Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Posėdžiai

Darbo grupių dėl šilumos ūkio įstatymo poįstatyminių aktų įgyvendinimo susitikimai

Į susitikimus kviečiama apie 30 darbo grupės narių atstovų iš valstybės institucijų, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių, šilumos tiekimo įmonių – visos suinteresuoto dialogo šalys. Pats pirmas susitikimas įvyko 2002 rugsėjo 27 d., kai buvo pradėtas rengti ir derinti šilumos ūkio įstatymo projektas. Per 5 metus tapo tradicija susirinkti kiekvieną penktadienį ir aptarti aktualius šilumos ūkio klausimus, bendrai spęsti iškilusias problemas.

2005 m. rugsėjo 16d. buvo paminėtas 100-asis susitikimas.

050916_100susitikimas.jpg