Aplinkos ministerija pristatys ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos naujoves

Data

12 gruodžio, 2023

Organizatorius

LR aplinkos ministerija

Vieta

Nuotoliniu būdu

Aplinkos ministerija gruodžio 12 d. organizuoja nuotolinį susitikimą,  kuriame verslo atstovai bus supažindinti su naujovėmis ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ES ATPLS), jos plėtra į pastatų, transporto ir kt. sektorius bei Pasienio anglies dioksido korekciniu mechanizmu.

ES priėmus „Fit for 55“ teisės aktų paketą, nuo kitų metų keičiasi reikalavimai esamiems ES ATLPS rinkos dalyviams (įmonėms, orlaivių naudotojams), taip pat į šią sistemą įtraukiami nauji veiklos vykdytojai – laivybos bendrovės, reguliuojami subjektai (degalų tiekėjai).

ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių įmonių atstovai, orlaivių naudotojai, laivybos bendrovės, degalų tiekėjai bei juos vienijančios asociacijos bus supažindinti su besikeičiančiais ES ATLPS reikalavimais, taip pat įvedamu nauju Pasienio anglies dioksido korekcinis mechanizmu, skirtu padėti ES įmonėms geriau konkuruoti su trečiųjų šalių importuojamomis prekėmis, kurioms taikomi „žemesni“ aplinkosauginiai reikalavimai.

Šie pakeitimai įgyvendinami atsižvelgiant į didėjančias šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) mažinimo ES ambicijas, kurios įtvirtintos priėmus „Fit for 55“ teisės aktų paketą. Šiuo metu keičiamas Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymas ir kiti poįstatyminiai teisės aktai.

Norintys dalyvauti šiame susitikime turi iš anksto registruotis.

Nuotolinio susitikimo nuoroda bus atsiųsta renginio išvakarėse.

Kviečiame verslo atstovus aktyviai dalyvauti šiame renginyje!

Kiti renginiai