Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Kitos studijos

ECOHEATCOOL projekto studijos

Tarptautinė organizacija Euroheat&Power nuo 2005 m. sausio iki 2006 m. gruodžio įgyvendino ECOHEATCOOL projektą, finansuojamą iš ES Pažangios energetikos Europai programos lėšų.

Projektas buvo įgyvendinamas pagal 7 darbo paketus, iš kurių pagal 5 buvo parengtos projekto ataskaitos (studijos):

  1. Europos centralizuotai tiekiamos šilumos rinka (The European Heat Market - Work package 1) (.pdf)
  2. Europos centralizuotai tiekiamo šaltnešio (vėsinimo) rinka (The European Cold Market - Work package 2) (.pdf)
  3. Centralizuoto šilumos ir šaltnešio tiekimo sistemų efektyvumo įvertinimo gairės (Guidelines for assessing the efficiency of district heating and district cooling systems - Work package 3) (.pdf)
  4. Centralizuoto šilumos tiekimo plėtros galimybės Europoje (Possibilities with more district heating in Europe - Work package 4) (.pdf)
  5. Centralizuoto vėsinimo plėtros galimybės Europoje (Possibilities with more district cooling in Europe - Work package 5) (.pdf)

LŠTA gairės

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai glaudžiai bendradarbiaujant su Danijos energetikos agentūra, 2001-2004 m. buvo įgyvendinamas projektas "Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo darbuotojų mokymo tinklas".

Projekto tikslas – teikti paramą LŠTA, plėtojant Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektorių ir stiprinant pačią asociaciją.

Projekto rėmuose buvo parengtos centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) gaires, kurios turėtų padėti CŠT įmonėms jų kasdieninėje veikloje:

2001 metų studija:

1996 metų studija: