Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Nariai

Šiuo metu asociacijoje yra 46 nariai, iš kurių 37 šilumos tiekimo įmonės, gaminančios ir tiekiančios apie 99 % Lietuvos Respublikoje tiekimo tinklais perduodamos šilumos, ir 9 įmonės, kurių veikla tiesiogiai nesusijusi su šilumos tiekimu.

Lietuvos CST sektorius apima

I Stambios įmonės (>5 GWh šilumos gamyba per metus)
 • 58 šilumos tiekimo įmonės
 • 94 hidrauliškai vientisos CŠT sistemos
 • ~27 000 pastatų, iš jų ~17 000 daugiabučiai
 • Kuro suvartojimas ~787 tūkst. t.n.e./metus
 • Metinė apyvarta ~460 mln. Eur
 • VKEKK tvirtina kainas ir išduoda licencijas

Metinė gamyba ir realizacija:

 • ~8 300 GWh patiekama į tinklą
 • ~6 800 GWh parduodama vartotojams
 • ~5,2 euro ct/kWh (be PVM) vidutinė šilumos kaina 2016 m.
II Smulkios sistemos (<5 GWh šilumos gamyba per metus)
 • ~300 sistemų
 • Savivaldybės nustato kainas ir išduoda licencijas
 • Trūksta (nėra) duomenų apie šias įmones ir jų sistemų būklę

Metinė gamyba:
~1000 GWh (apie 10% rinkos)

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narės yra visos stambios CŠT įmonės (kurių metinė šilumos gamyba apie 9 GWh) išskyrus šias: