AB „Kauno energija” informacija apie atliekamus rekonstravimo darbus Kauno miesto šilumos tiekimo vamzdynuose

2020-09-30

2020 m. rugsėjo 29 d. AB „Kauno energija” pranešimai

BAIGTAS REKONSTRUOTI ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNAS KOVO 11 – OSIOS G. KAUNE
Kaune, Kovo 11 – osios gatvėje baigta rekonstruoti šilumos tiekimo magistralės 1T atkarpa. Čia, panaudojant šiuolaikiškus poliuretanu izoliuotus vamzdžius, pakeista iš viso 2396 m ilgio susidėvėjusio šilumos tiekimo vamzdyno atkarpa.

Vamzdynas čia buvo keičiamas vykdant Europos Sąjungos Sanglaudos Fondo iš dalies finansuojamą projektą „Kauno m. integruoto tinklo magistralės 1T modernizavimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-01-0024). 2017 metais pagal šį projektą buvo rekonstruota beveik 265 m vamzdyno atkarpa V. Krėvės prospekte, o 2019–2020 metais rekonstruota 2121 m šilumos tiekimo tinklo atkarpa nuo V. Krėvės prospekto iki V. Landsbergio Žemkalnio gatvės.

Pasak projektą vykdžiusių rangovų, darbų sudėtingumą šioje atkarpoje didino skirtingas vamzdynų skersmuo, kuris varijavo nuo 250 iki 500 ir net iki 700 mm. Tai pareikalavo daugiau sudėtingų darbų montuojant šių vamzdynų jungtis, sklendes, atramas ir kt.

Rekonstruotos atkarpos amžius jau siekė 46 metus ir vamzdynas čia jau buvo gerokai susidėvėjęs bei kėlė pavojų šilumos tiekimo patikimumui. Dėl to, rekonstruoti šią tinklo atkarpą buvo būtina.

Projektą pagal AB „Kauno energija“ užsakymą vykdė net 5 rangovinės organizacijos – UAB „Magistralė“, UAB „Terma“ ir UAB „Bright Energy“, SIA „Wesemann“ ir UAB „Energosistemos“.

Projektas buvo vykdomas siekiant padidinti šilumos tiekimo Kauno gyventojams patikimumą bei centralizuoto šilumos tiekimo sistemos efektyvumą. Skaičiuotini šilumos nuostoliai rekonstruotoje atkarpoje turėtų sumažėti apie 2214,2 MWh per metus arba 74,2%, lyginant su esamais (įvertinus vandens nuotėkį). Vartotojams pagerės šilumos tiekimo patikimumas ir kokybė.

Vamzdynas šioje atkarpoje rūpesčių neturėtų kelti bent 3 dešimtmečius. Apytikriai tiek laiko čia turėtų būti išvengta netikėtų avarijų, dėl to netektų ardyti gatvių dangos ar kelti kitų nepatogumų gyventojams. Projektas iš dalies finansuojamas iš Europos Sąjungos Sanglaudos Fondo. Projekto vertė – 3,13 mln. eurų, iš jų Sanglaudos Fondo parama – 0,97 mln. eurų. Projekto finansavimas vykdomas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.3.2-LVPA-K-102 priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Projekto numeris – 04.3.2-LVPA-K-102-01-0024.

Rekonstruojama šilumos tiekimo magistralių jungtis Jonavos gatvėje, Kaune
Kaune, Jonavos gatvėje šiemet vykdoma dar viena šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcija. Pagal projektą „Kauno miesto 5T ir 6T magistralių jungties rekonstravimas“ (Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0018) čia rekonstruojama 566 m ilgio 500 mm skersmens dviejų šilumos tiekimo magistralių jungtis.

Vamzdynas šioje jungties atkarpoje jau susidėvėjęs, jo amžius – 36 metai. Juo jau nebegalima užtikrinti patikimo šilumos tiekimo vartotojams. Vykdant projektą, senų vamzdynų vietoje įrengiami nauji iš anksto izoliuoti šiuolaikiški šilumos tiekimo vamzdynai. Atnaujinti tinklai tarnaus mažiausiai 30 metų.

Rekonstravus šią jungtį, padidės šilumos tiekimo patikimumas Šilainių mikrorajone esantiems vartotojams, sumažės šilumos nuostoliai bei padidės bendras sistemos efektyvumas. Projekto metu rekonstruoti šilumos tiekimo tinklai atitiks visus keliamus šiuolaikinei šilumos perdavimo įrangai reikalavimus. Pakeitus senąjį centralizuoto šilumos tiekimo vamzdyną naujais poliuretanu izoliuotais vamzdžiais, bus sumažinta avarijų tikimybė ir padidintas šilumos tiekimo patikimumas vartotojams.

Projekto tikslai atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ tikslą: sumažinti šilumos perdavimo nuostolius tinkluose, pirminės energijos poreikį, padidinti šilumos perdavimo patikimumą vartotojams.

Projektą AB „Kauno energija“ užsakymu vykdo konkursą laimėjusi UAB „Ukmergės inžinerija“. Aktyvioji projekto (statybos) darbų fazė pradėta 2020 m. rugsėjo mėnesį, o ją užbaigti planuojama iki šių metų gruodžio mėnesio.

Projektas iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos Sanglaudos Fondo. Numatoma Sanglaudos Fondo finansavimo suma – iki 302 tūkst. eurų. Visa projekto vertė – 603 tūkst. eurų.

Iš viso šiais metais AB „Kauno energija“ vykdo 10 šilumos tiekimo tinklų rekonstravimo bei statybos projektų 17 tinklo atkarpų. Projektams vykdyti Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) bendrovei skyrė 9,347 mln. eurų iš Sanglaudos fondo pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonės Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“ kvietimą Nr. 6.

Kitos naujienos