Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

ĮGYVENDINTI PROJEKTAI

Danish Energy Authority finansuojamas projektas „Pagalba savivaldybėms įgyvendinant LR šilumos ūkio įstatymą. Techninės paramos sekretoriatas“

Projekto įgyvendintojai: Energy Consulting Network (Danija) ir Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras (Lietuva)

Projektos tikslas: teikti pagalbą savivaldybėms, kurios dėka jos galėtų išvengti arba sumažinti techninio pobūdžio ir finansines kliūtis rengiant šilumos ūkio specialiuosius planus. Projekto idėja turi du pagrindinius aspektus:

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija dalyvavo projekto priežiūros komiteto darbe.


Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) glaudžiai bendradarbiauja su Danijos energetikos agentūra. Dėka intensyvaus bendradarbiavimo, 2001 m. balandžio mėn., pagal Danijos Aplinkosauginę energijos sektoriaus programą, Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriui (CŠT) remti buvo skirtas finansavimas projektui „Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo darbuotojų mokymo tinklas, 2001“ įgyvendinti. Projekto tikslas - teikti paramą LŠTA, plėtojant Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektorių ir stiprinant pačią asociaciją. Tikslas buvo siekiamas tokiais budais:

Projekto tikslams pasiekti buvo sudarytos trys darbo grupės:

Politikos/rinkodaros darbo grupė

Šio projekto politikos ir rinkodaros darbo grupių bei projekto konsultantų iniciatyva 2001 rugsėjo 26 d. įvyko konferencija LR Seime „Centralizuotas šilumos tiekimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse“.

CŠT darbuotojų mokymo tinklo darbo grupė

Mokymo darbo grupės pagalba, pasitelkiant vietos konsultantus, buvo atliktas šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymo poreikių įvertinimas, apžvelgtos pagrindinės mokymo įstaigos, galinčios tenkinti identifikuotus mokymo poreikius. Pradiniai mokymo poreikiai buvo išsiaiškinti 2001 m. gegužės mėn. surengto seminaro metu, kuriame dalyvavo atstovai iš šilumos tiekimo įmonių, Energetikos agentūros, Savivaldybių asociacijos, Būsto ir urbanistikos plėtros fondo. Vėliau buvo parengta ataskaita „Mokymų apžvalga, 2001“, kurioje nurodytos pagrindinės mokymo institucijos Lietuvoje, jų siūlomos mokymo programos ir trukmė, pagrindiniai įstatymai, reguliuojantys šilumos ūkį, įvairūs šilumos tiekimo įmonių techniniai parametrai. Detalesniam šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymo poreikių identifikavimui 2001 11 20-21 d. buvo surengtas dviejų dienų seminaras „Mokymo poreikiai“. Seminare dalyvavo virš 20 dalyvių - tai ŠT įmonių darbuotojai, projekto „Centralizuoto šilumos tiekimo mokymo tinklas“ konsultantai, LŠTA direkcijos darbuotojai, Energetikos agentūros Šilumos ūkio planavimo grupės vadovas K. Pauša. Pranešimus apie ES reikalavimus Lietuvos teisinės bazės kontekste ir finansavimo galimybes jų įgyvendinimui skaitė LR Aplinkos ministerijos Aplinkos strategijos departamento direktorius V. Bernadišius ir Aplinkos kokybės departamento Atmosferos skyriaus viršininkas V. Krušinskas, apie Finansavimo galimybes pagal Savivaldybių infrastruktūros plėtros planą (SIPP) - Būsto ir urbanistikos plėtros fondo konsultantai L. Laurinavičius, R. Nikkinen. Pagrindinę įstatyminę bazę, susijusią su šilumos tiekimo įmonių veikla pristatė Lietuvos-Danijos projekto „Šilumos ūkio decentralizavimas“ vyresnysis konsultantas R. Zabarauskas. Atskiras atvejų studijas pristatė AB „Panevėžio šilumos tinklų“ Technikos ir strategijos skyriaus viršininkas V. Jackūnas, pristatydamas Danijos konsultacinės įmonės COWI atliktą Panevėžio miesto studiją ir SP AB „Utenos šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas E. Puodžiukas.

Seminaro metu dalyviai buvo suskirstyti į tris darbo grupes, kurių metu buvo identifikuotos mokymo temos pagal šias kategorijas: įmonės aplinka, rinkos santykiai, projekto planavimas, projekto įgyvendinimas, projektų veikimas, palaikymas ir priežiūra. Vėliau dalyviai išskyrė tris pagrindinius mokymo modulius, apibūdino mokymo tikslus, svarbiausius klausimus, kurie turi būti išdėstyti mokymo modulyje, nurodė paskaitos trukmę, praktinius pratimus, modulio metodiką. Pagrindiniai išskirti mokymo moduliai buvo šie:

  1. Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų santykiai su vartotojais
  2. Finansinių šaltinių paieška, paraiškų pildymas finansavimui iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių institucijų gauti
  3. Teisinė bazinė, reguliuojanti šilumos ūkio sektorių.

Nustačius mokymo poreikius LŠTA asociacija ieško mokymo institucijų, galinčių tenkinti šilumos tiekimo įmonių darbuotojų poreikius mokymams.

CŠT gairių rengimo darbo grupė

Techninių gairių rengimo darbo grupės tikslas buvo parengti centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) gaires, kurios turėtų padėti CŠT įmonėms jų kasdieninėje veikloje. Šios darbo grupės nariai, tuo pačiu esantys LŠTA technikos komiteto nariai suformulavo dešimt aktualiausių techninių temų, taip vadinamų rekomendacijų. Vėliau, pagal svarbą buvo išskirtos penkios rekomendacijos:

  1. Centralizuoto šilumos tiekimo iš įvairaus galingumo kombinuoto ciklo jėgainių privalumai;
  2. Pagrindiniai principai, ruošiant miesto „specialųjį“ planą, nustatantį vyraujančius šilumos tiekimo būdus;
  3. Modernių, efektyvių namo vidaus šildymo sistemų įrengimas, jų veikimo principas bei privalumai. Šilumos energijos balansas name, apskaita, paskirstymas;
  4. Dvinario tarifo už šilumos energiją įdiegimo privalumai tiekėjui ir vartotojui;
  5. Lietuvos energetikos įmonių investicinių projektų finansavimo iš įvairių tarptautinių ir nacionalinių finansavimo šaltinių procedūra: taisyklės, reikalavimai, dokumentų ruošimas; Apibendrinto energijos tiekimo įmonės strateginio plano ruošimo modelis.

Pagal minėtą Danijos Energetikos agentūros finansuojamą projektą finansavimas buvo skirtas gairei parengti - Centralizuoto šilumos tiekimo iš įvairaus galingumo kombinuoto ciklo jėgainių privalumai. Gairę parengė vietos konsultantai iš UAB „Termosistemų projektai“- doc. dr. V. Lukoševičius ir mg. S.Akelaitis, kurie aprašė CŠT privalumas ir padėjo sukurti video medžiagą šia tema. Pasiūlymus gairei rengti teikė LŠTA technikos komiteto pirmininkas R. P. Kučinskas ir minėto projekto konsultantai. Parengta rekomendacija skirta visuomenės, savivaldybės darbuotojų, politikų informavimui ir mokymui.
Likusias gaires tikimasi parengti artimiausiu metu.

Projekto eigoje, formuojant minėtas darbo grupes, galutinai buvo suformuoti LŠTA komitetai: politikos-strategijos, marketingo ir vartotojų informavimo, technikos, ekonomikos, teisės, mokymo.

Pagal šį projektą buvo finansuota kelionė į Daniją, kurios metu kelionės dalyviai susipažino su Danijos šilumos tiekėjų asociacija, VEKS darbo metodika, pasiektais rezultatais, pasisėmė patirties. Dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti su individualių namų vidaus ir išorės įranga, centralizuoto šilumos tiekimo privalumais. Jie aplankė daugiabučių gyvenamųjų namų bendriją Malling miestelyje, įmonę REDAN, kuri gamina šilumos punktus ir namo vidaus šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemų įrangą. Taip pat aplankė Silkeborg miesto savivaldybę, kur susipažino su savivaldybės santykiais su šilumos vartotojais. Danijos technologijos institute buvo supažindinti su plačiai šalyje išvystyta centralizuota šilumos tiekimo sistema, taip pat šio sektoriaus vystymu ES šalyse. Į kelionę vyko LŠTA prezidentas V. Stasiūnas, LŠTA Mokymo komiteto pirmininkas Z. Rinkevičius, Mažeikių raj. meras V. Macevičius, LŠTA Technikos komiteto pirmininkas R.P. Kučinskas, TV3 žinių žurnalistas R.Bielinskas, projekto koordinatorė Audronė Nakrošienė.