Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

2011 m. studijos

Studijas ir tiriamuosius darbus gali atsisiųsti tik Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nariai.
Dėl prisijungimo prie savitarnos svetainės prašome kreiptis į asociaciją bendruoju telefono numeriu (8-5)2667025 arba el.pašto adresu info@lsta.lt .

2011 m. LŠTA užsakymu atliktos studijos, mokslo tiriamieji darbai:

 1. Šilumos siurblio panaudojimo Alytaus daugiabučiame name analizė
  (Rengėjai Dr. Vykintas Šuksteris, UAB „Terma Consult" direktorius, doktorantas Rolandas Jonynas, Kauno Technologijos Universitetas)
 2. Daugiabučio namo centralizuoto šilumos tiekimo alternatyvų analizė
  (Rengėjai Dr. Vykintas Šuksteris, UAB „Terma Consult" direktorius, doktorantas Rolandas Jonynas, Kauno Technologijos Universitetas)
 3. 2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas
  (Rengėjai Lietuvos energetikos institutas, Kauno technoligijos universitetas, Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
          
  Pranešimai pristatantys studijos rezultatus:
                 - Lietuvos energetikos instituto (žr. čia);
                 - Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos (žr. čia).
   
 4. Greitai įdiegiamos priemonės centralizuoto šildymo prieinamumui Lietuvoje gerinti
  Dr. Valdas Lukoševičius
 5. Analitinė-konsultacinė pažyma "Dėl ilgalaikės kainodaros ir "bazinių" šilumos kainų taikymo
  (Rengėjai Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 6. Analitinė-konsultacinė pažyma "Dėl biokurą naudojančių įrenginių konkurencinės plėtros Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sistemose" 
  (Rengėjai Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 7. Studija "KIETOJO BIOKURO APSKAITOS ENERGIJOS GAMYBOS ŠALTINIUOSE TAISYKLĖS" 
  (Lietuvos energetikos institutas)

EUROPOS KOMISIJOS UŽSAKYMU ATLITKI DARBAI:

 1. REGULATORY IMPLICATIONS OF DISTRICT HEATING
  Mr. Valdas Lukoševičius (Lithuania), Mr. Luc Werring (The Netherlands)
 2. REGULATORY IMPLICATIONS OF ENERGY EFFICIENCY POLICIES
  Mr. Zoltán Lontay (Hungary), Mr. András Pál (Hungary), Mr. Géza Bakoss (Hungary), Mr. Luc Werring (The Netherlands)
 3. RENEWABLE ENERGY REGULATION 
  Mr. Péter Kaderják(Regional Centre for Energy Policy Research, Hungary); Ms. Zsuzsanna Pató (Regional Centre for Energy Policy Research, Hungary); Ms. Pálma Szolnoki (Regional Centre for Energy Policy Research, Hungary)
 4. VULNERABLE CUSTOMERS AND POSSIBLE SUPPORT SCHEMES
  Mr. Edin Zametica (Bosnia and Herzegovina), Ms. Anna Bednarska(Poland); Ms. Aistija Zubaviciute (Lithuania)
 5. Heat Roadmap Europe. First initial pre-study for expansion of district heating in EU27
  Aalborg University, Halmstad University