Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2006-06-07
Seminaras „Kaip spręsti šilumos ūkio problemas: rinka ir administravimas“
Seminaras „Kaip spręsti šilumos ūkio problemas: rinka ir administravimas“
Vieta: viešbutis "Naujasis Vilnius" (Konstitucijos pr. 14, Vilniuje)
Organizatorius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Renginyje buvo aptariamos šilumos ūkio ekonominės problemos, susijusios su šilumos kaina, tiekėjų ir vartotojų santykiais, nagrinėjami valdžios ir verslo bendrdarbiavimo modeliai, konkurencijos galimybės ir reguliavimo įtaka šilumos ūkiui, taip pat buvo ieškoma būdų, kaip spręsti šilumos ūkio problemas.
2006-05-30
Seminaras-egzaminas „Šilumos tiekimo įmonių vadovaujančių darbuotojų rengimas atestavimui“
Seminaras-egzaminas „Šilumos tiekimo įmonių vadovaujančių darbuotojų rengimas atestavimui“
Vieta: Dubingių bazė, Molėtų raj.
Organizatoriai: Valstybinė energetikos inspekcija, VšĮ Respublikinis energetikų mokymo centras, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.

Vadovaujantis ūkio ministro 2005 m. kovo mėn. 24 d. įsakymu Nr.4-122 Dėl energetikos objektus ir įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo´ eksploatuojant valstybinės svarbos objektus, energetikos įmonių vadovų pavaduotojai privalo būti atestuojami Valstybinėje energetikos inspekcijoje (toliau VEI) kas penkeri metai. Šilumos tiekėjų asociacijos įmonių vadovų iniciatyva, pritariant Valstybinei energetikos inspekcijai, š.m. gegužės mėn. 30 d. Dubingiuose (AB Lietuvos energija´ poilsio bazėje) buvo surengtas seminaras-egzaminas šilumos tiekimo įmonių pavaduotojams, atsakingiems už įmonės energetinio ūkio eksploatavimą. Seminaro metu klausytojai buvo supažindinti su Energetikos ir šilumos energetikos įstatymais ir poįstatyminiais aktais, o taip pat ir kitais norminiais techniniais teisiniais dokumentais, bei VEI reikalavimais eksploatuojant energetinį ūkį. Po seminaro vyko egzaminai.
2006-05-26
projekto „ŠT įmonių darbuotojų mokymas“ baigiamasis seminaras
projekto „ŠT įmonių darbuotojų mokymas“ baigiamasis seminaras
Š.m. gegužės 26 d. įvyko paskutinis mokymo programos Finansų valdymas ir apskaita´ devynių seminarų ciklas pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas´. Šioje mokymo programoje dalyvavo 37 dalyviai iš šilumos tiekimo įmonių, kurie išklausė 88 akad. val. mokymo kursą šiomis temomis: Supažindinimas su teisės aktais, susijusiais su organizacijos finansų valdymu ir apskaita´., Mokestinė teisė´, Vidaus kontrolės sistema ir auditas´, Darbo užmokestis´, Įmonės finansinė analizė ir finansinis prognozavimas´, Investicijų valdymas – investicijų analizė ir investiciniai sprendimai´, Bendravimo psichologija´, Investicinių projektų ir paraiškų ES paramai gauti rengimas. Praktinių pavyzdžių analizė´, Biudžetų sudarymas´.
2006-05-25
7-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Ryšiai su visuomene, įvaizdis ir darbas su žiniasklaida“ pagal mokymo programos ciklą „Rinkodara“
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Centras "Dainava" (Maironio g. 22, Druskininkai)
2006-05-23
23-ioji tarptautinė mokslinė-praktinė koferencija „Komercinė šilumos tiekimo apskaita“ (Коммерческий учет энергоносителей)
Vieta: Sankt Peterburgas, Rusija
Organizatorius: ЗАО "НПФ Теплоком", член Некоммерческого Партнерства "Российское Теплоснабжение"
2006-05-23
Konferencija „Avarijos Telšių šilumos ūkyje pamokos“
Konferencija „Avarijos Telšių šilumos ūkyje pamokos“
Vieta: Žemaitės dramos teatro salė (Respublikos g. 18 Telšiai)
Organizatoriai: Lietuvos savivaldybių asociacija, Telšių rajono savivaldybė, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.

Konferencijos tkslas aptarti 2006 m. pradžioje įvykusios šilumos tinklų avarijos Telšiuose padarinius, pasikeisti nuomone, mintimis ir pasiūlymais, kad Lietuvos miestuose ir rajonuose išvengti panašių sutrikimų ateityje. Renginyje dalyvavo daugiau kaip 200 dalyvių iš visos Lietuvos.
2006-05-19
4-asis jungtinis Tarptautinės energetikos agentūros (IEA) ir naftą eksportuojančių šalių organizacijos (OPEC) seminaras
Vieta: Oslas, Norvegija
Informacijai:Informacijai: http://www.iea.org/Textbase/work/workshopdetail.asp?WS_ID=239
2006-05-19
REHVA asamblėja
REHVA asamblėja
49-oji REHVA (Europos šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo federacija) generalinė asamblėja
Vieta: Maskva, Rusija
Informacijai: www.rehva.org/CC2006

5- oji tarptautinė šalto klimato, šildymo vėdinimo ir oro kondicionavimo konferencija Cold Climate HVAC 2006´
Vieta: Maskva, Rusija
Informacijai: www.abok.ru/CC2006
2006-05-17
17-oji oro kondicionavimo ir vėdinimo konferencija 2006
Vieta: Prahoje, Čekija
Informacijai: www.acv2006.cz
2006-05-16
Konferencija „Naujas žvilgsnis į pasaulio žemėlapį: Lietuvos energetinis saugumas“.
Renginio metu buvo diskuotuota šiais klausimais: iš kur Lietuva importuos energijos išteklius iki 2020 metų? Kokiems energijos ištekliams turėtų būti teikiama pirmenybė? Kaip turėtų atrodyti optimali Lietuvos energetikos sturktūra? Kokie prognozuojami ES santykiai su šalimis potencialiomis energijos išteklių eksportuotojomis? Ar ES ir NATO turės užtektinai instrumentų šiems santykiams išplėtoti? Kur drieksis energijos transportavimo maršrutai ir kaip Lietuva gali užtikrinti tiekimo saugumą? Ar mūsų u-sienio politika ir energetikos politika veikia išvien? Renginį organizavo LR užsienio reikalų ministerija. Konferencijoje dalyvavo Lietuvos ambasadorių korpusas, Prezidentūros, Vyriausybės kanceliarijos pareigūnai, LR Seimo nariai, užsienio ir ūkio ministerijų pareigūnai, nevyriausybinių organizacijų, mokslinių tyrimų institutų, verslo atstovai, ekspertai, žurnalistai.
2006-05-09
Pereinamojo proceso organizavimas savivaldybių CŠT įmonėse ir inovacinės finansavimo priemonės
Seminaras surengtas ES vykdomo projekto RegEnergy rėmuose (INTEREG IIIC). Renginyje dalyvavo V. Stasiūnas (LŠTA), V. Valutis (AB "Klaipėdos energija"), R. Škėma (Lietuvos energetikos institutas)
2006-04-28
Projekto „ŠT įmonių darbuotojų mokymas“ baigiamasis seminaras
Projekto „ŠT įmonių darbuotojų mokymas“ baigiamasis seminaras
Š.m. balandžio mėn. 28 d. įvyko paskutinis mokymo programos Vadyba´ vienuolikos seminarų ciklas pagal ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas´. Šioje mokymo programoje dalyvavo 19 dalyvių iš šilumos tiekimo įmonių, pagrinde įmonių vadovai, kurie išklausė 96 akad. val. mokymo kursą šiomis temomis: Oratorinis menas: iškalbos ir asmeninio įvaizdžio formavimas´, Organizacijos kultūra. Pokyčių valdymas´, Įmonės strateginė plėtra´, Projektų rengimas ir valdymas´, Atlyginimo ir skatinimo sistema´, Bendravimo psichologija´, Personalo valdymas´, Efektyvus bendradarbiavimas su partneriais´, Derybų įgūdžių lavinimas´, Sprendimo priėmimo proceso ypatumai. Prezentacijų vieta sprendimo priėmimo procese´, Streso ir konfliktų valdymas – geri santykiai su darbuotojais´.
2006-04-22
ENERGETIKO DIENOS ŠVENTĖ. Lietuva - 70 m. Pasaulio energetikos taryboje
ENERGETIKO DIENOS ŠVENTĖ. Lietuva - 70 m. Pasaulio energetikos taryboje
Lietuvos energetikų diena – švenčiama kasmet balandžio 17 dieną - šiemet bus iškilmingai pažymėta balandžio 22 d. 15 val (Siemens Arenoje, Vilniuje).Šventinės programos metu bus iškilmingai paminėtas Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto 70-metis ir nusipelniusiems darbuotojams įteikti "Garbės ženklai".
2006-03-16
7-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Personalo valdymas: psichologiniai momentai didinantys vadovo darbo rezultatvumą“ pagal mokymo programos ciklą „Vadyba“
Dėstytojas: Gintautė Žilinskienė, Dėstytoja, Klaipėdos universitetas, Socialinių mokslų fakultetas, Vadybos katedra
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-03-15
5-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Įmonės finansinė analizė ir finansinis prognozavimas - 1 diena“ pagal mokymo programos ciklą „Finansų valdymas ir apskaita“
Dėstytojas: Ana Sirienė, UAB ´Nepriklausomas auditasˇ direktorė, auditorė
Dalyviai: šilumos tiekimo įmonių finansininkai ir ekonomistai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-03-14
3-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Vartotojų elgsena“ pagal mokymo programos ciklą „Rinkodara“
Dėstytojas: Edmundas Piesarskas, UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" strategijos direktorius
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
Pastaba: kovo 14 d. - 1 grupė; kovo 15 d. - 2 grupė
2006-03-09
Projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ veiklos rezultatų pristatymas
Projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ veiklos rezultatų pristatymas
Viešbutis "SPA Vilnius", Druskininkai
Susitikimo dalyviai - V. Jankauskas, V. Lukoševičius (Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija), A. Zaremba (Ūkio ministerija), V. Miškinis (Valstybinė energetikos inspekcija), R. Malinauskas (Lietuvos savivaldybių asociacija), šilumos tiekimo įmonių vadovai.
2006-03-02
Trečiasis Euroheat&Power rinkodaros seminaras „In Partnership with ou Customers: Successful Strategies for Marketing of DHC“
Vieta: Hotel Le Meridien Etoile, Paryžiuje, Prancūzija
Organizatorius: Euroheat&Power
Seminaro metu buvo dalinamasi ptirtimi su kolegomis iš ES šalių centralizuoto šilumos tiekimo rinkodaros srityje. Efektyvių darbo santykių su vartotojais palaikymas ir puosėlėjimas užtikrins CŠT verslo tolimesnį stabilumą ir svarbą.
2006-03-01
SENET/ESCOBALT seminaras
SENET/ESCOBALT seminaras
Vieta: Greifswald, Vokietija (Max Plank institutas)
Seminare dalyvavo Ramunė Kmieliauskaitė (LŠTA specialistė)
2006-03-01
Konferencija „Tarpusavio santykių sistema šilumos ūkio sektoriuje. Esamų ir naujų teisės aktų reikalavimai“
Konferencija „Tarpusavio santykių sistema šilumos ūkio sektoriuje. Esamų ir naujų teisės aktų reikalavimai“
Organizatorius: Некоммерческое Партнерство «Российское теплоснабжение»
Vieta: Maskva (Rusija)

Konferencijoje dalyvavo delegacija iš Lietuvos: Romualdas Pocius (UAB "Vilniaus energija), Vytautas Stasiūnas (LŠTA), Jonas Jurkonis (UAB "Mažeikių šilumos tinklai")
2006-02-23
6-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Bendravimo psichologija“ pagal mokymo programos ciklą „Vadyba“
Dėstytojas: Zenonas Streikus VšĮ Valstybės ir savivaldybių tarnautojų mokymo centras "Dainava" direktorius
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-02-22
4-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Darbo užmokestis“ pagal mokymo programos ciklą „Finansų valdymas ir apskaita“
Dėstytojas: Rimvydas Velička, UAB ´Verslo vadyba ir apskaitaˇ direktorius
Dalyviai: šilumos tiekimo įmonių finansininkai ir ekonomistai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-02-22
1-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Marketinginė veikla įmonėje“ pagal mokymo programos ciklą „Rinkodara“
Dėstytojas: Gintas Umbrasas, UAB ´Ekonomines konsultacijos ir tyrimaiˇ direktorius
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-02-15
Lietuvos Energijos Komiteto 70 metų minėjimas
Organizatorius: Lietuvos energetikos muziejus, AB "Lietuvos energija"
Vieta: Lietuvos energetikos muziejaus patalpose.
Laikas: pradžia 12.00 val
2006-02-14
5-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Atlyginimo ir skatinimo sistema“ pagal mokymo programos ciklą „Vadyba“
Dėstytojas: Rolandas Šišla, UAB ´Ekonomines konsultacijos ir tyrimaiˇ konsultantas
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-02-14
3-iasis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Vidaus kontrolės sistema ir auditas“ pagal mokymo programos ciklą „Finansų valdymas ir apskaita“
Dėstytojas: Ana Sirienė UAB "Nepriklausomas auditas" direktorė, auditorė
Dalyviai: šilumos tiekimo įmonių finansininkai ir ekonomistai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-02-10
Seminaras „Apyvartinių taršos leidimų paskirstymo planas 2008–20012 m.“
Vieta: AB "LIetuvos elektrinė", Elektrinės g. 21, Elektrėnai
Organizatoriai: Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komitetas (PET), Lietuvos elektros energetikos asociacija.
Seminaras organizuojamas LR ūkio misiterijos užsakymu atliktos studijos "Lietuvos energetikos ūkio pasirengimo apyvartinių taršos leidimų prekybai 2008-2012 metų laikotarpiu ir prekybos jais su kaimyninėmis šalimis galimybių įvertinimas" pagrindu.
Seminaras yra skirtas įmonių vadovams, priimantiems sprendimus aplinkosaugos klausimais. Dalyvių skaičius ribotas.
Registracijai: tel. 8-682 51125 Gintaras Adžgauskas (Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto direktorius) arba el.paštu: les@lpc.lt
2006-02-08
4-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Projektų rengimas ir valdymas“ pagal mokymo programos ciklą „Vadyba“
Dėstytojas: UAB "Dialogas" vadovas Dr. Gintaras Labutis
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-02-02
Antrasis Euroheat&Power mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros seminaras „High Efficiency - Improved building installations and customer comfort“
Vieta: Hotel Leopold Briuselyje, Belgija
Organizatorius: Euroheat&Power
Seminaro tema: Pastatų vidaus šildymo įrangos parametrų parinkimą apsprendžia ne tik visos sistemos efektyvvumo kriterijus bet ir vartotojo komforto ir pasitenkinimo sąlygų išpildymas. Kokie yra šiuolaikiniai technologiniai sprendimai šioje srityje. Kokia patirtimi galima pasinaudoti iš įvairiose šalyse įgyvendintų projektų?
Seminare dalyvavo Vytautas Stasiūnas (Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas) ir Jonas Jurkus (UAB "Mažeikių šilumos tinklai" direkotrius)
2006-01-30
Konferencija „Pasitikėjimo stiprinimas elektros energetikos rinkoje“
Vieta: Marriott Hotel Briuselyje, Belgija
Organizatorius: EURELECTRIC
Daugiau informacijos: www.eurelectric.org
2006-01-26
Seminaras „Elektros rinkos plėtra ir tiekimo patikimumas Baltijos jūros regione“
Vieta: AB "Lietuvos energija" konferencijų salėje (A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius)
Organizatorius: AB "Lietuvos energija", LR Ūkio ministerija

Seminaro metu aptartos temos:
1. Baltijos elektros rinkos stiprinimas;
2. Tarpusavio jungčių regione plėtra;
3. Elektros balansų prognozės regione.

Renginyje dalyvavo: Europos Komisijos energetikos komiteto atstovas, Lietuvos, Latvijos ūkio ministrai, Estijos užsienio reikalų ministras, Lenkijos ūkio ministerijos sekretorius, Eurelectric generalinė sekretorė, kiti atstovai iš Lietuvos, Švedijos, Suomijos, Lenkijos.
2006-01-25
2-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Mokestinė teisė“ pagal mokymo programos ciklą „Finansų valdymas ir apskaita“
Dėstytojas: UAB "Mokesčių ekspertų biuras" auditorė Daiva Paulavičienė
Dalyviai: šilumos tiekimo įmonių finansininkai ir ekonomistai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-01-24
3-iasis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Įmonės strateginė plėtra“
Dėstytojas: UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" partneris Raimondas Paškevičius
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-01-23
Europos biomasės panaudojimo kogeneracijoje konferencija 2006 (European Biomass CHP Conference 2006)
Vieta: Hotel Marriott, Briuselyje, Belgija
Organizatoriai: COGEN Europe
Daugiau informacijos: http://www.cogen.org/events/European_CHP_Biomass_Conference2006.htm

Vienas iš pagrindinių ES politikos tikslų, numatytų 1997 dokumente (White Paper), du kartus padidinti atsinaujinančių energetikos išteklių dalį iki 12 % 2010 m. ES direktyva dėl elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos išteklių, įsigaliojusi nuo 2001 m., remia šį siekį, numatytdama elektros gamybos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalį padidinti iki 22.1% 2010. ES šalys narės šiuo metu deda visas pastangas suderinti savo nacionalinius siekius su ES tikslais.
2006-01-20
Auksinės krivulės laureatų apdovanojimo vakaras
Organizatorius: Lietuvos savivaldybių asociacija
Vieta: viešbutis "Le Meridien Villon Resort&Convention Centre" (Greitkelis A2 Vilnius-Panevėžys, 19 km) Renginio pradžia: 2006 m. sausio 20 d. 18.00 val.

Šiame metiniame Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimų renginyje dalyvaus visų savivaldybių merai, vicemerai, LR Seimo vadovybė, LRS komitetų pirmininkai, Vyriausybės nariai, apskričių viršininkai (apie 250 svečių). Susirinkusius vakaro dalyvius sveikins ir apdovanojimus įteiks Ministras Pirmininkas, ministrai, LSA prezidentas, renginio remėjai. Vakaro metu Lietuvos miestų ir rajonų savivaldybės bus apdovanotos "Auksinės krivūlės" ženklu (viso numatyta apie 20 apdovanojimu). Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija taip pat skirs savo nominaciją savivaldybei, kurios indėlis į šilumos ūkio veiklą regione 2005 m. buvo ženkliausias.
2006-01-11
Mokymų programa „Biokuro naudojimas energijos gamybai“
Vieta: Lietuvos energetikos institutas
2006-01-11
Seminaras „Supažindinimas su teisės aktais, susijusiais su organizacijos finansų valdymu ir apskaita“
Dėstytojas: UAB "Verslo vadyba ir apskaita" dėstytojas Rimvydas Velička
Dalyviai: šilumos tiekimo įmonių finansininkai ir ekonomistai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-01-10
2-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Organizacijos kultūra. Pokyčių valdymas“
Dėstytoja: UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" konsultantė Lina Preikšienė
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-01-04
LŠTA organizavo susitikimą
LŠTA organizavo susitikimą
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija siekia inicijuoti aktyvesnį Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus specialistų, konsultantų ir ŠT įmonių darbuotojų dalyvavimą ES institucijų priimamų dokumentų, liečiančių centralizuotą šilumos tiekimą ir kogeneraciją, svarstyme, informacijos apie pažangius technologinius sprendimus, duomenų apie aktualius ES valstybių šilumos ūkio techninius-ekonominius rodiklius rinkimą ir skleidimą, taip pat dalyvavimą įvairiose ES tarptautinėse programose.
Šiuo klausimu š.m. sausio 4 d. 10 val LŠTA patalpose įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo atstovai iš LR ūkio ministerijos, LR aplinkos ministerijos, VĮ Energetikos agentūros, Vlastybinės kainų energetikos kontrolės komisijos, Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, UAB "Vilniaus energijos" ir AB "Kauno energijos".
2005-12-20
Ekspozicijos tema: „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“
Ekspozicija atidaroma 2005 m. gruodžio 20 d., 15 val.
Vieta: Lietuvos energetikos muziejus (Rinktinės g. 2, Vilnius)
Rengėjai: AB Vilniaus šilumos tinklai´, Lietuvos energetikos muziejus
Šiuo metu Vilniuje yra įgyvendinama miesto savivaldybės būsto atnaujinimo ir modernizavimo programa Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą´. Tokiu pat pavadinimu Lietuvos energetikos muziejuje rengiama ekspozicija pristatys šios programos tikslus, uždavinius bei jų įgyvendinimo eigą.
Ekspozicijos tikslas – supažindinti visuomenę su daugiaaukštės senos statybos gyvenamųjų namų renovacijos bei gyvenamosios aplinkos modernizacijos privalumais, pademonstruoti įgyvendinimo technologiją konkrečiais pavyzdžiais, parodyti realias bendrijų ir savininkų finansines galimybes tai įgyvendinti.
2005-12-13
Seminaras „Oratorinis menas: iškalbos ir asmeninio įvaizdžio formavimas“
Dėstytoja: UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" Mokymo centro vadovė, konsultantė Vega Dikčienė
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)

Iš viso numatyta suorganizuoti 12 seminarų pagal "Vadyba" mokymo programos ciklą
2005-12-13
Tarptautinė konferencija „Finansiniai ir ekonominiai energijos taupymo aspektai Bendrosios Socialinės Atsakomybės (BSA) taikymo kontekste“
Vieta: Ši tarptautinė konferencija vyko 2 dienas:
1 diena (gruodžio 13 d.) Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės pr. 96, Kaunas);
2 diena (gruodžio 14 d.) viešbutyje Reval Hotel Lietuva (Konstitucijos pr. 20, Vilniuje).
Organizatoriai: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Kauno miesto savivaldybe.
Renginys finansuojamas iš ES lėšų, įgyvendinant SENET ir ESCOBALT projektus. Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai iš Suomijos, Švedijos, Austrijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos.
2005-12-08
Konferencija „Lietuvos miškai – jos ūkio ir aplinkos turtas: perspektyvos ES kontekste“
Organizatoriai: Europos žemės savininkų organizacija (ELO), Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) ir Mykolo Romerio Universitetas.
Ši konferencija organizuojama su Europos Komisijos PRINCE projekto parama ir yra viena iš 14 priemonių, kurias Europos žemės savininkų organizacija planuoja surengti per 2005-2006 laikotarpį, siekdama paskatinti ES teisyno įgyvendinimą ir skleisti pažangias kaimo plėtros idėjas naujosiose ES narėse valstybėse. Konferencijoje numatomas vienos dienos seminaras ir pusės dienos demonstracinė išvyka supažindinant su biokuro gamyba Vilniaus apylinkės privačiuose miškuose.
2005-12-07
Vilniaus miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos dešimtmečio jubiliejus
Vieta: Vilniaus miesto Rotušė (Didžioji g. 31)
Programa:
15.00 - 15.10 Vilniaus DNSB asociacijos gyvavimo dešimtmetį pristato ir apžvelgia prezidentas Juozas Antanaitis.
15.10 - 15.30 Sveikina Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ir pristato miesto ateities viziją.
15.30 - 15.50 Bendradarbiavimo patirtimi su Vilniaus DNSB asociacija dalinasi Tarybos narys Kęstutis Nėnius ir pristato projektą "Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą"
15.50 - 16.00 Kiti pasisakymai.
16.00 - 16.30 Kavos pertraukėlė
16.30 - 17.00 Miesto meno meistrų koncertas.
17.00 - 17.05 Asociacijos prezidento Juozo Antanaičio padėkos žodis.
2005-12-07
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių vadovų šventinis susitikimas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių vadovų šventinis susitikimas
Susitikimo metu aptarti 2005 metų veiklos rezultatai ir numatytos gaires 2006 m.
Vieta: Lietuvos viešojo administravimo institutas (Žematės g. 21, Vilniuje)
Renginyje dalyvavo LR Seimo nariai (P. Vilkas, S. Bucevičius), LR Ūkio ministerijos atstovai (A. Ignotas, A. Zaremba, P. Urbonas), Valstybinė energetikos inspekcija (V. Miškinis), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (V. Lukoševičius, A. Katinas), Lietuvos energetikos institutas (E. Ušpuras, J. Vilemas), atstovai iš vartotojų organizacijų, giminingų asociacijų bei LŠTA įmonių vadovai.
2005-11-29
Konferencija „Rinka ar politika Lietuvos energetikoje?“
Organizatorius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Vieta: Viešbutis Reval Hotel Lietuva, Vilniuje

Konferencijos metu energetikos rinkos dalyviai, ekspertai ir valstybės institucijų atstovai aptars energetikos politikos perspektyvas. Šio renginio tikslas - pakreipti šiuo metu vykstančią diskusiją prie tinkamų sprendimų paieškos kuriant viesiems vartotojams draugišką ir gyvybingą energetikos sistemą Lietuvoje.
2005-11-24
Pasitarimas–seminaras „Investicijos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje“
Organizatorius: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Vieta: LR Ūkio ministerija (Gedimino pr. 38/2, 212 salė)
Laikas: nuo 10.00 val iki 14.00 val.
2005-11-22
Prekybos paroda „Centralizuotas šilumos tiekimas, vėsinimas ir kogeneracija 2005“ (Trade Fair for District Heating with District Cooling & CHP)
Vieta: Stokholmo tarptautinis parodų centras (Švedija)
Organizatorius: Švedijos šilumos tiekėjų asociacija
Informacijai: www.fjarrvarmemassan.se
2005-11-22
CENERG Konferencija „Centrinės ir Rytų Europos šalių tvarios plėtros energetikos politika ir strategija iki 2030 metų“
Vieta: Sofitel Victoria Warsaw viešbutis Varšuvoje, Lenkijoje
Organizatoriai: Lenkijos energetikos institutas – Centrinės ir Rytų Europos energetikos integracijos centras CENERG, Pasaulio energetikos tarybos Lenkijos komitetas, Lenkijos energetikos pramonės ir aplinkos apsaugos rūmai.
Renginį remia: Lenkijos vicepremjeras, Darbo ir ekonomikos ministras, Aplinkos ministerija, Europos Sąjungos transporto ir energetikos komisija, Mokslo ir informacinės visuomenės ministerija.

Pagrindinis konferencijos tikslas:
- Supažindinti dalyvius su dabartine ir prognozuojama energetikos situacija Europos Sąjungos šalyse;
- Pristatyti CENERG studiją "Energetikos situacija ir strategija Centrinės ir Rytų Europos regione iki 2030 metų´.
2005-11-22
ES programos „Pažangi energetika Europai“ pristatymas
Vieta: LR ūkio ministerija (Gedimino pr. 38/2) 212 salėje (Vilniuje)
Organizatorius: VĮ Energetikos agentūra, Europos Komisijos Pažangios energetikos vykdomoji agentūra.

Renginio metu bus pateikta informacija apie ES programos "Pažangi energetika Europai" finansuojamas veiklas, formalius reikalavimus, praktinius klausimus, finansinius aspektus. Taip pat bus pristatyta Lietuvos įmonių patirtis iš įgyvendintų projektų.

Puslapiai: Pirmas ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14