Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2012-02-03
LŠTA užsakymu atlikto darbo „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“ pristatymas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje
2012 m. vasario 3 d. Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje pristatytas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos energetikos instituto ir Kauno technologijos universiteto atliktas darbas „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“.
2012-02-02
Koneferencija „ŠILUMOS ENERGETIKA IR TECHNOLOGIJOS-2012“
2012 m. vasario 2-3 dienomis Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu, Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija ir Branduolinės energetikos asociacija organizuoja konferenciją "Šilumos energetika ir technologijos - 2012".
2012-02-02
Konferencija „LEAN IR KONKURENCINIS PRANAŠUMAS: Kaip Lean sistemos praktinis taikymas Lietuvos pramonėje, energetikoje ir paslaugų sferoje suteiks tvaraus konkurencinio pranašumo vidaus bei pasaulio rinkose“
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras kartu su partneriais UAB Technologijų ir inovacijų centru ir Lean ekspertu Hubertu Petružiu š.m. vasario 2-3 d. organizuoja konferenciją "LEAN IR KONKURENCINIS PRANAŠUMAS: Kaip Lean sistemos praktinis taikymas Lietuvos pramonėje, energetikoje ir paslaugų sferoje suteiks tvaraus konkurencinio pranašumo vidaus bei pasaulio rinkose". Su Hitachi atėjimu į Lietuvą Lean sistema, kaip Japonijos pramonės ilgalaikės sėkmės veiksnys tampa dar aktualesnė energetikos pramonei, dalyvausiančiai naujuose plėtros projektuose!
2012-01-27
Konferencija „POKYČIAI DECENTRALIZUOTO ŠILDYMO RINKOJE: savamokslių erą keičia valstybinis specialistų atestavimas“
VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras š.m. sausio 27 d. organizuoja konferenciją „POKYČIAI DECENTRALIZUOTO ŠILDYMO RINKOJE: savamokslių erą keičia valstybinis specialistų atestavimas“.
2012-01-20
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių metinis susirinkimas
Š.m. sausio 20 d. (penktadienį) Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje vyko metinis asociacijos narių susitikimas 2011 metų nuveiktiems ir 2012 metų numatomiems darbams aptarti.
2012-01-17
Suomijos ambasados organizuojamas renginys Lietuvos energetikos klausimams aptarti.
Suomijos ambasada 2012 m. sausio 17 d. (antradienį), 14.00 val. organizuoja renginį, skirtą Lietuvos energetikos problematikai aptarti.
2012-01-09
Pasitarimas „Kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių“ projektui aptarti
Lietuvos energetikos instituto Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorijos vadovas prof.dr. Vaclovas Miškinis pristatė šiuo metu rengiamą "Kietojo biokuro apskaitos energijos gamybos šaltiniuose taisyklių" projektą, kuris buvo parengtas pagal su šilumos tiekimo įmonėmis suderintą techninę užduotį.
2011-12-12
Apskrito stalo diskusija „Parama aplinkosaugai ir atsinaujinančiai energetikai Europos Sąjungos 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje”
2011 m. gruodžio 12 d. LR Seimo Aplinkos apsaugos komitetas organizavo apskrito stalo diskusiją „Parama aplinkosaugai ir atsinaujinančiai energetikai Europos Sąjungos 2014-2020 m. finansinėje perspektyvoje”, kuri vyko LR Seimo III rūmuose, Europos informacijos biure.
2011-12-08
Biokuro katilinės projektas Akmenėje - sumažinta šilumos kaina gyventojams
2011 m. lapkričio mėnesį UAB „Akmenės energija“ baigė įgyvendinti projektą „Katilinės Naujojoje Akmenėje, Žalgirio g. 2, pritaikymas biokuro naudojimui“ pagal VP3 Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę „VP3-3.4-ŪM-02-K Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.
2011-12-06
Seminaras “Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje - esama situacija ir kliūtys jos plėtrai”.
2011 m. gruodžio 6 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ir Lietuvos biomasės energetikos asociacija „LITBIOMA“ organizavo seminarą “Biomasės panaudojimas CŠT sektoriuje - esama situacija ir kliūtys jos plėtrai”.
2011-11-29
Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priežiūros komiteto posėdis
2011 m. lapkričio 29 d. (antradienį), 10.00 val. LR aplinkos ministerijoje vyko Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos priežiūros komiteto posėdis.
2011-11-22
Konferencija „Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos apžvalga“
2011 m. lapkričio 22 d. Būsto ir urbanistinės plėtros agentūra organizavo konferenciją, kurioje buvo aptarti įgyvendinti daugiabučių atnaujinimo (modernizavimo) projektai, pristatyti pasiekti rezultatai.
2011-11-10
Metinė konferencija „Nepriklausoma energetika - stipri ekonomika“
Solidžiausias ekonomikos žurnalas VALSTYBĖ kartu su Lietuvos Respublikos Energetikos ministerija jau trečius metus iš eilės surengė aukščiausio lygio metinę energetikos konferenciją, kurioje žinomiausi ekspertai analizavo ir diskutavo apie esminius Lietuvos energetikos raidos bei transformacijos procesus, jų įtaką ekonomikai siekiant identifikuoti priemones, kurios leistų optimaliai pasiekti strateginių tikslų.
2011-10-27
AGFW (Vokietijos šilumos ir elektros energijos asociacija) 40-ies metų jubiliejus
2011 m. spalio 27 d. Vokietijos šilumos ir elektros energijos asociacija AGFW paminėjo 40-ies metų jubiliejų.
2011-10-05
Energetikos konferencija „Kodėl nepinga šildymas Lietuvoje“
Energetikos konferencija „Kodėl nepinga šildymas Lietuvoje“
Lietuvos savivaldybių asociacija ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija 2011 m. spalio 5 d. (trečiadienį) surengė energetikos konferenciją „Kodėl nepinga šildymas Lietuvoje“.
2011-09-28
Apskritojo stalo diskusija „Daugiabučių atnaujinimas - būtinas ir neišvengiamas“
Renginio metu patyrę ekspertai pristatė Būsto atnaujinimo programą, atliktų tyrimų rezultatus, pateikė geros kitų šalių praktikos pavyzdžių, aptarė kreditavimo ir statybos klausimus.
2011-09-26
Konferencija „Lietuvos energetika po ekonominės krizės ir Ignalinos AE uždarymo“
Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos energetikos ekonomikos asociacija ir Lietuvos energetikos institutas 2011 m. rugsėjo 26 d. (pirmadienį) surengė konferenciją "Lietuvos energetika po ekonominės krizės ir Ignalinos AE uždarymo".
2011-09-23
Apskritojo stalo diskusija „Lietuvos ambicijos ir galimybės atsinaujinančios energetikos srityje“
LR Seimo narių iniciatyvinė grupė š.m. rugsėjo 23 d. Seimo Europos informacijos biure organizavo apskritojo stalo diskusiją "Lietuvos ambicijos ir galimybės atsinaujinančios energetikos srityje".
2011-06-30
Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų suvažiavimas „Valstybės būsto strategijos įgyvendinimo perspektyvos ir uždaviniai 2011-2012 metais“
2011 m. birželio 30 d. Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai organizavo suvažiavimą "Valstybės būsto strategijos įgyvendinimo perspektyvos ir uždaviniai 2011-2012 metais".
2011-06-21
LŠTA užsakymu atlikto darbo „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“ pristatymas LR Seimo frakcijose
2011 m. birželio 14 d. ir birželio 21 d. LR Seimo Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijoje ir Krikščionių partijos frakcijoje pristatytas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos energetikos instituto ir Kauno technologijos universiteto atliktas darbas „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“.
2011-06-15
Seminaras Kaune „Šilumos ūkio sektoriaus vystymosi aktualijos“
Seminare Lietuvos valdžios institucijų atstovai, Kauno m. savivaldybės politikai, energetikos ekspertai ir šilumos ūkio įmonių atstovai dalijosi valdymo patirtimi pristatė energetikos ir būtent šilumos ūkio artimiausias perspektyvas.
2011-05-20
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Š.m. gegužės 20 d. įvyko Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 34 asociacijos įmonių vadovai. LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas pristatė ataskaitą apie asociacijos 2010 metų veiklą ir 2011 metų veiklos programą. LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis informavo apie susiklosčiusią šilumos ūkio padėtį Lietuvoje bei 2011 metų prognozes.
2011-05-19
8-oji tarptautinė konferencija „Aplinkos inžinerija“
2011 m. gegužės 19-20 dienomis Vilniuje vyks 8-oji tarptautinė konferencija "Aplinkos inžinerija", kurią organizuoja Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Lietuvos mokslų akademija, Europos šildymo ir oro kondicionavimo asociacija (REHVA), Tarptautinė matininkų asociacija (FIG), Baltijos kelininkų asociacija, Tarptautinė ekologijos ir gyvybės saugos akademija, Lietuvos vandens tiekėjų asociacija.
2011-05-09
35 Euroheat&Power kongresas “REDUCE, RECYCLE AND REPLACE: DOUBLING DISTRICT HEATING NOW“
Š.m. gegužės 9-10 d. Paryžiuje vyko Europos šilumininkų 35-asis kongresas, kurį organizavo tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat & Power.
2011-05-02
Darbo „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“ pristatymas
2011 m. gegužės 2 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos būstinėje vyko Energetikos ekspertų posėdis, kuriame buvo pristatytas Lietuvos energetikos konsultantų asociacijos, Lietuvos energetikos instituto ir Kauno technologijos universiteto baigiamas atlikti darbas „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“.
2011-04-27
Projekto Politikos priemonių, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES šalyse" baigiamoji konferencija
Lietuvos energetikos institutas surengė baigiamąją projekto "Politikos priemonių, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES šalyse" (Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States (RES-H Policy)) konferenciją.
2011-04-14
Apskritojo stalo diskusija apie Lietuvos įsipareigojimus klimato kaitos klausimais
Aplinkos ir Užsienio reikalų ministerijos kviečia ketvirtadienį, balandžio 14 d., į apskritojo stalo diskusiją apie Lietuvos įsipareigojimus klimato kaitos klausimais. Ji vyks sostinės viešbučio „Novotel“ konferencijų salėje. Bus aptarta galimybių studija apie kaštus įgyvendinant mūsų šalies įsipareigojimus Europos Sąjungai iki 2020 metų 30 proc. sumažinti išmetamų į atmosferą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.
2011-04-14
Kasmetinė respublikinė VGTU 2011 metų 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo „MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS“ teminė konferencija „Pastatų inžinerinės sistemos“
Vilniaus Gedimino technikos universitetas organizuoja kasmetin3 respublikin3 VGTU 2011 metų 14-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo "MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS" teminę konferenciją "Pastatų inžinerinės sistemos", kuri vyks 2011 m. balandžio 14-15 dienomis Litexpo rūmuose "Restos" parodos metu (Laisvės pr. 5).
2011-03-30
European DHC statistics – Towards better documentation and analysis
Š.m. kovo 30-31 dienomis Briuselyje vyko darbo grupės posėdis, kurį organizavo tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat&Power.
2011-03-25
Programos „Pažangi energetika Europai“ informacinė diena
Valstybės įmonė Energetikos agentūra kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, dalyvaujant Konkurencingumo ir inovacijų vykdomajai agentūrai (Toliau – Agentūra), š. m. kovo 25 d. Energetikos ministerijos (Gedimino pr. 38 / Vasario 16-osios g. 2, Vilnius) 212 konferencijų salėje rengia susitikimą su Agentūros atstovu.
2011-03-24
Kasmetinė konferencija Briuselyje „Cogeneration at the foundation of Europe’s energy policy"
COGEN Europe 2011 m. kovo 24 d. organizuoja kasmetinę konferenciją Briuselyje „Cogeneration at the foundation of Europe‘s.
2011-03-23
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos užsakymu atliekamo darbo „2011-2020 metų kompleksinės investicinės programos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje parengimas ir įgyvendinimo priemonių sukūrimas“ pristatymas LR Seimo Ekonomikos komitete
Š.m. kovo 23 d. LR Seimo Ekonomikos komitete vyko darbo „2011-2020 METŲ KOMPLEKSINĖS INVESTICINĖS PROGRAMOS CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO SEKTORIUJE PARENGIMAS IR ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ SUKŪRIMAS“, kurį atlieka Lietuvos energetikos institutas, Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos energetikos konsultantų asociacija, pristatymas.
2011-03-21
Tarptautinė energetikos konferencija Slovėnijoje
2011 m. kovo 20-22 d. Slovėnijos šilumos tiekėjų asociacija organizuoja tarptautinę energetikos konferenciją Slovėnijoje.
2011-03-16
Tarptautinė konferencija Taline „Energetikos raida Baltijos šalyse 2011 metais“ (Energy Developments in Baltic States in 2011)
Estijos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Latvijos ir Lietuvos šilumos tiekimo asociacijomis 2011 m. kovo 16 d. organizavo tarptautinę konferenciją Taline, kurioje buvo aptariamos pagrindinės šilumos ūkio sektoriaus problemos.
2011-03-15
8-oji tarptautinė konferencija Lenkijoje „Centralizuotas šilumos tiekimas 2011“ („District Heating 2011“)
Š.m. kovo 15-17 dienomis Lenkijos centralizuoto šilumos tiekimo prekybos rūmai organizuoja 8-ją tarptautinę konferenciją "Centralizuotas šilumos tiekimas 2011" ("District Heating 2011") Vroclave (Lenkija).
2011-03-04
Konferencija „Mažųjų branduolinių reaktorių ir atsinaujinančios energetikos perspektyvos Baltijos šalyse iki ir po 2020 metų“
Lietuvos pramonininkų konfederacija ir žurnalas „Energijos erdvė“ š.m. kovo 3 dieną Druskininkuose, viešbutyje „Grand SPA Lietuva“ pravedė konferenciją „Mažųjų branduolinių reaktorių ir atsinaujinančios energetikos perspektyvos Baltijos šalyse iki ir po 2020 metų“
2011-03-04
Tarptautinis bendradarbiavimo ir kontaktų renginys Austrijoje ir renginio „Pasaulio Atsinaujinančios Energijos Šaltinių Dienos“ ir ExpoEnergy 2011 parodos metu
Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), kurį atstovauja VšĮ Lietuvos inovacijų centras, kviečia dalyvauti tryliktajame tarptautinio bendradarbiavimo ir partnerystės renginyje www.b2match.eu/expoenergy2011 kovo 4 dieną, Austrijos mieste Velse renginių „Pasaulio Atsinaujinančios Energijos Šaltinių Dienos“ ir paroda ExpoEnergy 2011 metu.
2011-03-03
Tarptautinė vertinimo konferencija „Vertinant 2007 - 2013 m. ES struktūrinės paramos naujoves: atradimai ir pamokos 2014 - 2020 m.“
Lietuvos Respublikos finansų ministerija periodiškai rengia tarptautines konferencijas, skirtas ES struktūrinės paramos programų vertinimo klausimams aptarti. 2011 m. kovo 3-4 d. Vilniuje rengiama konferencija – jau ketvirtasis tokio pobūdžio renginys.
2011-02-22
Seminaras – apskrito stalo diskusija „Energetikos strategija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai“
Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija (LPPARA) kartu su Baltijos agroverslo institutu (BAVI) š. m. vasario 22 d. 13 val., viešbutyje „Radisson Blu Lietuva“ organizuoja seminarą – apskrito stalo diskusiją „Energetiko strategija ir atsinaujinantys energetiniai ištekliai“
2011-02-10
Forumas – LIETUVOS EKONOMIKOS KONFERENCIJA 2011.
Žurnalas „Valstybė“ jau trečius metus organizavo aukščiausio lygio forumą – LIETUVOS EKONOMIKOS KONFERENCIJĄ 2011.
2011-02-09
Tarptautinis seminaras „Naujos darnaus šildymo ir vėsinimo sistemos“
Š.m. vasario 9-10 dienomis Lietuvos energetikos institutas organizuoja tarptautinį seminarą „Naujos darnaus šildymo ir vėsinimo sistemos“ (New Sustainable Heating and Cooling Systems).
2011-02-03
Kasmetinė respublikinė konferencija „Šilumos energetika ir technologijos-2011“
2011 m. vasario 3,4 dienomis Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos energetikos institutas kartu su Lietuvos šiluminės technikos inžinierių bei Branduolinės energetikos asociacijomis organizavo kasmetinę respublikinę konferenciją “Šilumos energetika ir technologijos-2011”
2011-01-26
Parodos-konkurso „GERIAUSI ARCHITEKTŪROS STUDENTŲ BAIGIAMIEJI DARBAI 2010“ atidarymas ir apdovanojimai
Š.m. sausio 26 d. (trečiadienį), 18:00 val. Energetikos ir technikos muziejuje (Rinktinės g.2, Vilnius) I aukšte, vyks parodos-konkurso "GERIAUSI ARCHITEKTŪROS STUDENTŲ BAIGIAMIEJI DARBAI 2010" atidarymas ir apdovanojimai.
2011-01-21
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių metinis susirinkimas-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“
Š.m. sausio 21 d. (penktadienį) Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje vyko metinis asociacijos narių susitikimas, kurio metu buvo aptariami praėjusių metų nuveikti ir 2011 metais planuojami darbai.
2011-01-17
Energetikos ir technikos muziejus sausio 17-29 dienomis organizuotoms moksleivių grupėms siūlo naudotis nemokamomis gido paslaugomis
Energetikos ir technikos muziejus skelbia naują akciją, kurios metu organizuotoms moksleivių grupėms gido paslaugos suteikiamos nemokamai
2011-01-11
Seminaras „Šilumos tiekimo ir vartojimo reglamentavimo naujovės“
UAB „Ekspozona“ drauge su Respublikiniais būsto valdymo ir priežiūros rūmais 2011 sausio 11 d. organizuoja seminarą, skirtą apžvelgti naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, kurias 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 patvirtino Energetikos ministras. Seminare kompetentingi specialistai supažindins Jus su naujos redakcijos taisyklėmis ir įsigaliojusiomis naujovėmis.
2010-12-22
Apskritojo stalo diskusija „Galimybių studijos „dėl Lietuvos įsipareigojimų ES pereinant prie 30% išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo tikslo įgyvendinimo kaštų“ rezultatų aptarimas“
Įgyvendinant projektą dėl Lietuvos dalyvavimo ES iniciatyvose įvertinimo, yra atliekamas tyrimas dėl Lietuvos perėjimo prie 30% šiltnamio dujų išmetimų mažinimo tikslo įgyvendinimo karštų. 2010 m. gruodžio 22 d. LR užsienio reikalų ministerija organizavo šios galimybių studijos aptarimą.
2010-12-08
Seminaras „Vėjo energetika ir plėtros kliūtys Lietuvoje“
Lietuvos energetikos institutas organizuoja seminarą tema "Vėjo energetika ir plėtros kliūtys Lietuvoje"
2010-12-07
Seminaras / dialogas "Energetinis pastatų renovavimas (modernios technologijos, galimybės ir nuaji sprendimai)
Lietuvoje pradėta įgyvendinti plataus masto programa renovuojant daugiabučius gyvenamuosius namus. Dėl susidariusios ekonominės situacijos pramonėje ir susijusiose srityse kaip niekad aktualūs energijos taupymo ir jos efektyvaus panaudojimo klausimai.
2010-12-02
Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos (EFIEES) pasitarimas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas 2010 m. gruodžio 2 d. Briuselyje dalyvavo Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacijos (EFIEES) surengtame pasitarime.

Puslapiai: Pirmas ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... Paskutinis