Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Posėdis Nr. 753

2018-07-27

Parsisiųsti protokolo Nr. 753 medžiagą (29,34 Mb)

DARBOTVARKĖ:
1. Dėl Protokole Nr. SI-752 pateiktų klausimų aptarimo;
2. Dėl naujų teisės aktų projektų;
3. Dėl naujų teisės aktų;
4. Dėl teisės aktų taikymo praktikos;
5. Einamieji klausimai.

1 Klausimu
V. Stasiūnas. Informavo, kad pasiūlymai ir pastabos dėl Protokole Nr. SI-752 pateiktų dokumentų klausimais nagrinėjami šiame susitikime pagal darbotvarkę. Kitų pasiūlymų ir pastabų dėl Protokole Nr. SI-752 pateiktų dokumentų negauta.

2 Klausimu (TA projektai)
Šio protokolo 8 priede pateikiama;
Šio protokolo 9 priede pateikiama:
Šio protokolo 10 priede pateikiama:
Šio protokolo 13 priede pateikiama:
Šio protokolo 15 priede pateikiama:
Diskutuota
Pastabas ir pasiūlymus siųsti (pageidautina dubliuoti persiunčiant elektronines versijas e-paštu adresu info@lsta.lt) LŠTA. Gaunamų pastabų ir pasiūlymų aptarimas numatomas kituose darbo grupių susitikimuose.

3 Klausimu (Nauji TA)
Šio protokolo 17 priede pateikiama:

4 Klausimu (TA praktika)
Šio protokolo 1 priede pateikiama UAB „Utenos šilumos tinklai" paklausimas dėl gyvenamojo buto paskirties keitimo reikalavimų įgyvendinimo:
Šio protokolo 3 priede pateikiama
Šio protokolo 5 priede pateikiama
Šio protokolo 11 priede pateikiama
Šio protokolo 12 priede pateikiama
Šio protokolo 16 priede pateikiama:
Diskutuota
Pastabas ir pasiūlymus siųsti (pageidautina dubliuoti persiunčiant elektronines versijas e-paštu adresu info@lsta.lt) LŠTA. Gaunamų pastabų ir pasiūlymų aptarimas numatomas kituose darbo grupių susitikimuose.

5 Klausimu (Informacija žiniasklaidoje, institucijų raštai ir pan.)

Šio protokolo 2 priede pateikiama:
Šio protokolo 4 priede pateikiama
Šio protokolo 6 priede pateikiama
Šio protokolo 7 priede pateikiama
Šio protokolo 14 priede pateikiama
Šio protokolo 18 priede pateikiama
Šio protokolo 19 priede pateikiama
Diskutuota
Pastabas ir pasiūlymus siųsti (pageidautina dubliuoti persiunčiant elektronines versijas e-paštu adresu info@lsta.lt) LŠTA. Gaunamų pastabų ir pasiūlymų aptarimas numatomas kituose darbo grupių susitikimuose.

Nutarta:
Apie kitą darbo grupių susitikimą, dėl šilumos ūkio įstatymo įgyvendinimo lydinčių poįstatyminių norminių teisės aktų tolesnio aptarimo laiko ir vietos, bus pranešta atskirai asociacijos interneto svetainėje www.lsta.lt.

Grįžti į posėdžių sąrašą