Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Bendradarbiaujame

Narystė kitose organizacijose

2001-07-23
LŠTA tapo tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacijos Euroheat&Power asocijuota nare. 2003 m. kovo mėn. LŠTA tapo pilnateise Euroheat&Power nare.
2001-07-02
LŠTA priimta į Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto (World Energy Council Lithuanian member committee) sudėtį.
2002-11-29
Įsteigtas VšĮ Lietuvos energetikos muziejus. LŠTA yra viena iš muziejaus įkūrėjų ir dalininkų.
2006-08-24
Įkurta Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platforma LŠTA yra šios platformos administruojantysis partneris.
2006-08-22
LŠTA tapo Nacionalinės biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologijų platformos narė.
2007-05-11
LŠTA tapo Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos EFIEES (angl. European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) nare. Federacijos tikslas - skatinti efektyvios energijos paslaugas teikiančių įmonių (angl. Energy Efficiency Service Companies EESC) veiklą Europos Sąjungos teritorijoje.

Vykdydama savo veiklą, LŠTA bendradarbiauja