„Baudos ir netesybos – ar visada teisūs nepriklausomi elektros energijos tiekėjai?“

2024-02-27

LR Seimo Ekonomikos komiteto pranešimas žiniasklaidai, 2024 m. vasario 21 d.

Šiandien Seimo Ekonomikos komitetas apsvarstė parlamentinės kontrolės klausimą dėl Elektros energetikos įstatymo nuostatų taikymo problemų, susijusių su kai kurių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų taikomais mokesčiais ir netesybomis vartotojams, nusprendusiems pasinaudoti Elektros energetikos įstatymo 47 straipsnio suteikiama teise buitiniams vartotojams, taip pat labai mažoms ir mažoms įmonėms vienašališkai neatlygintinai nutraukti elektros energijos pirkimopardavimo sutartį ir neatlygintinai pakeisti nepriklausomą tiekėją.

Politikų darbas – ne vien priimti įstatymus, tačiau svarbiausia – nedelsti ir laiku priimti reikiamus sprendimus kilusioms problemos spręsti“, – pabrėžė Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius. Jis pažymėjo, kad vykdant parlamentinę kontrolę buvo konsultuojamasi su Energetikos ministerija, Valstybine energetikos reguliavimo taryba, o atsižvelgiant į tai, kad aptariama vartotojų teisė universaliai taikoma Europos Sąjungos lygiu, taip pat buvo konsultuojamasi  ir su Europos Komisijos Energetikos generalinio direktorato atstovais. 

K. Starkevičius sakė, kad Ekonomikos komitetas skiria ypač didelį dėmesį, jog būtų užtikrintas sklandus elektros rinkos liberalizavimo procesas: „svarbu, kad teisinis reguliavimas leistų įvertinti liberalizuotos elektros energijos rinkos naudą galutiniams elektros energijos vartotojams“. Jis priminė, kad dar 2023 m. pavasarį Komitetas laiku sureagavo į iškilusias problemas tarp elektros tiekėjų ir vartotojų ir, vienbalsiai pritarus visiems Komiteto nariams, buvo inicijuoti ir Seime priimti Elektros energetikos įstatymo atitinkamų nuostatų pakeitimai (įstatymas Nr. XIV-1914), papildomai numatantys įpareigojimą nepriklausomam tiekėjui mažinant elektros energijos kainas nediskriminuoti vartotojų. Be to, siekiant teisiniu reglamentavimu apsaugoti buitinius vartotojus, labai mažas įmones ir mažas įmones, buvo nustatyta, kad draudžiama jiems numatyti ir taikyti sutarties nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius ir netesybas. 

Posėdyje Ekonomikos komitetas, tęsdamas parlamentinę kontrolę dėl Elektros energetikos įstatymo 47 str. nuostatų taikymo problemų, išklausė Energetikos ministerijos bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos informaciją. 

Energetikos ministerija informavo, kad, įgyvendindama minėtą Ekonomikos komiteto protokolinį pavedimą,Energetikos ministerija pakeitė Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisykles, taip pat Buitinių vartotojų su tiekėjais sudaromų elektros energijos pirkimopardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutarčių standartinių sąlygų aprašą. Šiuose dokumentuose įtvirtinta, kad sutartyse, sudaromose su buitiniais vartotojais, labai mažomis ir mažomis įmonėmis, draudžiama numatyti tiekėjo keitimo mokesčius ir (ar) netesybas (įskaitant vartotojui suteiktų nuolaidų ir (ar) kitų vartotojui suteiktų naudų, susijusių su elektros energijos tiekimo paslauga, grąžinimą). Siekiant teisinio aiškumo, patikslintos nuostatos dėl sutarčių sudarymo su labai mažomis ir mažomis įmonėmis, įtvirtinant, kad šių įmonių statusas nustatomas sutarties su nepriklausomu tiekėju sudarymo metu, įmonei užpildžius jos statusą įrodančią deklaraciją. 

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba informavo, kad, apibendrinant teisinį reglamentavimą ir kompleksiškai vertinant Civilinio kodekso nuostatas bei Elektros energetikos įstatymo 47 straipsnio 3 dalies nuostatų taikymą, spręs dėl tolimesnės ginčų tarp buitinių vartotojų ir labai mažų įmonių ir mažų įmonių bei elektros tiekėjų nagrinėjimo praktikos pokyčių.

Išklausęs posėdžio dalyvių pasisakymus Ekonomikos komiteto pirmininkas K. Starkevičius pabrėžė, kad parlamentinė kontrolė bus tęsiama ir sprendimai priimami tolesniuose komiteto posėdžiuose.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys StarkevičiusTel. (8 5) 209 6401 El. p. kazys.starkevicius@lrs.lt www.lrs.lt