Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2011-01-11
Seminaras „Šilumos tiekimo ir vartojimo reglamentavimo naujovės“
UAB „Ekspozona“ drauge su Respublikiniais būsto valdymo ir priežiūros rūmais 2011 sausio 11 d. organizuoja seminarą, skirtą apžvelgti naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, kurias 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtino Energetikos ministras. Seminare kompetentingi specialistai supažindins Jus su naujos redakcijos taisyklėmis ir įsigaliojusiomis naujovėmis.
2010-12-22
Apskritojo stalo diskusija „Galimybių studijos „dėl Lietuvos įsipareigojimų ES pereinant prie 30% išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslo įgyvendinimo kaštų“ rezultatų aptarimas“
Įgyvendinant projektą dėl Lietuvos dalyvavimo ES iniciatyvose įvertinimo, yra atliekamas tyrimas dėl Lietuvos perėjimo prie 30% šiltnamio dujų išmetimų mažinimo tikslo įgyvendinimo karštų. 2010 m. gruodžio 22 d. LR užsienio reikalų ministerija organizavo šios galimybių studijos aptarimą.
2010-12-08
Seminaras „Vėjo energetika ir plėtros kliūtys Lietuvoje“
Lietuvos energetikos institutas organizuoja seminarą tema "Vėjo energetika ir plėtros kliūtys Lietuvoje"
2010-12-07
Seminaras / dialogas "Energetinis pastatų renovavimas (modernios technologijos, galimybės ir nuaji sprendimai)
Lietuvoje pradėta įgyvendinti plataus masto programa renovuojant daugiabučius gyvenamuosius namus. Dėl susidariusios ekonominės situacijos pramonėje ir susijusiose srityse kaip niekad aktualūs energijos taupymo ir jos efektyvaus panaudojimo klausimai.
2010-12-02
Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos (EFIEES) pasitarimas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas 2010 m. gruodžio 2 d. Briuselyje dalyvavo Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos (EFIEES) surengtame pasitarime.
2010-12-01
„Nacionalinės energetikos strategijos projektas bei jame galimos keliamų tikslų įgyvendinimo pasekmės ūkio ir ekonomikos raidai“
Pramonininkų konfederacijos prezidentas dr.Bronislovas Lubys, pristatydamas konfederacijos poziciją dėl Nacionalinės energetikos strategijos projekto teigė, kad atsinaujinančių energetikos išteklių vystymui neskiriama reikiamo dėmesio: Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo projekto svarstymas nukeltas vėlesniam laikui, o valstybės biudžete šiai energetikos sričiai neskiriama pakankamai lėšų. „Dabartiniu metu bankai sumažino finansavimą nuo 85 proc. (kaip yra Vokietijoje) iki 50 proc. ir dar su tam tikromis išlygomis”, - pažymėjo B.Lubys.
2010-11-25
Konferencija „DARNUSIS VYSTYMASIS: PLĖTRA IR ENERGETIKA“
Lietuvos pramonininkų konfederacija ir Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacija organizavo konferenciją "DARNUSIS VYSTYMASIS: PLĖTRA IR ENERGETIKA"
2010-11-25
Tarptautinė konferencija „Tvarios bioenergijos gamybos ir vartojimo skatinimas – politika, demonstravimas ir verslo sprendimai Baltijos jūros regione“
2010 m. lapkričio 25-26 dienomis Lietuvos energetikos institutas kartu su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutu organizavo tarptautinę konferenciją "Tvarios bioenergijos gamybos ir vartojimo skatinimas – politika, demonstravimas ir verslo sprendimai Baltijos jūros regione" (Promoting sustainable bioenergy production and use – policies, showcases and business solutions in the Baltic Sea Region).
2010-11-24
Konferencija „ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ POLITIKA ŠIANDIEN IR ATEITYJE“
2010 m. lapkričio 24 d. LR Seime vykusioje konferencijoje pasirašyta rezoliucija dėl Lietuvos atsinaujinančios energetikos politikos. Konferenciją „Atsinaujinančių energijos išteklių politika Lietuvoje šiandien ir ateityje“ organizavo LR Seimo Europos klubas ir Lietuvos vėjo elektrinių asociacija. Konferencijos partneriai – Lietuvos biomasės energetikos asociacija „Litbioma” ir Lietuvos saulės energetikų asociacija. Konferenciją palaikė LR Seimo aplinkos apsaugos komitetas.
2010-11-18
Seminaras „Energijos taupymo galimybės kintamo debito sistemose“
UAB „IMI International“ organizuoja nemokamą seminarą „Energijos taupymo galimybės kintamo debito sistemose“
2010-11-06
Pirmasis VISI/VGTU absolventų kongresas
Pirmasis VISI/VGTU absolventų kongresas
Šių metų lapkričio 6 dieną Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU) kviečia į pirmąjį VISI/VGTU absolventų kongresą, vyksiantį "SIEMENS" arenoje, Vilniuje.
2010-10-12
Lietuvos, Latvijos ir Estijos šilumos tiekėjų asociacijų susitikimas Rygoje
Š.m. spalio 12-13 dienomis Latvijos šilumos tiekėjų asociacija organizavo Lietuvos, Latvijos ir Estijos šilumos tiekėjų asociacijų susitikimą, kuriame buvo pristatyta kiekvienos šalies šilumos sektorius, nuveikti darbai bei kylančios problemos.
2010-10-07
Metinė konferencija „Nepriklausoma energetika - stipri ekonomika“
Pagrindinis Energetikos konferencijos tikslas – pristatyti visuomenei Lietuvos energetikos strategiją, išanalizuoti ir aptarti klausimą, ar šios strategijos pakeitimai leis transformuoti mūsų šalies energetiką taip, kad ji būtų kuo mažiau priklausoma nuo išorės tiekimo, kurtų naujas darbo vietas bei generuotų energiją konkurencinėmis kainomis.
2010-10-07
10-oji tarptautinė Vokietijos bioenergetikos asociacijos organizuojama konferencija „IHE Wood Energy“
Vokietijos bionergetikos asociacija 2010 m. spalio 7-8 dienomis organizuoja tarptautinę konferenciją, kurios metu taip pat vyks paroda.
2010-09-15
GALIMYBĖS LIETUVOS VERSLUI: NAUJOJI ATOMINĖ ELEKTRINĖ
Mūsų šalies bendrovės naujosios AE užsakymus gaus, jei bus tinkamai pasirengusios ir sugebės laimėti darbų konkursus, kurie bus skelbiami pagal griežtus tarptautinius reikalavimus.
2010-09-12
21-asis Pasaulio energetikos kongresas 2010
21-asis Pasaulio energetikos kongresas 2010
2010 m. rugsėjo 12-16 d. Monrealyje (Kanada) vyko Pasaulio energetikos tarybos organizuotas 21-asis Pasaulio energetikos kongresas, į kurį suvažiavo atstovai ir dalyviai iš visų pasaulio šalių. Kongreso metu dalyviai iš įvairių energetikos sričių turėjo galimybę aptarti energetikoje kylančias problemas bei jų sprendimo būdus.
2010-09-09
Seminaras „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybių“
LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su LR Žemės ūkio rūmais š.m. rugsėjo 9 d. (ketvirtadienį) organizavo seminarą „Dėl atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo galimybių“.
2010-09-05
12-asis tarptautinis centralizuoto šilumos tiekimo ir centralizuoto vėsinimo simpoziumas
Talino technikos universitetas organizuoja 12-tą tarptautinį centralizuotą šilumos tiekimo ir centralizuoto vėsinimo simpoziumą.
2010-08-25
11-oji Europos konferencija “Energetikos ekonomika, politika ir tiekimo saugumas: išgyvenimas globalios krizės sąlygomis”
11-oji Europos konferencija “Energetikos ekonomika, politika ir tiekimo saugumas: išgyvenimas globalios krizės sąlygomis”
2010 m. rugpjūčio 25-28 d. Energetikos ekonomikos asociacija ir Lietuvos energetikos institutas rengia Tarptautinės energetikos ekonomikos asociacijos 11-ąją Europos konferenciją “Energetikos ekonomika, politika ir tiekimo saugumas: išgyvenimas globalios krizės sąlygomis”.
2010-06-30
5-asis tarptautinis kongresas "Klimato apsauga ir atliekų švaistymas: Kokios priemonės yra būtinos šių išteklių efektyvesniam panaudojimui?“
Pagrindinė CEWEP organizuoto kongreso tema - Klimato apsauga ir atliekų švaistymas: Kokios priemonės yra būtinos šių išteklių efektyvesniam panaudojimui?
2010-06-30
1-oji metinė Europos Biomasės konferencija ir paroda
Europos biomasės asociacija (European Biomass Association) AEBIOMA rengia 1-ąją metinę Europos bioenergetikos konferenciją ir parodą Briuselyje, į kurią kviečiami atstovai iš didžiausių bioenergetikos įmonių
2010-06-03
Seminaras „Suomiška bioenergetika: praktiniai sprendimai Lietuvai“
Suomijos ambasada ir Suomijos prekybos atstovybė "Finpro" rengia seminarą "Suomiška bioenergetika: praktiniai sprendimai Lietuvai".
2010-06-02
Euroheat & Power generalinė asamblėja ir konferencija „Kogeneracija ir centralizuotas šilumos tiekimas: atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ (Cogeneration and District Heating: teaming up for energy renewal)
Euroheat & Power generalinė asamblėja ir konferencija „Kogeneracija ir centralizuotas šilumos tiekimas: atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ (Cogeneration and District Heating: teaming up for energy renewal)
Šioje kasmetinėje konferencijoje, kurią šiais metais organizavo tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat & Power kartu su Europos asociacija kogeneracijos skatinimui COGEN Europe, dalyvavo atstovai iš įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių, kur buvo aptariamos pastarojo laikmečio aktualios problemos, išvystytą centralizuotą šilumos tiekimą turinčioms šalims.
2010-06-01
Žalioji savaitė Briuselyje („Green Week“)
Žalioji savaitė Briuselyje („Green Week“)
Š.m. birželio 1-4 dienomis, Briuselyje vyksiančios kasmetinės konferencijos "Biologinė įvairovė - gyvybiškai svarbus kelias" (Biodiversity - Our lifeline) metu ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos aplinkosaugos politikai.
2010-05-28
Seminaras „Nauji siurblių standartai. Siurblių sistemų analizė“
UAB "GRUNDFOS Pumps" atstovai ir svečiai iš užsienio organizavo nemokamą seminarą "Nauji siurblių standartai. Siurblių sistemų analizė".
2010-05-26
Lietuvos Energetikos instituto studijos ,,Dėl atsinaujinančių išteklių centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje“ pristatymas
Š.m. gegužės 26 d. (trečiadienį) Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitete vyko posėdis, kuriame buvo pristatinėjama Lietuvos Energetikos instituto atlikta studija "ŠALIES SAVIVALDYBĖSE ESAMŲ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (BIOKURO, HIDROENERGIJOS, SAULĖS ENERGIJOS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS ENERGIJAI GAMINTI"
2010-05-26
Seminaras „Cheminių medžiagų keliamos problemos“
Seminaras skirtas chemines medžiagas, mišinius ir gaminius gaminančioms, importuojančioms ir naudojančioms įmonėms.
2010-05-14
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Š.m. gegužės 14 d. įvyko LŠTA visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 asociacijos įmonių vadovai. LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas pristatė ataskaitą apie asociacijos 2009 metų veiklą ir 2010 metų veiklos programą. LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis informavo apie susiklosčiusią šilumos ūkio padėtį Lietuvoje bei 2010 metų prognozes.
2010-05-13
Tarptautinis seminaras „ELECTRA 2020: GAMYBA – APLINKAI, APLINKA – GAMYBAI“
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ Europos Komisijos iniciatyva „ELECTRA 2020“ kartu su Europos inžinerinės pramonės asociacija ORGALIME ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetu CENELEC organizavo tarptautinį seminarą Lietuvos parodų ir konferencijų centro LITEXPO 5.3 konferencijų salėje.
2010-05-12
Konferencija „Centralizuotas šilumos tiekimas - švaresnė aplinka ateičiai“ (EPHA 15: District Heating For the Cleaner Future)
Estijos elektros ir šilumos asociacija organizavo konferenciją skirtą asociacijos veiklos 15-os metų sukakčiai paminėti.
2010-05-07
2009 metų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos ataskaitos pristatymas bei aktualijų apžvalga
Š.m. gegužės 7 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pristatinės 2009 metų komisijos veiklos ataskaitą, taip pat aptars artimiausius iššūkius ir ateities uždavinius.
2010-05-04
Seminaras „Baltijos šalių energetikos nepriklausomybės Turas 2010“(Baltic Energy Independence Tour 2010)
2010-04-16
LIETUVOS ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas
LIETUVOS ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas
Š.m. balandžio 16 d. Lietuvos energetikai paminėjo Lietuvos Energetikų dieną, kuri LR ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta 2003 m. sausio 28 d.
2010-04-15
VGTU 2010 metų 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Pastatų inžinerinės sistemos
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas kviečia dalyvauti kasmetinėje respublikinėje VGTU 2010 metų 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo "MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS" teminėje konferencijoje "Pastatų inžinerinės sistemos"
2010-03-10
Diskusija „Daugiabučių namų atnaujinimas: iššūkiai, pokyčiai, galimybės“
Diskusija apie daugiabučių namų atnaujinimą – iššūkius, pokyčius ir galimybes suorganizuota siekiant pristatyti bei aptarti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą pagal „JESSICA“ iniciatyvą, šio atnaujinimo galimybes ir energiją bei šilumą efektyviai taupančių priemonių panaudojimą.
2010-03-08
Pasirašytas BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
Pasirašytas BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
2010 m. kovo 8 d. tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos buvo pasirašytas BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS.
2010-03-03
Atsinaujinančių energijos šaltinių partnerystės renginys, expoEnergy 2010 parodos metu, kovo 3-7 d., Austrijoje
Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), kurį atstovauja VšĮ Lietuvos inovacijų centras, kviečia dalyvauti alternatyvių energijos šaltinių partnerystės renginyje. Renginys vyks tarptautinės, atsinaujinančių energijos šaltinių parodos expoEnergy 2010 metu (kovo 3-7 d., Austrijoje, Wels mieste).
2010-02-24
Seminaras "Pastatų energinio efektyvumo didinimo perspektyvos
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra viena svarbiausių Lietuvos ir ES krypčių. Stipriai griežtinami energinio efektyvumo reikalavimai pastatams, todėl labai svarbu parinkti tinkamas priemones maksimaliam pastatų energiniam efektyvumui pasiekti.
2010-02-18
Elektros energijos rinkos 2010 m. sausio mėn. rezultatų aptarimas
2010-02-04
Metinė konferencija „Lietuva po krizės“
2010-02-04
Konferencija “Šilumos energetika ir technologijos-2010”
Konferenciją organizuoja Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija.
2010-01-29
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) ir karšto vandens tiekimo organizavimo naujovės
Seminare informaciją apie daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir karšto vandens tiekimo organizavimo naujoves pateikė įvairių sričių atsakingi specialistai.
2010-01-22
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių metinis susirinkimas - konferencija
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių metinis susirinkimas - konferencija
2010 m. sausio 22 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo LŠTA narių metinį susirinkimą-konferenciją "Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas".
2009-12-17
Seminaras „Bioenergijos gamyba ir vartojimas Lietuvoje: esama padėtis ir perspektyvos“
Lietuvos energetikos institutas š.m. gruodžio 17 d. organizavo seminarą " Bioenergijos gamyba ir vartojimas Lietuvoje : esama padėtis ir perspektyvos ".
2009-12-07
Jungtinių tautų klimato kaitos konferencija, Kopenhagoje (Danija)
2009 m. gruodžio 7-18 d. Kopenhagoje (Danija) vyks Jungtinių Tautų konferencija, skirta klimato kaitos problemoms ir Kioto protokolo šalių aukščiausio lygio vadovų susitikimui, turėsiančiam nustatyti konkrečias priemones klimato kaitai sušvelninti.
2009-12-01
Ekologiškai efektyvūs miestai: laikas išnaudoti galimybes (Eco Efficient cities: time to tap the Potential!
2009-11-26
Seminaras „Pastatų energetikos aktualijos“
Seminare dalyvavo Lietuvos energetikos instituto jaunieji mokslininkai ir pristatė tokias šiuo metu aktualias temas kaip šilumos vartojimo apskaita, termoviziniai pastatų energetinio efektyvumo matavimai, individualių namų šildymo perspektyvinės raidos modeliavimas, vandens šildymo katilų tyrimai bei bandymai ir kt.
2009-11-25
Regioninė konferencija „Baltijos energijos rinkos jungčių planas“ Vilniuje pradės Baltijos energijos rinkos jungčių plano įgyvendinimą
Europos Komisija kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Vilniuje organizavo pirmąją regioninę konferenciją, skirtą oficialiai pradėti Baltijos energijos rinkos jungčių plano (The Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) įgyvendinimą.
2009-11-24
Konferencija „Energijos naudojimo ir generacijos efektyvumas 2009“
Efektyvus energijos naudojimas jau daugelį metų yra viena aktualiausių temų Šiaurės šalyse. Šių šalių ekspertai sukaupė ilgametę patirtį ieškant efektyvių energijos taupymo būdų, bet taip pat ir giliomis žiniomis atsinaujinančių energijos šaltinių eksploatacijos, pastatų renovacijos, pasyviųjų namų statybos ir efektyvaus centrinio šildymo tiekimo srityse. Šiaurės šalys taip pat pasižymi sėkminga teisinės bazės bei reguliacinės sistemos įtvirtinimo bei viešojo komunikavimo praktika.
2009-11-23
Seminaras „Efektyvus energijos valdymas savivaldybėse“
Dalkia Poznan organizavo seminarą, kurio metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas gamtinių išteklių naudojimo skatinimui.

Puslapiai: Pirmas ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ...