AKTUALIJOS NARIAMS

2024-02-21
Vakar VERT su rinkos dalyviais diskutavo apie balansavimo sąnaudų skaičiavimo tvarką, kai sistemoje veikia NŠG. Esmė, kad balansavimas vyksta pagal DVP, sudaromus 72 val. Balansuojama veikiančiais įrenginiai, o kai nėįmanoma – pikiniais ir rezerviniais. SKaičiuojamos visais atvejais balansavimo sąnaudos , o jei nesutinkama – ginčus dėl balansavimo nagrinėja VERT. Kaune susidaro didelės balansavimo sąnaudų „žirklės”, liko atviras klausimas, ar reikia skaičiuoti balansavimo sąnaudų, jei į tinklą gamintojas nepatiekė reikiamo kiekio, bet sistemai jo ir nereikėjo. Taip pat aptarti kt. su balansavimu susiję klausimą, VERT žadėjo grįžti prie jų su pasiūlymais.
VERT pranešimas ČIA.

2024-02-13
Kovo 7 d. 10.00 val. šaukiamas visuotinis ataskaitinis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių susirinkimas.Susirinkimas vyks viešbutyje VILNIUS PARK PLAZA (konferencijų salėje „Gintarinė“ 1 aukšte, M.K.Čiurlionio g. 84, Vilniuje).Įmonių vadovus prašome iki vasario 28 d. (trečiadienio) el. paštu info@lsta.lt atsiųsti patvirtinimą dėl dalyvavimo (jeigu dalyvauti negalėsite, deleguokite kitą įmonės atstovą). Daugiau informacijos ČIA

2024-02-13
Kviečiame š.m. kovo 5 d. nuo 10 iki 12 val dalyvauti tarptautiniame BIHES projekto vebinare “Steps to make small scale biomass district heating more efficient”, kurį organizuoja LŠTA kartu su Švedijos (Sweheat), Latvijos (LSUA) ir Estijos (EPHA) šilumininkų asociacijomis. Daugiau informacijos ČIA

2024-02-12
Kviečiame šilumos tiekimo įmonių darbuotojus dalyvauti š.m. kovo-balandžio mėn. AB „Kauno energija” organizuojamuose tęstiniuose profesiniuose darbuotojų mokymuose ir praktiniuose užsiėmimuose pagal numatytas mokymų programas (operatoriams ir katilų priežiūros meistrams). AB „Kauno energija“ turi visas būtinas sąlygas vykdyti profesinius mokymus ir užtikrinti praktinius užsiėmimus savo gamybiniuose padaliniuose (mokymų programos yra suderintos VERT). Taip pat bus organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai (laisvai pasirenkamos programos). Labai kviečiame Jūsų įmonės darbuotojus dalyvauti, gilinti žinias, kelti savo kvalifikaciją. Platesnė informacija pateikiama REGISTRACIJOS FORMOJE.

2024-02-09
LŠTA informacija apie galimybės gauti paramą mazutu užterštų teritorijų valymui (ČIA)

2024-02-08
Š.m. vasario 5 d. vyko LŠTA pirmadienio specialistų pasitarimas apie biokuro katilinėse naudojamų dūmų kondensacinių ekonomaizerių technologinius ypatumus ir apie praktinius faktorius, darančius didžiausią poveikį jų efektyvumui ir generuojamai šiluminei galiai. Vebinaro metu pristatymą apie dūmų aušinimą ir vandens garų, esančių dūmuose, kondensacijos procesus padarė KTU docentas dr. Kęstutis Buinevičius (skaidrės ČIA). Praktiniais pastebėjimais, susijusiais su ekonomaizerių eksploatacija, pasidalijo bendrovės „Kauno energija“ projektų vadovas Eimantas Ozolas (skaidrės ČIA), AB „Panevėžio energija“ gamybos direktorius Rolandas Bitheris, UAB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas Genius Jurgelėnas ir kiti pasitarimo dalyviai. Vaizdo įrašas:  LŠTA primadienio vebinaras_Kond_ekonomaizerių efektyvumas-20240205_140128-Meeting Recording.mp4 Apibendrinant dalyvių mintis bei LŠTA turimą informaciją, pridedama informacija apie kondensacinių ekonomaizerių teoriją ir praktiką ( LŠTA informacija ČIA). Kiekvienu konkrečiu atveju situacija gali būti gana individuali, tad įrenginių operatoriai turėtų įvertinti savo naudojamo DKE konstrukciją, technologinę schemą, eksploatacinius parametrus, kuro charakteristikas ir kitas aplinkybes.

2024-02-08
LŠTA parengė gaires techninės užduoties Šilumos ūkio plėtros investiciniam planui parengti. Susisteminta informacija padės šilumos tiekėjams įsivertinti investicinių planų apimtis, prioritetus, o jei paslauga bus įsigijama iš rangovų – suformuoti techninę užduotį kokybiškam rezultatui gauti.
Primename, kad ŠŪ investicinius planus pasirengti ir savivaldybės institucijoje pasitvirtinti reikia iki 2024 m. gegužės 1 d.

2024-02-05
LR Seimas priėmėm pakeitimus, kurie pratęsė terminą iki 2026 m. gruodžio 31 d. lengvatinėmis sąlygomis nustatyti teritorijas, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos. Daugiau apie tai, skaitykite ČIA.
Primename, kad Vyriausybei pateiktas kitas Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo projektas, kuriuo siūloma sumažinti šilumos tiekimo tinklų apsaugos zonų dydžius. Tikimasi, kad projektui Seimas pritars pavasario sesijoje.

2024-02-01
LŠTA pranešimas Konferencijos „ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024” apžvalga„. Š.m. sausio 31 d. Kauno technologijos universitete įvyko tradicinė mokslinė-praktinė konferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024”, kurią organizavo KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS (KTU) kartu su partneriais: LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTU (LEI), LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJŲ ASOCIACIJA, AB VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI ir LIETUVOS TERMOINŽINERIJOS ASOCIACIJA. 
Visą pranešimą rasite ČIA.

2024-02-01
Europos komisija 2023 m. pabaigoje priėmė pakeitimus dėl de minimis pagalbos regalmentavimo (de minimis – tai nedidelės vertės valstybės parama, kuriai netaikomas reikalavimas suderinti teikiamą pagalbą su Europos Komisija bei kuri nedaro poveikio prekybai tarp šalių ir neiškraipo konkurencijos). Vietoj 200 tūkst Eur nuo 2024 m. sausio 1 d. maksimali riba didėja iki 300 tūkst. Eur. Pagal šią paramos formą CŠT įmonėms teikiama parama pvz. iš LAAIF programos priemonei dėl oro aplinkos taršos mažinimo technologijų diegimo 1-50 MW katilams. Naują kvetimą Aplinkos ministerija planuoja skelbti š.m. I pusmetyje, tad finansavimo sąlygos bus tikslinamas atsižvelgiant į EK priimtus atnaujinimus

2024-01-26
Sausio 29 d. UAB „HnitBaltic“ LŠTA pirmadienio vebinare pristatė „inMAP – Inžinerinės infrastruktūros turto ir eksploatacijos valdymo sistema LŠTA20240129.pdf Video įrašas:  LŠTA pirmadienio vebinaras_HnitBaltic_inMap_infrastruktūros turto ir eksploatacijos valdymo sistema-20240129_140152-Meeting Recording.mp4

2024-01-31
Kviečiame dalyvauti nemokamuose nuotoliniuose (Teams platformoje) mokymuose Skaitmeniniai sprendimai energetikoje”, kurie bus organizuojami š.m. vasario 8, 9, 22, 23 d. 10.30–14.30 val. Tematika: duomenų apdorojimas ir technologijos, pagrindiniai optimizavimo metodai, didžiausią dėmesį teikiant Dirbtinio Intelekto (DI) metodams, bei jų taikymo pavydžiai optimizavimo uždaviniams energetikos srityse spręsti. Registracija ir daugiau informacijos rasite čia: Profesinių kompetencijų vystymo centras (vdu.lt).

2024-01-26
Daugiau kaip 90 LŠTA šilumos tiekimo įmonių vadovų ir specialistų vakar, sausio 25 d. susirinko Kaune aptarti ir pasidalinti biokuro katilinių ir elektrinių eksploatavimo patirtimi bei kitų technologinių sprendimų taikymu. Pristatyti planuojami ir šiuo metu įgyvendinami investiciniai projektai. Renginio apžvalgą rasite ČIA. Pranešimai ir nuotraukos ČIA

2024-01-23
VERT pranešimas „VERT SUTEIKĖ LEIDIMĄ IDEX BALTIC UAB KONTROLIUOJAMOMS ĮMONĖMS VEIKTI BANDOMOJOJE ENERGETIKOS INOVACIJŲ APLINKOJE”. V​ERT įvertino gautą Idex Baltic UAB prašymą ir suteikė leidimą įmonei veikti bandomojoje inovacijų aplinkoje iki 2024 m. spalio 1 d. Bandomoji energetikos inovacijų aplinka (toliau – bandomoji aplinka) yra skirta energetikos inovacijų diegimui Lietuvos energetikos sektoriuje palengvinti, ypač, kai inovatyvių energetikos veiklų reguliavimas nėra numatytas, ar esamas reguliavimas yra nepakankamas arba neaiškus.
Visą pranešimą rasite ČIA.
Išsamiai susipažinti su VERT 2024-01-23 posėdžio medžiaga galite ČIA.​​​​​

2024-01-23
Sausio 22 d. UAB „Artakija“ pirmadienio vebinare pristatė „Degazavimo sprendimai siekiant efektyvaus CŠT sistemų darbo (tinkluose ir pastatuose)“  Spirotech LŠTA 2023 10 09.pdf Video įrašas:  LŠTA pirmadienio vebinaras_Artakija_CŠT sistemų degazavimo sprendimai-20240122_140229-Meeting Recording.mp4

2024-01-18
Kauno technologijos universiteto kviečia į 2024-01-31 (trečiadienį) organizuojamąe konferenciją „ŠILUMOS ENERGETIKA – 2024” (K. Baršausko g. 59, Kaunas, Slėnis „SANTAKA). Konferencijos PROGRAMA.
Dalyvavimas konferencijoje nemokamas, tačiau būtina registruotis iki 2024-01-26.
Registracijos nuorodą: https://forms.gle/8XmfaxKJKtqsZLbBA  
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis – tel.:  8 646 01096, 8 37 300445, 8 37 300436.

2024-01-18
LŠTA išsiuntė raštą Nr. 5 Lietuvos savivaldybių merams DĖL ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMKESČIO DYDŽIO, kuriuo prašome Merus įvertinti šilumos tiekimo įmonių vadovų kompetencijų svarbą ir nustatyti galimai aukštesnius jų pareiginės algos apskaičiavimui taikytinus koeficientų dydžius.
Visus LŠTA gautus / siųstus raštus galima rasti prisijungus https://lsta.lt/rastai/

2024-01-11
Nuo 2024 m. sausio 1 d. įsigaliojo Vyriausybės 2023 m. rugsėjo 20 d. nutarimas Nr. 743 DĖL VALSTYBĖS VALDOMŲ ĮMONIŲ VADOVŲ DARBO UŽMOKESČIO. Nutarime nurodoma, kad rekomenduojama savivaldybėms, nustatant savivaldybės valdomų įmonių vadovų darbo užmokesčio nustatymo tvarką, vadovautis šio nutarimo 1.1–1.6 papunkčių nuostatomis.
Nuo 2024-01-01 taip pat įsigaliojo Pareiginės algos (atlyginimo) bazinio dydžio nustatymo ir asignavimų darbo užmokesčiui perskaičiavimo įstatymas (susipažinti ČIA). Jame nurodoma, kad pareiginės algos (atlyginimo)bazinis dydis 1 785,4 euro.

2024-01-03
Primename: šilumos tiekėjas privalo pagal ŠŪĮ 30 str. 5 dalies 13 p.: šilumos pajamų bazinio lygio laikotarpiui derinti su šilumos tiekėjo valdyba, jeigu jos nėra, – su savivaldybės institucija valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planus ir šilumos tiekėjo nustatyta tvarka teikti šilumos tiekėjo valdybai ir savivaldybės institucijai informaciją apie valdomo turto priežiūros ir eksploatavimo planų vykdymą;
Jei ŠT įmonė turi valdybą – derina su valdyba. Jei valdybos nėra – derina su savivaldybės institucija. Vadovaujantis Vietos savivaldos įstatymu,
Savivaldybės institucijos – už savivaldos teisės įgyvendinimą savivaldybės bendruomenės interesais atsakingos institucijos:
1) savivaldybės atstovaujamoji institucija – savivaldybės taryba;
2) savivaldybės vykdomoji institucija – savivaldybės meras.
ŠŪĮ nedetalizuoja su kuom derinti planus, todėl darytina išvada, kad gali juos derinti tiek meras, tiek taryba.

2024-01-02
Konstitucinis Teismas 2023 m. birželio 29 d. nutarime Nr. KT60-N7/2023 nurodė, kad SŽNSĮ 141 straipsnio 3 dalis tiek, kiek pagal ją SŽNSĮ 13 straipsnyje nurodyta kompensacija dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo neturėjo būti mokama, kai specialiosios žemės naudojimo sąlygos žemės sklypui buvo taikomos dėl ūkinės ir (ar) kitokios veiklos, kuriai statybą leidžiantys dokumentai buvo išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir (ar) ši veikla pradėta vykdyti iki 1992 m. gegužės 11 d., prieštaravo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23, 29 straipsniams.
2023-12-12 Seimas pritarė SŽNSĮ projektui (įsigalioja 2024-01-01), todėl nuo 2024-01-01 SŽNSĮ nebelieka išimties kompensacijų mokėjimui, kai veikla pradėta vykdyti iki 1992 m. gegužės 11 d.

2024-01-02 Aktualūs teisės aktai, įsigalioję nuo š. m. sausio 1 d. ČIA.

2023 metų AKTUALIJŲ ARCHYVAS (spausti)

2021-2022 metų AKTUALIJŲ ARCHYVAS (spausti)

2019-2020 metų AKTUALIJŲ ARCHYVAS (spausti)