Tarptautinis Euroheat&Power kongresas2023 Turine, Italijoje

Data

22 gegužės, 2023

Organizatorius

Euroheat & Power

Vieta

Turinas, Italija, Lingotto konferencijų centras

2023 m. gegužės 22-24 dienomis Turine, Italijoje vyko Euroheat&Power (tarptautinės centralizuoto šilumos ir vėsumos tiekimo ir kogeneracijos asociacijos) 41-asis europos šilumininkų kongresas „District Energy: The local solution to global challenges” (Miestų energetika: vietiniai sprendimai globaliems iššūkiams).

Daugiau kaip 400 dalyvių ir pranešėjų aptarė šiuolaikines problemas, tokias kaip klimato kaita, energetinė krizė, augantys miestai, aplinkos tarša ar pan., svarstė būdus, kaip Europos miestai galėtų jas spręsti. Didžiausias energijos suvartojimas pastatų sektoriuje šiame kontekste reikalauja naujų ir sparčių sprendimų. Todėl kongrese daug dėmesio buvos skirta miestų energetikos politikai, nes centrinis šildymas ir vėsinimas glaudžiai susijęs su miestų infrastruktūros plėtra ir vartotojų poreikių tenkinimu.

Dėl globalių problemų miestų šildymo ir vėsinimo sprendimai kaip niekada svarbūs. Akcentuota, kaip svarbu rasti teisingus ilgalaikius technologinius sprendimus ir sukurti sąlygas jiems greičiau įgyvendinti.  Todėl kongrese aptarinėtos aktualios temos: perspektyviausios ir inovatyvios technologijos, teisinės aplinkos gerinimas, finansavimo bei verslo modeliai ir kiti aspektai būtini sėkmingam centrinio šildymo ir vėsinio vystymui. Akcentuota, kad tam labai svarbus miestų infrastruktūros planingas vystymas, investicijų saugumas ir kūrybiški individualūs sprendimai kiekviename mieste ar miestelyje.

Savo naujausius produktus ir paslaugas kongreso metu pristatė beveik 20 gerai žinomų ir naujų kompanijų. Daug dėmesio skirta didelės galios šilumos siurblių gamybai, vamzdynų gerinimui ir visos centrinio šildymo sistemos skaitmenizavimui.     

Kongreso dalyviai apsilankė Turine įrengtoje šilumos talpykloje (operatorius IREN) , kuri balansuoja šilumos gamybos ir vartojimo pikus. Siekiant, kad labai technologinis objektas viduryje miesto negadintų architektūrinės aplinkos – jis apipintas žalumynais, kurie papuošia patį objektą ir aplinką (žr. nuotraukose).

Euroheat&Power kongreso metu oficialiai išleido išsamią 30 Europos šalių centralizuoto šildymo ir vėsinimo būklės apžvalgą.

Statistiniai rezultatai rodo tikrąjį šios technologijos potencialą spartinti šildymo ir vėsinimo sektoriaus dekarbonizaciją. Tai didžiulė sena infrastruktūra, kuria naudojasi 70 mln. Europos gyventojų: 190 000 km CŠT vamzdynų, 17 000 CŠT sistemų, kurių bendra galia apie 300 GW šilumos.

CŠT sektoriaus žalioji transformacija Europoje spartėja: 2021 m. iš atsinaujinančių ir perteklinių šilumos šaltinių buvo patiekta daugiau nei 40 % visos šilumos ir vėsumos energijos. Tačiau šis santykis tarp šalių išlieka nevienodas – Islandija gali pasigirti beveik 100 % AEI (dėl geoterminės energijos), kitos šalys, kaip Prancūzija, Austrija ar Vokietija, vis dar labiau priklauso nuo iškastinio kuro.

Pažymėtina, kad Vidurio ir Rytų Europos šalys (tarp jų ir Lietuva) yra vertinamos kaip ypač gerai pasirengusios ir dauguma naudojasi naujos kartos šilumos tinklais, turinčiais daug AEI gamybos išteklių bei gerai išvystytą infrastruktūrą, kurią tereikia atnaujinti. Siekiant integruoti dar nepanaudotus atsinaujinančius ir švarius šilumos šaltinius bei palaikyti būsimos energetikos sistemos atsparumą ir lankstumą – centralizuotas šildymas ir vėsinimas ateityje išliks svarbi šios sistemos dalis.

Apžvalgą rasite čia: https://www.euroheat.org/static/14cf3743-1837-4d9e-ac4f18058477d0b9/DHC-Market-Outlook-Insights-Trends-2023.pdf

Kongreso dalyviams buvo sudarytos puikios sąlygos pabendrauti, susipažinti su kitų šalių šilumininkų aktualijomis ir sprendimais, pasiūlyta kultūrinė programa. Kongrese dalyvavo LŠTA ir kai kurių šilumos tiekimo įmonių atstovai.

   

Daugiau informacijos apie kongresą rasite https://www.ehpcongress.org/