Išrinktas naujas LŠTA Tarybos narys

2019-09-23

Asociacijos neeilinis ataskaitinis narių susirinkimas šiandien vienbalsiai išrinko AB „Vilniaus šilumos tinklai “ generalinį direktorių Gerimantą Bakaną nauju Tarybos nariu