Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

2010 m. studijos

Studijas ir tiriamuosius darbus gali atsisiųsti tik Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos nariai.
Dėl prisijungimo prie savitarnos svetainės prašome kreiptis į asociaciją bendruoju telefono numeriu (8-5)2667025 arba el.pašto adresu info@lsta.lt .

2010 m. LŠTA užsakymu atliktos studijos, mokslo tiriamieji darbai

 1. DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS TARIFAI IR LOKALINĖS SĄMATOS PAGAL ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ TIPUS
  (Rengėjas UAB "SISTELA")
 2. DĖL KURĄ DEGINANČIO ĮRENGINIO GALIOS NUSTATYMO
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 3. DARBO UŽMOKESČIO ĮVERTINIMAS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ILGALAIKĖJE SKATINAMOJOJE KAINODAROJE
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 4. DĖL „MAŽIAUSIŲ KAŠTŲ“ PRINCIPO TAIKYMO LIETUVOS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTROS STRATEGIJOJE 
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 5. DĖL CŠT SEKTORIAUS TEISINIŲ, EKONOMINIŲ BEI TECHNINIŲ RODIKLIŲ LIETUVOJE IR KITOSE “PEREINAMOSIOS” EKONOMIKOS ŠALYSE 
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 6. PRIVATUS IR VIEŠAS KAPITALAS LIETUVOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 7. ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ PLĖTRA CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE 
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 8. CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ VALDYMO PROBLEMOS IR JŲ SPRENDIMO BŪDAI 
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 9. DĖL ATSKIRO BUTO ATSIJUNGIMO NUO DAUGIABUČIO NAMO CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SISTEMOS 
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)
 10. Europos Komisijos išleistų ATL paskirstymą reglamentuojančių projektinių dokumentų apžvalga, vertinant galimą jų įtaką CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUI
  (Rengėjas Lietuvos energetikos konsultantų asociacija)