Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Žurnalo "Šiluminė technika" redakcinė kolegija

Redaktorius: doc. dr. Juozas Gudzinskas (Kauno technologijos universitetas)

Nariai:

Atsakingas sekretorius: Mantas Paulauskas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos specialistas) Tel. 8-5-2667096; Faks. 8-5-2356044. el.paštas: mantas@lsta.lt

Straipsnių korektorė: Audronė Jančiuvienė

Žurnalą maketuoja ir spausdina UAB "Baltijos kopija"