius energetikoje, ieškoti optimaliausių sprendimų pereinant prie klimatui neutralios energetikos, stiprinant valstybės energetikos inovacijų politiką, didinant energetinį efektyvumą.