Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Leidiniai

 LIETUVOS ENERGETIKA VI tomas (2017 m.)

Virselis_LE_VIt._page_001.jpg

 

Leidinyje pateikta informacija apie Lietuvos elektros energetikos pradžią, jos vystymąsi iki 1944 m. bei pirmąsias elektrines Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, 
Šiaulių zonoje; plati informacija apie to laikmečio energetikos specialistų ruošimą Lietuvoje, Inžinierių sąjungą ir 1936 m. įkurtą Energijos komitetą.
Pateiktos biografijos žmonių, kurie kūrė Lietuvos energetikos ūkį. Didelė jų dalis okupacijos metais buvo represuota arba pasitraukė į Vakarus, dėl to jie iki šiol yra pamiršti.

 Atsisiųsti leidinį galite čia Atsisiųsti leidinį galite čia (10.50 MB)

 

LIETUVOS ENERGETIKOS LEIDINIŲ KATALOGAS 

Virselis_2.jpg

 

 

Daugiau kaip 120 metų besitęsianti Lietuvos energetikos istorija liko užfiksuota įvairių specialistų, įmonių, žinybų, mokslo įstaigų knygose, vadovėliuose,
nusipelniusių energetikų atsiminimuose. Šiame „Lietuvos energetikos leidinių kataloge" sukatalogizuota per 300 turinčių istorinę, mokslinę vertę leidinių.
Katalogas skirtas energetikos specialistams, studentams ir visiems besidomintiems energetikos istorija.

Atsisiųsti leidinį galite čia  Atsisiųsti leidinį galite čia (4.55 MB)

  LIETUVOS ENERGETIKA V tomas (2014 m.)

 Virselis2.jpg

Penktasis leidinio „Lietuvos energetika“ tomas tęsia Lietuvos energetikos istoriją ir apima Nepriklausomybės laikotarpį nuo 1990 m. iki 2014 m. Penktojo tomo iniciatoriai yr energetikos veteranai ir juos atstovaujantis Lietuvos energetikų senjorų klubas. Pirmą kartą energetikos enciklopediniame leidinyje plačiai pristatomas Lietuvos šilumos ūkis bei naujausios energetikos šakos: vėjo ir saulės energetika bei biokuras

 

 Atsisiųsti leidinį Atsisiųsti leidinį (6.72 MB)

 

 

LIETUVOS HIDROENERGETIKA

Vir__elis.jpg

 

 

Lietuvos hidroenergetikų asociacija minėdama savo 15 metų veiklos sukaktį parengė ir išleido knygą "LIETUVOS HIDROENERGETIKA".

Šioje knygoje pasakojama apie pačios asociacijos istoriją, kurios ištakos siekia 1994 metus, taip pat labai išsamiai pasakojama apie visos Lietuvos hidroelektrinių istoriją nuo pat 1890 metų, kuomet pradėjo veikti pirmoji hidroelektrinė.

Atsisiųsti leidinį galite čia Atsisiųsti leidinį galite čia (4.21 MB)

LIETUVOS ENERGETIKA 2012

Lietuvos energetikos institutas

Leidinio_virselis.jpg

Kasmetiniame statistinių rodiklių leidinyje Lietuvos energetika 2012 pateikta naujausia susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų raidos tendencijas 2009-2012 metais, detalizuoti kuro ir energijos balansai, pateikti pagrindiniai šalies energetikos sektorių apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Estijos ir Latvijos rodikliais (2011 ir 2012 m.). Leidinyje taip pat pateikti Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 1990 ir 2011 metais į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra pagal sektorius.

Leidinyje pateikta Europos Sąjungos, didžiausių pasaulio valstybių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių (EBPO) bei apibendrintų bendrųjų pasaulio ekonomikos ir energetikos rodiklių (BVP, energijos sąnaudų vienam gyventojui, energijos intensyvumo ir kt.) lyginamoji analizė 2010 ir 2011 m. Ši analizė atlikta remiantis naujausiais Tarptautinės energetikos agentūros paskelbtais duomenimis ir vieninga metodika, pagal kurią visose šalyse elektros sąnaudose nevertinami nuostoliai tinkluose, o galutinės energijos sąnaudose įskaičiuojamos ir neenergetinės reikmės.

  Atsisiųsti leidinį galite čia  Atsisiųsti leidinį galite čia (2.08 MB)

Ankstesnius leidinius rasite http://www.lei.lt/main.php?m=141&k=1 

Lietuvos statistikos departamento leidinys

"KURO IR ENERGIJOS BALANSAS 2012".

Leidinyje pateikti 2011-2012 m. šalies bendrasis bei įvairių kuro ir energijos rūšių balansai, kuro ir energijos galutinis suvartojimas pagal ūkio sektorius, kuro ir energijos suvartojimas pramonėje pagal ekonominės veiklos rūšis. Kuro ir energijos balansas sudarytas naudojantis juridinių asmenų (įmonių), vartojančių, gaminančių ar tiekiančių kurą ir energiją, duomenimis. Pateikti energijos balanso duomenys apibūdina Lietuvos Respublikos kuro ir energijos išteklius, jų gavybą, gamybą, eksportą ir importą, kuro perdirbimą bei sunaudojimą elektrai ir šiluminei energijai gaminti, galutinį kuro ir energijos suvartojimą pagrindinėse ūkio veiklose ir namų ūkiuose. Kai kurie leidinyje pateikti 2011 m. duomenys patikslinti, todėl jie gali skirtis nuo praėjusių metų leidinio duomenų.

ŽINGSNIS Į PRIEKĮ: NUO IŠKASTINIO KURO PRIE ATSINAUJINANČIŲ RESURSŲ
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai - 15 metų

LSTA_virselis_su.jpg

   Drauge dirbame jau 15 metų. Žvelgiant į asociacijos veiklą iš laiko perspektyvos apima dviprasmiški jausmai. Viena vertus, įveiktas ilgas kelias, kuris leidžia kiekvienam šilumininkui didžiuotis atliktu darbu ir pasiekimais.  Kita vertus, nerimą kelia šilumos ūkio politizavimas, dėl kurio šilumos įmonių veikla piktavališkai menkinama. Konstatuokime: mūsų pastangomis valstybė šiandien turi ne tik išplėtotus, bet ir modernius, renovuotus šilumos tinklus, kurie efektyvumu prilygsta pažangiausių Vakarų valstybių pavyzdžiams. Per pastaruosius 10 metų nuostolius šilumos perdavimo tinkluose sumažinome vidutiniškai nuo 32 iki 15 proc. Tai - didžiulis pasiekimas.LŠTA parengtą leidinį  LŠTA parengtą leidinį "ŽINGSNIS Į PRIEKĮ: NUO IŠKASTINIO KURO PRIE ATSINAUJINANČIŲ RESURSŲ" atsisiųsti galite čia (26.73 MB)

LIETUVOS ENERGETIKA 2011

Lietuvos energetikos institutas

Lietuvos_energetika_2011_1psl_resized.jpg

Kasmetiniame statistinių rodiklių leidinyje Lietuvos energetika 2011 pateikta naujausia susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų raidos tendencijas 2008-2011 metais, detalizuoti kuro ir energijos balansai, pateikti pagrindiniai šalies energetikos sektorių apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Estijos ir Latvijos rodikliais (2010 ir 2011 m.). Leidinyje taip pat pateikti Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 1990 ir 2010 metais į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra pagal sektorius.

Leidinyje pateikta Europos Sąjungos, didžiausių pasaulio valstybių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių (EBPO) bei apibendrintų bendrųjų pasaulio ekonomikos ir energetikos rodiklių (BVP, energijos sąnaudų vienam gyventojui, energijos intensyvumo ir kt.) lyginamoji analizė 2009 ir 2010 m. Ši analizė atlikta remiantis naujausiais Tarptautinės energetikos agentūros paskelbtais duomenimis ir metodika, pagal kurią visose šalyse elektros sąnaudose nevertinami nuostoliai tinkluose, o galutinės energijos sąnaudose įskaičiuojamos ir neenergetinės reikmės.

Ankstesnius leidinius rasite http://www.lei.lt/main.php?m=141&k=1 

LIETUVOS ENERGETIKA 2010

Lietuvos energetikos institutas

Virselis.jpg

Kasmetiniame statistinių rodiklių leidinyje Lietuvos energetika 2010 pateikta naujausia susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų raidos tendencijas 2007-2010 metais, detalizuoti kuro ir energijos balansai, pateikti pagrindiniai šalies energetikos sektorių apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Estijos ir Latvijos rodikliais (2009 ir 2010 m.). Leidinyje taip pat pateikti Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 1990 ir 2009 metais į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra pagal sektorius.

Leidinyje pateikta Europos Sąjungos, didžiausių pasaulio valstybių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių (EBPO) bei apibendrintų bendrųjų pasaulio ekonomikos ir energetikos rodiklių (BVP, energijos sąnaudų vienam gyventojui, energijos intensyvumo ir kt.) lyginamoji analizė 2008 ir 2009 m. Ši analizė atlikta remiantis naujausiais Tarptautinės energetikos agentūros duomenimis ir metodika, pagal kurią visose šalyse elektros sąnaudose nevertinami nuostoliai tinkluose, o galutinės energijos sąnaudose įskaičiuojamos ir neenergetinės reikmės.

Ankstesnius leidinius rasite http://www.lei.lt/main.php?m=141&k=1 

LŠTA leidinys "ŠILUMOS VARTOTOJO VADOVAS"

Švietėjiškas - mokomasis leidinys apie centralizuotą šilumos tiekimą

VIRSELIS.jpg

Leidinys skirtas daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojams, pastatų savininkams, daugiabučių namų valdytojams (administratoriams), pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojams bei visiems fiziniams ir juridiniams asmenims, susijusiems su šilumos tiekimo organizavimu.

Leidinio tikslas - objektyviai nušviesti visuomenę ir šilumos vartotojams suteikti  reikiamą (objektyvią) informaciją apie vieną iš svarbiausių Lietuvos energetikos sektorių - CŠT.

Leidinyje be tekstinės dalies gausu iliustracijų ir pavyzdžių, leisiančių lengviau suvokti pateiktą informaciją, patiems skaitytojams padaryti išvadas.

 Leidinį sudaro šie skyriai:
     I.  Šilumos vartojimo ypatybės (parengė prof. habil.dr. V. Martinaitis);
     II. Šildymas (parengė doc. dr. E. Tuomas);
     III. Šilumos tiekimo sistemos (parengė doc. dr. J. Gudzinskas);
     IV. Šiluos gamybos pagrindai (parengė doc. dr. V. Lukoševičius);
     V. Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus raida (parengė LŠTA);
     I.PRIEDAS aptariami (išaiškinami) šiuo metu labai aktualūs centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojams klausimai


LIETUVOS ENERGETIKA 2009

Lietuvos energetikos institutas

Lietuvos_energetika_2009_k.bmp

Kasmetiniame statistinių rodiklių leidinyje Lietuvos energetika 2009 pateikta naujausia susisteminta informacija, charakterizuojanti Lietuvos energetikos sektoriaus ir jo šakų raidos tendencijas 2005-2009 metais, detalizuoti kuro ir energijos balansai, pagrindiniai šalies energetikos sektorių apibūdinantys rodikliai. Lietuvos energetikos ir ekonomikos rodikliai palyginti su atitinkamais Estijos ir Latvijos rodikliais (2008 ir 2009 m.). Leidinyje taip pat pateikti Jungtinių Tautų Bendrąją klimato kaitos konvenciją ir Kioto protokolą pasirašiusiose 1 priedo šalyse 2008 m. į atmosferą išmestų šiltnamio dujų kiekiai ir jų struktūra pagal sektorius.

Leidinyje pateikta Europos Sąjungos šalių, didžiausių pasaulio valstybių, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių (EBPO) bei apibendrintų bendrųjų pasaulio ekonomikos ir energetikos rodiklių (BVP, energijos sąnaudų vienam gyventojui, energijos intensyvumo ir kt.) lyginamoji analizė 2005 ir 2008 m. Ši analizė atlikta remiantis Tarptautinės energetikos agentūros metodika, pagal kurią visose šalyse elektros sąnaudose nevertinami nuostoliai tinkluose, o galutinės energijos sąnaudose įskaičiuojamos ir neenergetinės reikmės.

Ankstesnius leidinius rasite http://www.lei.lt/main.php?m=141&k=1 

VALSTYBINĖS ŠILUMOS INSPEKCIJOS ISTORIJA

Autorius Petras Nedzinskas
Leidėjas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

virselis2.jpg

Šiame leidinyje atskleidžiama keletas Valstybinės šilumos inspekcijos istorijos puslapių. Inspekcija nuo 1966-ųjų iki 1995-ųjų prižiūrėjo ir kontroliavo vartotojų šilumos įrenginius, nuo 1967-ųjų iki 1989-ųjų - katilų priežiūros objektus, priklausančius Žemės ūkio, Melioracijos ir vandens ūkio, Vaisių ir daržovių ministerijoms bei gamybiniam susivienijimui "Žemės ūkio technika". Tai nėra išsami Šilumos inspekcijos darbo studija, o tik bandymas apžvelgti svarbiausius jos veiklos aspektus ir pasidžiaugti atliktu visuomenei naudingu darbu. Šis leidinys neleis nugrimzti į visišką užmarštį inspekcijos darbuotojams, kurie, sąžiningai dirbdami, padėjo vartotojams saugiai eksploatuoti šilumos įrenginius ir katilų priežiūros objektus bei taupiai vartoti šilumos energiją.


LŠTA leidinys „Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo apžvalga 1990-2007“

Virselis_leidinio_skenuota_pamazintas.jpg

2008 m. vasario mėn. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 10 metų veiklos minėjimo proga išleido apžvalginį leidinį „Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo apžvalzga 1990-2007“.

Centralizuotas šilumos tiekimas, kaip parodė daugelio Vakarų Europos šalių patirtis, yra gyventojams labiausiai priimtinas šiluma aprūpinimo būdas, skaičiuojantis savo egzistavimo pradžią nuo 1877 m. JAV.
Lietuvoje CŠT pradžia laikoma 1947 m. birželio 7 d., kai Kaune iš Petrašiūnų šiluminės elektrinės buvo pradėtas tiekti garas popieriaus fabrikui. 1948 m. iš šios elektrinės pradėtas tiekti ir karštas vanduo gyvenamųjų namų, esančių Tunelio g. (dabar K. Baršausko g.), šildymui. 1949-1955. laikotarpiu pradedamos naudoti pirmosios CŠT sistemos Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Vėlesniais metais centralizuotas šilumos tiekimas Lietuvoje buvo sparčiai vystomas ir, galima laikyti, kad jau 1990 m. buvo pasiektas tas lygis, kurį turime dabar.

Leidinyje pateikti duomenys apie šilumos ūkio sektoriaus istoriją, pertvarkas, vykusias 1990-2007 m., apžvelgiami pagrindiniai CŠT tiekimo sistemos elementai (šilumos punktai, skaitikliai, kaip tiekiama šiluma ir karštas vanduo gyventojams), šiluminės energijos gamybą ir tiekimą iki pastatų reglamentuojantys teisės aktai, analizuojami pagrindiniai ūkinės veiklos rodikliai, jų vystymosi tendencijos.

Orientuojantis į Vakarų Europos šalis, kurių klimatas yra panašus į Lietuvos ir sekant jų pavyzdžiu, būtina plėsti centralizuotą šilumos tiekimą, diegiant pažangiausias technologijas, pradedant šilumos šaltiniais ir baigiant šilumą vartojančiais įrenginiais. Ypatingai svarbu kreipti kaip galima didesnį dėmesį į gyventojų būsto ir jį šildančių bei aprūpinančių karštu vandeniu sistemų būklės gerinimą.

Leidinys išleistas lietuvių kalba 300 egz. tiražu.  

Norintys įsigyti leidinį, prašomi kreiptis į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją. 

LŠTA leidinys „Centralizuotas šilumos tiekimas kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinka“

Virselis_1.jpg

2008 m. vasario mėn. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 10 metų veiklos minėjimo proga išleido reprezentacinį leidinį „Centralizuotas šilumos tiekimas kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką“.


Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos veiklos dešimtmetis - puiki proga atsigręžti atgal ir apžvelgti nuveiktus darbus. Įvertinti pasiekimus ir pasitikti naujus iššūkius, laukiančius šalies šilumos ūkio. Prisiminti kuo gyvenome prieš dešimt metų ir pasvarstyti, kur link einame.

Leidinyje pateikta informacija apie kiekvieną Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narį, aprašomi įmonių pagrindiniai istorinės raidos faktai, pateikiami aktualūs duomenys, gamybos pajėgumai, vartotojai, aprašymai apie vykdomos veiklos pasiekimus, naudą, įgyvendintas ekonomines, aplinkosauginės, socialines priemones, vystant centralizuotą šilumos tiekimą Lietuvoje.

Leidinio tiražas: 800 egz. (lietuvių kalba), 200 egz. (anglų kalba)

Norintys įsigyti leidinį, prašomi kreiptis į Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją.

Informacinis leidinys „Stambiaplokščių gyvenamųjų namų renovacija Vilniaus mieste“

Informacinis leidinys „Stambiaplokščių gyvenamųjų namų renovacija Vilniaus mieste“

2007 m. kovo mėn. Vilniaus miesto savivaldybės būsto atnaujinimo programos „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“ koordinatoriai parengė informacinį leidinį „Stambiaplokščių gyvenamųjų namų renovacija Vilniaus mieste“.

Šiame leidinyje susisteminta specialistų parengta Vilniaus stambiaplokščių daugiabučių namų apžvalga, nurodomos pagrindinės namų atnaujinimo gairės, pateikiama informacija besirengiantiems dalyvauti būsto atnaujinimo programoje, išsamiai supažindinama su daugiabučių namų renovavimo techniniais, finansiniais ir administraciniais klausimais.

Leidinyje pristatoma stambiaplokščių daugiabučių namų statybos Vilniaus mieste istorija, pateikiami pagrindiniai šių namų tipai, dabartinės jų fizinės ir funkcinės būklės įvertinimai. Atskirame leidinio skyriuje pristatoma būsto atnaujinimo programos pavyzdinio projekto – namo Žirmūnų g. 3 kompleksinės renovacijos patirtis, išvados ir rekomendacijos.

Susipažinę su šio projekto įgyvendinimo eiga ir rezultatais, skaitytojai gali vaizdžiai įsitikinti atnaujinimo efektyvumu bei su tuo susijusiais gyvenimo kokybės pokyčiais. Leidinyje taip pat pateikiami savivaldybės įmonės „Vilniaus planas“ architektų parengti įvairūs daugiabučių atnaujinimo pasiūlymai, kurie leidžia apžvelgti pastatų išorę, interjerus, butų ir bendrųjų erdvių planavimo pokyčius, įvertinti pagrindinius konstrukcinius sprendimus.

Leidinio pabaigoje pasakojama apie bendrijų kūrimą, galimus renovacijos kreditavimo ir finansinės paramos šaltinius bei kitus daugiabučių namų atnaujinimo organizacinius aspektus.

Norintys įsigyti leidinį, prašomi kreiptis į programos būstinę V. Kudirkos g. 14, AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (tel. 210 7434).

Lietuva Pasaulio Energetikos Taryboje 1936–2006

Lietuva Pasaulio Energetikos Taryboje 1936–2006

2006 m. balandžio mėn. išleistas leidinys skirtas Lietuvos energijos komiteto įkūrimo ir jo dalyvavimo Pasaulio energetikos tarybos (PET) veikloje 70-mečiui pažymėti.

Leidinyje skelbiama informacija apie Lietuvos energijos komiteto įkūrimą, veiklą ir įstojimą į Pasaulio energetikos tarybą 1936 m. bei narystės atkūrimą 1992 m., tolesnę veiklą iki 2006 m. Pagrindinis PET tikslas – skatinti tvarų visų energijos rūšių gavimą, tiekimą, ir naudojimą, viso pasaulio žmonių gerovei.

Šiuo metu PET Lietuvos komitetas jungia Lietuvos elektros energetikos asociaciją, Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją, Lietuvos branduolinės energetikos asociaciją, Lietuvos dujų asociaciją, Lietuvos energijos konsultantų asociaciją, Nacionalinę elektros technikos verslo asociaciją, atskiras energetikos įmones ir fizinius asmenis.

Nuo 2005 m. gegužės mėn. Komitetui vadovauja R. Juozaitis – AB „Lietuvos energija“ generalinis direktorius.

Leidinį galima užsisakyti Lietuvos energetikos muziejuje (Rinktinės g. 2, Vilniuje). Apimtis 118 psl., tiražas 5000 egz.

„Lietuvos energetika“ IV tomas

„Lietuvos energetika“ IV tomas

2006 m. balandžio mėn. išleistas leidinio „Lietuvos energetika“ ketvirtasis tomas.

Pirmajame tome (1982) aprašyta Lietuvos energetikos istorija nuo seniausių laikų iki 1940 m.

Antrajame tome (1992) apžvelgta mūsų šalies energetikos raida nuo 1940 m. iki 1990 m.

Trečiajame tome (2004) pateiktas Lietuvos energetikų biografijų žinynas.

Ketvirtasis leidinio „Lietuvos energetika“ tomas yra trečiojo tomo tęsinys, nes vieną jo dalį sudaro pluoštas vyresniosios energetikų kartos prisiminimų, o kitą – biografijos. Šios knygos pasirodymas buvo planuotas iš anksto, siekiant, kad knyga, kaip ir prieš porą metų balandžio 17 d. gausiam energetikų būriui kartu minint Energetikų dieną, suteiktų džiaugsmo. Mūsų šalis, turėdama tikrai gerai išvystytą energetikos ūkį, neturi sukaupusi pakankamai informacijos apie ankstyvuosius jo kūrimosi etapus tarpukario ir pokario metais. Turbūt niekas nenuneigs, kaip svarbu, kad ir po saujelę, rinkti faktus iš gyvų liudininkų lūpų apie jau istorija tampančius įvykius ir veikėjus. „Kas nežino istorijos – tas nežino ateities“ – teigia senovės išmintis.

Knygos išleidimas sutampa su Lietuvos energetikos komiteto, įkurto 1936 metais, 70-mečio minėjimu (tam parengtas leidinys „Lietuva Pasaulio energetikos taryboje 1936-2006 m.“). Knygą, kaip ir ankstesnįjį tomą, rengė ta pati redakcinė kolegija. Jos gretas šį kartą papildė visiems gerai pažįstamas respublikos nusipelnęs energetikas Algirdas Stumbras, darbinę veiklą pokario metais pradėjęs Kaune, Petrašiūnų elektrinėje. Atsiminimai pateikti pagal autorių rankraščius, minimaliai juos koreguojant. Visą informaciją biografijų daliai pateikė energetikos įmonės. Jau baigusių žemės kelionę energetikų duomenys rinkti iš asmens bylų ir draugų bei giminių prisiminimų. Knygos biografijų dalies apimtis neleido įtraukti visų nusipelniusių energetikų.

Redakcinė kolegija tiki, jog šiuo tomu Lietuvos energetikos istorija nesibaigia. Dar pasirodys atsiminimų, bus Nepriklausomos Lietuvos (nuo 1990 m.) energetikos keliai ir klystkeliai. Tam teikia vilčių jau 3 metus veikiantis Lietuvos energetikos muziejus, kurio ateities planus formuoja steigėjai ir pagrindiniai rėmėjai – Lietuvos elektros energetikos asociacija (LEEA) ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA). Tikime, kad ši knyga padės pažinti ir išsaugoti ateities kartoms Lietuvos energetikos istoriją.

Norėdami įsigyti šią knygą kreipkitės adresu: Lietuvos energetikos muziejus, Rinktinės g. 2, Vilnius.

2005 m. CŠT sektoriaus techniniai-ekonominiai rodikliai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija parengė Šilumos tiekimo bendrovių 2005 metų ūkinės veiklos apžvalgą (1.02 MB, pdf).

Šilumos tiekimo bendrovių 2005 metų ūkinės veiklos apžvalga

Apžvalgoje pateikta:

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės

Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės

2005 m. rugsėjo mėn. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija išleido 2005 m. rugpjūčio 5 d. patvirtintas Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisykles (Žin., 2005, Nr. 100-3735).

Šios taisyklės nustato, kaip turi būti naudojamasi šilumos tinklais ir šilumos vartojimo įrenginiais bei atliekama jų priežiūra.

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

2004 m. lapkričio mėn. leidykla „Technologija“ išleido Aiškinamąjį šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodyną.

Šis žodynas pirmiausia skiriamas šiluminės ir branduolinės technikos specialistams, kasdien susijusiems su šios srities technika. Jis bus naudingas ir plačiajai visuomenei. Žodynas yra daugiakalbis. Pagrindinėje žodyno dalyje pateikiami lietuviški terminai ir jų atitikmenys vokiečių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis.

Autoriai: doc. dr. Petras Švenčianas; doc. dr. Arvydas Adomavičius, doc. dr. Kęstutis Buinevičius, doc. dr. Juozas Gudzinskas, prof. habil. dr. Gintautas Miliauskas; prof. habil. dr. Stasys Šinkūnas, doc. dr. Vincas Vasiliauskas.

Žodyną rengė: Kauno technologijos universitetas (1997–1999 m.)

Knygą galima užsisakyti internetu: www.knygininkas.lt.

„Lietuvos energetika“ III tomas

„Lietuvos energetika“ III tomas

2004 m. balandžio mėn. išleistas knygos „Lietuvos energetika“ III tomas. Pirmajame tome (1982) aprašyta Lietuvos energetikos istorija nuo seniausių laikų iki 1940 m. Antrajame tome (1992) apžvelgta mūsų šalies energetikos raida nuo 1940 m. iki 1990 m.

Trečiasis tomas – Lietuvos energetikų biografijos žinynas. Knygoje sutalpinta apie 600 personalijų (nusipelniusių energetikos veteranų).

Vis sparčiau plečiantis energetikos specializacijai, be to, vis labiau retėjant vyriausiajai energetikų gretai, knygos rengėjai stengėsi surinkti faktus, kurių dar nespėjo užkloti bėgantis laikas.

Leidėjai: Lietuvos elektros energetikso asociacija ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.