Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Žurnalas "Šiluminė technika"

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija, nuo 1998 m. birželio, leidžia žurnalą "Šiluminė technika".

Žurnalas skirtas šiluminės technikos specialistams, užsiimantiems įvairiapuse veikla šioje srityje: mokslininkams, ir praktikams, šilumos gamintojams ir tiekėjams, įrangos gamintojams, montuotojams ir eksploatuotojams, taip pat šilumos vartotojams, valstybinių ir vyriausybinių institucijų atstovams, kurie savo veikla daro įtaką šiluminės technikos raidai Lietuvos Respublikoje.

Žurnalas leidžiamas 4 kart per metus 525 egz. tiražu. Žurnalo apimtis 24, 28 arba 32 psl.

Prenumeratos kaina metams – 15.00 Eur
Dėl prenumeratos kreiptis: Mantas Paulauskas tel. 8-5-2667096; 8-5-2667025 arba el. paštu: mantas@lsta.lt

Kviečiame visus norinčius publikuoti savo straipsnius žurnale.
Primename, kad asociacijos narių straipsniai publikuojami nemokamai.

Naujausias "Šiluminė technika" numeris

2016 m. Nr. 4 (69) 

28777_Virselis.jpg

 

 

 

Straipsniai:

1. Šildymo sezonas vėl atveria senas sostinės centro bėdas (3)
Heating season opens woes again in the capital center

2. Centralizuoto šilumos tiekimo Lietuvoje pradžia - 1939 metai (4)
District heating start in Lithuania - 1939

3. AB „Kauno energija" patirtis vystant biokuro energetiką sudomino baltarusius (6)
AB "Kauno energija"  experience in developing the biofuel energy are interested in Belarussian

4. AB „Kauno energija" pasirašė net 9 paramos sutartis tinklų rekonstrukcijoms vykdyti (7)
"Kauno energija" signed 9 contracts of support to networks for reconstruction implement

5. AB „Panevėžio energija" mažins šilumos nuostolius (8)
AB "Panevėžio energija" will reduce heat losses

6. „Axis Technologies" tęsia biokuro kogeneracinių elektrinių statybas (9);
"Axis Technologies" continues construction of biofuel combined heat and power plant

7. Energijos vartojimo efektyvumo direktyvos įgyvendinimo kryptys Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje (11)
Trends for implementing the Energy Efficiency Directive in the Lithuanian district heating (DH) sector

Šiluminė technika 2016 Nr. 4 (69) gruodis Šiluminė technika 2016 Nr. 4 (69) gruodis (10.39 MB)