Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

ESCOBALT

ESCOBALT „Bendrosios socialinės atsakomybės indėlis (BSA) kuriant subalansuotą energetikos sektorių“
dalinai finansuojamas iš ES Baltijos jūros regiono Interreg III B – programos lėšų

bsr_head_logo.gif escobalt.jpg

Projekto trukmė: 36 mėnesiai (2004 m. gruodis – 2007 m. gruodis)
Projekto biudžetas: bendras biudžetas 1.120.00 EUR
Projekto tikslas: puoselėti bendradarbiavimą naujose ES šalyse, siekiant palengvinti besiribojančių regiono šalių narių integraciją į bendrą ES erdvę ir taip skatinti socialinę ir ekonominę sanglaudą bei užtikrinti ES teisės aktų ir standartų energijos taupymo srityje suderinamumą ir laikymąsi, vartotojams teikiamų paslaugų plėtrą vietiniu lygiu.
Projekto partneriai: 11 Baltijos jūros regiono šalių įmonių - iš Suomijos, Švedijos, 3 Baltijos valstybės, Vokietija ir Lenkija:

Projekto veiklos sirtys:

ESCOBALT projektas įgyvendinamas pagal 5 darbo paketus:

Bendroji socialinė atsakomybė – BSA (Corporate Social Responsibility – CSR).
Pagrindinis uždavinys stiprinti bnedrosios socialinės atsakomybės sampratą energetikos sektoriuje.

Bendradarbiavimo tinklas (Networking)
Pagrindinis tikslas priimti Bendrosios Socialinės Atsakomybės idėja ir energijos efektyvumo principus bei suformuoti ilgalaikius bendrdarbiavimo ryšius Baltijos jūros regiono savivaldybėse subalansuotų energetikos sektorių skatinimui. Bendrdarbiavimo tinklas suformuojamas vietiniuosė ir tarpnacionaliniuose lygiuose.

Informacijos sklaida (Information)
Šis darbo paketas apima informacijos apie Bendrąją socialinę atsakomybę ir energijos taupymo modelius viešinimą. Veikloje numatyta interneto svetainės www.esprojects.net sukūrimas.

Energetika (Energy)
Šis darbo paketas apima žinių apie šiuolaikines energijos taupymo technologijas plėtrą ir probleminių ekonominių klausimų, susijusių su energetikos ūkio valdymu, sprendimą šalyse partnerėse.

Pavyzdiniai projektai (Pilots)
ESCOBALT projekto rėmuose bus įgyvendinti pavyzdiniai projektai 3 Baltijos šalyse. Pavizdinių projektų tikslas puoselėti bendrosios socialinės atsakomybės koncepciją per energijos taupymo priemonės pasirinktose tikslinėse įmonėse.