Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Tarptautinio projekto „KLIMATO KAITOS ŠVELNINIMAS IR PRITAIKYMAS VIETOS LYGMENIU“ baigiamoji KONFERENCIJA

Data: 2017-10-12
Organizatorius: Kauno regioninė energetikos agentūra
Renginio vieta: Rodondario dvaras, Kauno raj., Lietuva

Vis akivaizdžiau pastaraisiais dešimtmečiais pasireiškianti klimato kaita neigiamai įtakoja aplinką, ūkio veiklą, pasaulinės ekonomikos plėtrą. 2012.11.06 Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Nacionalinę klimato kaitos valdymo politikos strategiją. Strategijos tikslai ir uždaviniai skirti nacionalinio lygmens valstybės institucijoms, bet ir vietos valdžios institucijoms (savivaldybėms) tenka labai atsakingas vaidmuo. Projekto tikslas yra suteikti papildomų žinių ir gebėjimų klimato kaitos problemoms (švelninimo, išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo ir prisitaikymo prie klimato kaitos) spręsti, juolab, kad kai kurios savivaldybės sprendžia šias problemas laisvanoriškai dalyvaudamos Merų pakto iniciatyvoje.

Renginio programa Renginio programa (397.95 KB)

  PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:

Projekto programos, tikslų, veiklų ir rezultatų apžvalga Projekto programos, tikslų, veiklų ir rezultatų apžvalga (1.34 MB)  /Pranešėjas: KREA direktorius Feliksas Zinevičius/Tercizijus Varkala/

Norvegijos regioninės ir vietinės valdžios institucijų asociacija (KS) ir jos veikla klimato kaitos srityje Norvegijos regioninės ir vietinės valdžios institucijų asociacija (KS) ir jos veikla klimato kaitos srityje (1.06 MB)  /Pranešėjas: KS vyriausiasis patarėjas Knut Hjorth-Johansen/

Klimato kaita – Gairės savivaldybėms Klimato kaita – Gairės savivaldybėms (2.39 MB)  /Pranešėjai: Lietuvos ekspertai Justinas Kilpys, Kęstutis Pauša, Nerijus Jurkus/

Klimato kaita ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas  Klimato kaita ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimas (2.03 MB) /Pranešėjas: Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius/

2014-2020 m. ES fondų teikiamos galimybės finansuoti klimatos kaitos švelninimo veiklas 2014-2020 m. ES fondų teikiamos galimybės finansuoti klimatos kaitos švelninimo veiklas (1.39 MB)  /Pranešėja: LR Finansų ministerijos ES investicijų departamento ES sanglaudos politikos skyriaus vedėja Vaida Vilimaitė - Zubrickienė/

VIPA valdomų fondų finansavimo galimybės savivaldybėms VIPA valdomų fondų finansavimo galimybės savivaldybėms (1.13 MB)  /Pranešėjas: UAB Viešųjų investicijų plėtros agentūros Atstovas viešiesiems ryšiams Žilvinas Kačiuška/

Savivaldybių vaidmuo įgyvendinant Paryžiaus susitarimo ir klimato kaitos ir energetikos tikslus iki 2030 m.  Savivaldybių vaidmuo įgyvendinant Paryžiaus susitarimo ir klimato kaitos ir energetikos tikslus iki 2030 m. (1.09 MB)  /Pranešėja: LR Aplinkos ministerijos Klimato kaitos politikos sk. vedėjos pavaduotoja Lina Čeičytė

Biokuro panaudojimas Lietuvos šilumos ūkyje – nauda ir ateitis Biokuro panaudojimas Lietuvos šilumos ūkyje – nauda ir ateitis (6.29 MB)   /Pranešėjas: Lietuvos Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas  /

Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas Tauragės r. savivaldybėje – „Žalioji strategija“ Klimato kaitos švelninimas ir prisitaikymas Tauragės r. savivaldybėje – „Žalioji strategija“ (4.61 MB)  /Pranešėjas: Tauragės r. meras Sigitas Mičiulis/

 

 

 dalyv2.JPG  dalyv.JPG
   

 

 

 

Grįžti į renginių sąrašą