AUKŠTAITIJOS REGIONE RENOVACIJOS TEMPAI ĮSIBĖGĖJA

2020-09-14

2020.09.11 09:47 BETA Šaltinis: tv3.lt

Vertinant renovacijos pažangą, įdomu palyginti ne tik skirtingų šalies miestų ar savivaldybių, bet ir regionų pažangą. Taip pat atsižvelgiant į atitinkamam regionui būdingas ypatybes, galima kalbėti apie besiformuojančias tam tikras renovacijos tendencijas.

Aukštaitija laikoma didžiausiu Lietuvos etnografiniu regionu, kuriam priskaičiuojama daugiau nei 15 šalies savivaldybių. Tokie didieji Lietuvos miestai kaip Kaunas ir Panevėžys taip pat yra Aukštaitijos regiono dalis. Pasitelkiant renovacijos žemėlapyje esančią informaciją, šiandien galima kalbėti apie spartėjančią daugiabučių modernizaciją Aukštaitijoje.

Didžiausią Lietuvos teritorijos dalį apimančio Aukštaitijos regiono pažanga daugiabučių modernizacijos srityje yra reikšminga šiuo metu renovuotų daugiabučių bendram skaičiui, kuris sudaro apie 8 proc. visų renovuotinų Lietuvos daugiabučių.

Skaičiai žemėlapyje
Interaktyviame Lietuvos renovacijos žemėlapyje, remiantis procentine renovuotų namų savivaldybėse dalimi, pažymėta raudonos spalvos apskritimais, galima matyti, jog aukščiausi renovuotų daugiabučių rodikliai koncentruojasi pietinėje Lietuvos dalyje, kitaip tariant, Dzūkijos etnografiniame regione.

Vis dėlto į akis krinta ir Aukštaitijos regionui priskiriamų miestų pažanga. Rytinėje regiono dalyje, esančioje Ignalinos r. sav. renovuotų daugiabučių namų skaičius viršija 34 proc., o šalia esanti Molėtų r. sav. neseniai pasiekė 20 proc. ribą.

Taip pat sparčiai augančius modernizuotų daugiabučių skaičius demonstruoja Jonavos r. sav. (20,6 proc.), Panevėžio m. sav. (22,4 proc.), Kupiškio r. sav. (15,8 proc.) ir Biržų r. sav. (16,5 proc.). Minėtos savivaldybės sudaro didžiąją dalį Aukštaitijos regione renovuotų daugiabučių, taip pat gali būti motyvuojantis pavyzdys kaimyninėms savivaldybėms.

Kol kas žemesnius renovuotų daugiabučių rodiklius galima matyti Pasvalio r. sav. (2,8 proc.), Radviliškio r. sav. (3,1 proc.), Rokiškio r. sav. (2,7 proc.), Visagino sav. ( 0,4 proc.), Širvintų r. sav. (2,6 proc.) bei Kaišiadorių r. sav. (2,6 proc.).

Šie rodikliai gali priklausyti tiek nuo savivaldybės aktyvumo skatinant gyventojus, mažo gyventojų iniciatyvumo, informuotumo apie renovacijos teikiamus privalumus ir kitų priežasčių. Visgi aplinkinės savivaldybės, demonstruojančios sparčią senų daugiabučių modernizaciją, bus puikus pavyzdys ir postūmis lėtesnių tempų savivaldybėms.

Populiarėja kvartalinė renovacija
Šiuo metu savivaldybės skatina kvartalinę daugiabučių renovaciją, kai atnaujinami ne tik tame kvartale esantys daugiabučiai, bet ir aplinkinė infrastruktūra. Tokiu būdu paprasčiau kurti vieningą daugiabučių kvartalo vizualinį vaizdą, o atnaujintos žaidimų aikštelės, poilsio bei žaliosios zonos sukuria sąlygas laisvalaikio praleidimui savo kvartale.

Aplikacijoje be atskirų renovuotų daugiabučių taip pat yra išskiriami daugiabučių namų kvartalai, kuriose įgyvendinama renovacija. Aukštaitijos regione galima rasti tokius suformuotus daugiabučių kvartalus: Anykščių sav. yra Anykščių miesto Ramybės kvartalas, kurio renovacijos įgyvendinimo laikotarpis apima 2016-2022 m., Zarasuose yra Zarasų miesto P. Širvio–S. Nėries kvartalas (2018-2023 m.), Švenčionėliuose – Švenčionėlių miesto Žilvičių–Žemutinės kvartalas (2018-2030 m.), Švenčionyse – Švenčionių miesto Taikos kvartalas (2018-2030 m.) ir pan.

Tuo tarpu didžiuose Aukštaitijos miestuose yra suformuota po vieną kvartalą: Kaune pažymėtas Eigulių kvartalas, Panevėžyje – Švyturio kvartalas, o renovuotų daugiabučių skaičius abiejuose miestuose atitinkamai siekia 5,3 proc. ir 22,4 proc.

Renovacijos tempai spartėja
Taip pat Lietuvos renovacijos žemėlapyje yra pateikiami daugiabučių skaičiai, kuriuose šiuo metu yra vykdoma modernizacija. Ši funkcija suteikia galimybę stebėti renovacijos tempus kiekviename mieste, savivaldybėje ar visoje šalyje. Tuo pačiu galima kalbėti apie daugiabučių renovacijos pažangą.

Pavyzdžiui, savivaldybėse, kuriose renovuotų daugiabučių skaičius kol kas nėra aukštas, dažnu atveju yra intensyviai vykdomi darbai, apimantys kelias dešimtis daugiabučių. Tokia situacija susiklostė Širvintų r. sav. (bendras renovuotų daugiabučių skaičius – 2,6 proc.), kur šiuo metu atnaujinami 20 daugiabučių namų, taip pat Švenčionių r. sav. (3,8 proc.), kurioje renovuojami 49 daugiabučiai ir kitose savivaldybėse.

Aukštaitijoje spartėjančius renovacijos tempus atspindi ir miestai, kuriuose nemaža dalis daugiabučių jau yra renovuoti. Šiandien Kauno m. sav. yra atnaujinama 120 daugiabučių, Jonavos r. sav. 54 daugiabučiai, Elektrėnų sav. – 50, kitose savivaldybėse taip pat vyksta didesnio ar mažesnio masto darbai.

Aukštaitijos regionas, apimantis daugiausia šalies savivaldybių, demonstruoja skirtingu rezultatus – nuo pagreitį įgavusių savivaldybių iki tų, kurioms dar reikia pasitempti, jų progresą galima stebėti Lietuvos renovacijos žemėlapyje.

Šiuo straipsnių ciklu siekiama supažindinti Lietuvos gyventojus su interaktyvaus renovacijos žemėlapio galimybėmis, kuriame pateikti svarbiausi modernizacijos rodikliai atspindi ne tik energetinius renovuoto pastato pokyčius, bet ir indėlį į aplinkosaugą, svarų vaidmenį kuriant gyventojų gerovę bei stiprinant visos šalies ekonominį konkurencingumą. Skirtinga renovacijos pažanga keturiuose Lietuvos regionuose – Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje ir Žemaitijoje – parodo toliau kryptingai augančius daugiabučių modernizacijos mastus šalyje bei skatina savivaldybes ir gyventojus dar aktyviau jungtis prie Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, kuri ilgalaikėje perspektyvoje atneš didelius pokyčius tiek energetinio efektyvumo, tiek klimato kaitos mažinimo įsipareigojimų vykdymo srityse.

Su interaktyviu Lietuvos daugiabučių renovacijos žemėlapiu galite susipažinti šiuo adresu: https://map.betalt.lt,  

Visą straipsnį galite rasti https://balsas.tv3.lt/naujiena/verslas/1058519/aukstaitijos-regione-renovacijos-tempai-isibegeja

Kitos naujienos