Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Apie LŠTA

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) įkurta 1998 m. vasario 24 dieną. Tai savanoriška šilumos tiekimo įmonių, organizacijų bei kitų asocijuotų energetikos struktūrų, o taip pat atskirų subjektų, veikiančių šilumos tiekimo srityje, interesus atstovaujanti organizacija. Pagrindinis LŠTA tikslas – koordinuoti narių veiklą ir atstovauti jų interesams.

Asociacijoje yra 46 nariai, iš kurių 37 šilumos tiekimo įmonės, gaminančios ir tiekiančios apie 97-99 % Lietuvos Respublikoje tiekimo tinklais perduodamos šilumos, ir 9 įmonės, veikiančios šilumos ūkio sektoriuje. Šiose šilumos tiekimo įmonėse dirba apie 5000 darbuotojų, bendra šilumos gamyba 2011 m. buvo apie 8800 GWh ir elektros energijos gamyba - 1463 GWh.

 LŠTA šilumos tiekimo įmonių vienijinimas 2001-2010 m.

   2001  2002 2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 2010  2011
 Iš viso patiekta šilumos į tinklą Lietuvoje (GWh)  10700  10630  10440  10300  10110  10393  9900  9620  9500 9973  9289
 tame skaičiuje LŠTA šilumos tiekimo įmonės pateikė (GWh)  9720  10242  10262  10198  9909  10266  9680  9300  9267  9804  8796
 %  90.8  96.3  98.3  99.0  98.0  98.8  98.0  96.7  97.5
 98.3  94,7

Asociacijos valdymo organai yra:

Taryba koordinuoja Asociacijos darbą, rengia veiklos programą ir biudžeto planą, sudaro sąlygas įgyvendinti įstatuose numatytus tikslus.

Pirmasis asociacijos prezidentas - Romualdas Pocius, vadovavęs iki 2000 metų. Nuo 2000 metų iki 2018 m. kovo - Vytautas Stasiūnas. Nuo 2018 m. kovo mėn.  - Dr. Valdas Lukoševičius.
Nuo asociacijos įkūrimo išaugo ne tik narių skaičius, padaugėjo sprendžiamų klausimų, asociaciją pradėjo pripažinti valstybinės institucijos.


LSTA_Struktura_2.jpg

LŠTA veikia Rinkodaros, Technikos ir Mokymo komitetai, kurie rūpinasi aktualiais šilumos tiekimo įmonėms klausimais.