INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR PATEIKTĄ TVIRTINTI APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

2024-02-21

AB „Klaipėdos energija” pranešimas, 2024 m. vasario 20 d.

Informuojame, kad, vadovaujantis 2019 m. birželio 6 d. LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu Nr. XIII-2166 (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais)), LRV 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (TAR, 2019-06-19, Nr. 9862; su vėlesniais pakeitimais) ir LR energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu “ (TAR, 2020-10-13, Nr. 21224; su vėlesniais pakeitimais), yra parengtas ir LR energetikos ministrui pateiktas tvirtinti Klaipėdos miesto pietinės dalies šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijų planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – AB „Klaipėdos energija“ kontaktinė informacija: Danės g. 8, Klaipėda LT-92109, tel. (8 46) 410 859, el. paštas  klenergija@klenergija.lt, interneto svetainė www.klenergija.lt.

Plano rengėjas  –  VĮ Registrų centras Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius. Papildomais klausimais galite kreiptis į Valstybės įmonės Registrų centro, Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovą Evaldą Lukšą el. p. evaldas.luksa@registrucentras.lt arba tel. 8 659 13 447.

Plano tikslas – parengti, tenkinant viešąjį interesą, Klaipėdos miesto pietinėje dalyje esančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto).