AGFW seminaro „Centralizuotai tiekiamos šilumos plėtra ir transformacijos – nuo planų prie darbų“ santrauka

2023-02-02

Sausio 25-26 dienomis vyko Vokietijos šilumos, vėsumos ir kogeneracijos energijos efektyvumo asociacijos (AGFW) organizuotas nuotolinis seminaras, skirtas Centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų vystymui. Kadangi LŠTA yra AGFW tarptautinis narys, todėl turėjome galimybę dalyvauti renginyje, kuris gali būti aktualus ir Lietuvos politikams bei valdininkams, atsakingiems už miestų šildymo planavimą bei organizavimą.

2022 rugsėjo mėnesį federalinė Ūkio ir klimato apsaugos ministerija gavo didelį vyriausybės finansavimą iškeltų užduočių vykdymui, kuris paskirstomas atskiriems projektams ir objektams. Miestai ir gyvenvietės įpareigojamos atlikti savo šilumos ūkių rekonstrukcijos planavimą ir šilumos tiekimo sistemų projektavimą. Turi būti siekiama dekarbonizuoti šilumos gamybą (sumažinti CO2 emisiją), pasiekti neutralumą klimatui, plačiau naudoti šilumos siurblius, kogeneraciją. Šalia šių temų pabrėžiama užduotis plačiau panaudoti atliekinę šilumą (išsiskyrusią kituose gamybos procesuose) ir kitas inovatyvias technologijas. Šilumos siurbliai  skatinami naudoti ne tik mažo galingumo (atskiruose objektuose), bet ir didelio galingumo (gaminant šilumą ištisiems miestų rajonams). Tikslas yra centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų neutralumas klimatui. Centralizuotai tiekiamos šilumos kiekis bendroje energetikos sistemoje turi didėti.

Vebinaro santrauką rasite ČIA. Pranešimų medžiagą rasite čia: (ATSISIŲSTI)

Daugiau informacijos taip pat rasite: https://lsta.lt/aktualijos/agfw-info-day/