Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2006-01-11
Mokymų programa „Biokuro naudojimas energijos gamybai“
Vieta: Lietuvos energetikos institutas
2006-01-11
Seminaras „Supažindinimas su teisės aktais, susijusiais su organizacijos finansų valdymu ir apskaita“
Dėstytojas: UAB "Verslo vadyba ir apskaita" dėstytojas Rimvydas Velička
Dalyviai: šilumos tiekimo įmonių finansininkai ir ekonomistai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-01-10
2-asis projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ seminaras „Organizacijos kultūra. Pokyčių valdymas“
Dėstytoja: UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" konsultantė Lina Preikšienė
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)
2006-01-04
LŠTA organizavo susitikimą
LŠTA organizavo susitikimą
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija siekia inicijuoti aktyvesnį Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus specialistų, konsultantų ir ŠT įmonių darbuotojų dalyvavimą ES institucijų priimamų dokumentų, liečiančių centralizuotą šilumos tiekimą ir kogeneraciją, svarstyme, informacijos apie pažangius technologinius sprendimus, duomenų apie aktualius ES valstybių šilumos ūkio techninius-ekonominius rodiklius rinkimą ir skleidimą, taip pat dalyvavimą įvairiose ES tarptautinėse programose.
Šiuo klausimu š.m. sausio 4 d. 10 val LŠTA patalpose įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo atstovai iš LR ūkio ministerijos, LR aplinkos ministerijos, VĮ Energetikos agentūros, Vlastybinės kainų energetikos kontrolės komisijos, Lietuvos statistikos departamento, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Kauno technologijos universiteto, Vilniaus Gedimino technikos universiteto, UAB "Vilniaus energijos" ir AB "Kauno energijos".
2005-12-20
Ekspozicijos tema: „Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą“
Ekspozicija atidaroma 2005 m. gruodžio 20 d., 15 val.
Vieta: Lietuvos energetikos muziejus (Rinktinės g. 2, Vilnius)
Rengėjai: AB Vilniaus šilumos tinklai´, Lietuvos energetikos muziejus
Šiuo metu Vilniuje yra įgyvendinama miesto savivaldybės būsto atnaujinimo ir modernizavimo programa Atnaujinkime būstą – atnaujinkime miestą´. Tokiu pat pavadinimu Lietuvos energetikos muziejuje rengiama ekspozicija pristatys šios programos tikslus, uždavinius bei jų įgyvendinimo eigą.
Ekspozicijos tikslas – supažindinti visuomenę su daugiaaukštės senos statybos gyvenamųjų namų renovacijos bei gyvenamosios aplinkos modernizacijos privalumais, pademonstruoti įgyvendinimo technologiją konkrečiais pavyzdžiais, parodyti realias bendrijų ir savininkų finansines galimybes tai įgyvendinti.
2005-12-13
Seminaras „Oratorinis menas: iškalbos ir asmeninio įvaizdžio formavimas“
Dėstytoja: UAB "Ekonominės konsultacijos ir tyrimai" Mokymo centro vadovė, konsultantė Vega Dikčienė
Dalyviai: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio šilumos tiekimo įmonių vadovai.
Seminaro vieta: Viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilniuje)

Iš viso numatyta suorganizuoti 12 seminarų pagal "Vadyba" mokymo programos ciklą
2005-12-13
Tarptautinė konferencija „Finansiniai ir ekonominiai energijos taupymo aspektai Bendrosios Socialinės Atsakomybės (BSA) taikymo kontekste“
Vieta: Ši tarptautinė konferencija vyko 2 dienas:
1 diena (gruodžio 13 d.) Kauno miesto savivaldybės Didžiojoje salėje (Laisvės pr. 96, Kaunas);
2 diena (gruodžio 14 d.) viešbutyje Reval Hotel Lietuva (Konstitucijos pr. 20, Vilniuje).
Organizatoriai: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kartu su Kauno miesto savivaldybe.
Renginys finansuojamas iš ES lėšų, įgyvendinant SENET ir ESCOBALT projektus. Konferencijoje dalyvavo projekto partneriai iš Suomijos, Švedijos, Austrijos, Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Estijos.
2005-12-08
Konferencija „Lietuvos miškai – jos ūkio ir aplinkos turtas: perspektyvos ES kontekste“
Organizatoriai: Europos žemės savininkų organizacija (ELO), Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) ir Mykolo Romerio Universitetas.
Ši konferencija organizuojama su Europos Komisijos PRINCE projekto parama ir yra viena iš 14 priemonių, kurias Europos žemės savininkų organizacija planuoja surengti per 2005-2006 laikotarpį, siekdama paskatinti ES teisyno įgyvendinimą ir skleisti pažangias kaimo plėtros idėjas naujosiose ES narėse valstybėse. Konferencijoje numatomas vienos dienos seminaras ir pusės dienos demonstracinė išvyka supažindinant su biokuro gamyba Vilniaus apylinkės privačiuose miškuose.
2005-12-07
Vilniaus miesto daugiabučių namų savininkų bendrijų asociacijos dešimtmečio jubiliejus
Vieta: Vilniaus miesto Rotušė (Didžioji g. 31)
Programa:
15.00 - 15.10 Vilniaus DNSB asociacijos gyvavimo dešimtmetį pristato ir apžvelgia prezidentas Juozas Antanaitis.
15.10 - 15.30 Sveikina Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas ir pristato miesto ateities viziją.
15.30 - 15.50 Bendradarbiavimo patirtimi su Vilniaus DNSB asociacija dalinasi Tarybos narys Kęstutis Nėnius ir pristato projektą "Atnaujinkime būstą - atnaujinkime miestą"
15.50 - 16.00 Kiti pasisakymai.
16.00 - 16.30 Kavos pertraukėlė
16.30 - 17.00 Miesto meno meistrų koncertas.
17.00 - 17.05 Asociacijos prezidento Juozo Antanaičio padėkos žodis.
2005-12-07
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių vadovų šventinis susitikimas
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių vadovų šventinis susitikimas
Susitikimo metu aptarti 2005 metų veiklos rezultatai ir numatytos gaires 2006 m.
Vieta: Lietuvos viešojo administravimo institutas (Žematės g. 21, Vilniuje)
Renginyje dalyvavo LR Seimo nariai (P. Vilkas, S. Bucevičius), LR Ūkio ministerijos atstovai (A. Ignotas, A. Zaremba, P. Urbonas), Valstybinė energetikos inspekcija (V. Miškinis), Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (V. Lukoševičius, A. Katinas), Lietuvos energetikos institutas (E. Ušpuras, J. Vilemas), atstovai iš vartotojų organizacijų, giminingų asociacijų bei LŠTA įmonių vadovai.
2005-11-29
Konferencija „Rinka ar politika Lietuvos energetikoje?“
Organizatorius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas
Vieta: Viešbutis Reval Hotel Lietuva, Vilniuje

Konferencijos metu energetikos rinkos dalyviai, ekspertai ir valstybės institucijų atstovai aptars energetikos politikos perspektyvas. Šio renginio tikslas - pakreipti šiuo metu vykstančią diskusiją prie tinkamų sprendimų paieškos kuriant viesiems vartotojams draugišką ir gyvybingą energetikos sistemą Lietuvoje.
2005-11-24
Pasitarimas–seminaras „Investicijos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje“
Organizatorius: Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija
Vieta: LR Ūkio ministerija (Gedimino pr. 38/2, 212 salė)
Laikas: nuo 10.00 val iki 14.00 val.
2005-11-22
Prekybos paroda „Centralizuotas šilumos tiekimas, vėsinimas ir kogeneracija 2005“ (Trade Fair for District Heating with District Cooling & CHP)
Vieta: Stokholmo tarptautinis parodų centras (Švedija)
Organizatorius: Švedijos šilumos tiekėjų asociacija
Informacijai: www.fjarrvarmemassan.se
2005-11-22
CENERG Konferencija „Centrinės ir Rytų Europos šalių tvarios plėtros energetikos politika ir strategija iki 2030 metų“
Vieta: Sofitel Victoria Warsaw viešbutis Varšuvoje, Lenkijoje
Organizatoriai: Lenkijos energetikos institutas – Centrinės ir Rytų Europos energetikos integracijos centras CENERG, Pasaulio energetikos tarybos Lenkijos komitetas, Lenkijos energetikos pramonės ir aplinkos apsaugos rūmai.
Renginį remia: Lenkijos vicepremjeras, Darbo ir ekonomikos ministras, Aplinkos ministerija, Europos Sąjungos transporto ir energetikos komisija, Mokslo ir informacinės visuomenės ministerija.

Pagrindinis konferencijos tikslas:
- Supažindinti dalyvius su dabartine ir prognozuojama energetikos situacija Europos Sąjungos šalyse;
- Pristatyti CENERG studiją "Energetikos situacija ir strategija Centrinės ir Rytų Europos regione iki 2030 metų´.
2005-11-22
ES programos „Pažangi energetika Europai“ pristatymas
Vieta: LR ūkio ministerija (Gedimino pr. 38/2) 212 salėje (Vilniuje)
Organizatorius: VĮ Energetikos agentūra, Europos Komisijos Pažangios energetikos vykdomoji agentūra.

Renginio metu bus pateikta informacija apie ES programos "Pažangi energetika Europai" finansuojamas veiklas, formalius reikalavimus, praktinius klausimus, finansinius aspektus. Taip pat bus pristatyta Lietuvos įmonių patirtis iš įgyvendintų projektų.
2005-11-17
A. Gruodžio 100 metų minėjimas
A. Gruodžio 100 metų minėjimas
Renginys įvyks 2005 m. lapkričio 17 d. 12.00 val. Lietuvos energetikos muziejaus patalpoje.
Programoje:
1. Trumpas folklorinio ansamblio "Riduola" koncertas.
2. Algirdo Stumbro bei kitų kolegų prisiminimai.
3. Videofilmas "Kauno HE-45" demonstravimas
2005-11-07
II Tarptautinė specializuota konferencija „Būsto ir įmonių modernizavimas Rusijoje“
Vieta: "LenExpo" parodų centras Sankt Peterburge (Rusija)
Informacijai: organizacinis komitetas: office 115, 12 Petrozavodskaya Ulitsa, 197110, St. Petersburg; Julia Karpova
2005-11-03
Seminaras „Prekyba šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijomis“
Vieta: Viešbutis Reval Hotel Lietuva (Konstitucijos pr. 20, Vilniuje)
Organizatorius: GreenStream Network
2005-11-03
4-asis įmonių/pramonės forumas: Šilumos tiekimo tinklų eksploatacinių savybių gerinimas – ES veiklos kryptys ir įmonių darbas (4th Utility/Industry Forum: Improving the performance of district heating networks – EU policies and company operations)
Vieta: Krokuva (Lenkija)
Organizatorius: Euroheat&Power

Šiame formume dalyvaus daugiau kaip 20 pranešėjų iš įvairių Europos šalių.
Registracija vyksta iki spalio 27 dienos!
2005-10-20
Tarptautinis seminaras „Rinkos ir technologijų plėtra mažose šilumos generavimo sitemose“ ir konferencija „Šilumos ūkio sektoriaus institucinės reformos buvusiose Tarybų Sąjungos šalyse“
Vieta: Baku, Azerbaidžano Respublika (viešbutis "Europa")
Organizatorius: World Learning Inc. atstovybė Azerbaidžane.
2005-10-13
Seminarai „Kompozicinės medžiagos energetikoje“ ir „Automatizuotos techninių ir komercinių duomenų surinkimo bei valdymo sistemos energetikoje“
Organizatorius: Lietuvos elektros energetikos asociacija
Vieta: AB "Lietuvos energija" būstinėje (Žvejų g. 14, 417 posėdžių kambaryje, Vilniuje)
Renginio pradžia: 10.00 val. (tukmė: 5-6 val)

Organizuojamas renginys nemokamas ir yra skirtas įmonių direktorių pavaduotojams bei specialistams susipažinimui apie siūlomas medžiagas, konstrukcijas ir paslaugas svarstomais klausimais.
2005-10-05
Emily Melton vizitas
Šių metų spalio 4-7 d. Lietuvoje svečiuojasi p.Emily Melton, Pasaulio energetikos tarybos (PET) darbo su nariais skyriaus vadovė, atvykusi iš Londono būstinės.
Jos vizito metu spalio 5 d. AB Lietuvos energija´ patalpose vyks apskrito stalo diskusija, dalyvaujant Pasaulio energetikos tarybos komiteto nariams. energetikos asociacijų ir įmonių - PET Lietuvos komiteto narių vadovams, LR Ūkio ministerijos atstovams:
2005-09-23
VI tarptautinė konferencija „Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lenkijos ir Lietuvos komunaliniuose ūkiuose“
Konferencijos organizatoriai: Lenkijos inžinierių asociacijų konfederacija(LIAK), Santechnikos inžinierių asociacija, Lietuvos inžinierių sąjungos asociacija ryšiams su LIAK, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.
Vieta: Lenkų kultūros rūmai (Naugarduko g. 76) Vilnius.
Konferenciją remia AB Lietuvos energija´ ir kitos įmonėsDalyvavimas nemokamas (išankstinės registracijos nėra).
2005-09-20
Seminaras „Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių pristatymas“
Organizatorius: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija"
Vieta: viešbutis "Reval Hotel Lietuva", Vilnius

Seminaras skirtas supažindinti su 2005 m. rugpjūčio 5 d. patvirtintomis "Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklėmis" (V. Ž. 2005, Nr. 100-3735), akcentuojant dėmesį į daugiabučių namų šilumos punktų , šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūraikeliamus reikalavimus.
2005-09-15
Preišgaisrinės saugos seminaras
Organizatorius: Priešgaisrinių darbų ir paslaugų asociacija, Lietuvoe elektros energetikos asociacija, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Vieta: Valčiūnai, Vilniaus raj.
2005-09-14
Seminaras „Daugiabučių namų modernizavimas“
Organizatorius: Vilniaus miesto savivalybė, UAB "Expozona"
Vieta: Viešbutis "Karolina", Vilniuje
2005-09-12
Seminaras „Biokuras kaip energijos šaltinis Baltijos regione – išteklių panaudojimas ir miško projektai“
Organizatoriai: French Regional Cooperation EE/LT/LV´ &ADEME ir LR Aplinkos ministerija.
Rugsėjo 12 d.: apsilankymas Marijampolėje;
Rugsėjo 13 d.: Konferencija "Novatel" viešbutyje, Vilniuje (programa).

Seminare aptartos temos:
  • biokuro kaip energijos šaltinio naudojimo ir šios veiklos integracija į Lietuvos ir Baltijos šalių aplinkos strategiją;
  • miškų ūkio valdymas ir miškų atnaujinimas - strategijos ir įgyvendinimas;
  • biokuro panaudojimo galimybės savivaldybėms - finansinės rėmimo programos;
  • Prancūzijos ir Baltijos valstybių keitimasis patirtimi;
  • biokuro rėmimo strategijos: organizaciniai klausimai senkant biokuro ištekliams;
  • kokia yra šiandieninė biokuro naudojimo strategija Baltijos šalyse;
  • energijos valdymo reikšmė;
  • biokuro naudojimo prialumai ir trūkumai.

2005-09-02
Profesinio meistriškumo konkursas
Profesinio meistriškumo konkursas
Š. m. rugsėjo 2-4 d. Šventojoje sveikatingume centre "Energetikas" vyko Lietuvos energetikos jaunimo profesinio meistriškumo konkursas. Konkurse dalyvavo UAB "Vilniaus energija", AB "Panevėžio energija", AB "Kauno energija" ir AB "Klaipėdos energija" darbuotojai.

Renginį organizavo: Lietuvos energetikos darbuotojų profesinių sąjungų federacija, Lietuvos elektros energetikos asociacija ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.
2005-06-09
Seminaras „Kietojo biokuro gamyba ir naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose – padėtis ir perspektyvos“
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, bendradarbiaudama su UAB "Litesko" ir Lietuvos energetikos institutu šių metų birželio 9 dieną surengė seminarą "Kietojo biokuro gamyba ir naudojimas centralizuoto šilumos tiekimo sistemose - padėtis ir perspektyvos".
2005-06-05
ESCOBALT projekto tarptautinis seminaras „Aplinkosauginiai energijos taupymo aspektai bendrosios socialinės atsakomybės taikymo kontekste“
ESCOBALT projekto tarptautinis seminaras „Aplinkosauginiai energijos taupymo aspektai bendrosios socialinės atsakomybės taikymo kontekste“
Informacijai: www.esprojects.net
2005-05-30
Paroda ir konferencija POWER-GEN Europe 2006
Parodoje numatyta daugiau kaip 450 įmonių ekspozicinių stendų, konferencijoje bus padaryta virš 200 pranešimų, dalyvaus apie 10000 lankytojų iš 85 pasaulio šalių.
2005-05-08
ES projekto SENET „Bendrosios socialinės atsakomybės idėjos taikymas ir vietinės valdžios bei energetinių asociacijų tarptautinis bendradarbiavimas siekiant racionalaus ir darnaus energijos vartojimo išplėstoje Europos Sąjungoje“ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA
ES projekto SENET „Bendrosios socialinės atsakomybės idėjos taikymas ir vietinės valdžios bei energetinių asociacijų tarptautinis bendradarbiavimas siekiant racionalaus ir darnaus energijos vartojimo išplėstoje Europos Sąjungoje“ BAIGIAMOJI KONFERENCIJA
Vieta: Talinas, Estija
Informacijai: http://www.esprojects.net/
2005-03-22
Seminaras „Iššūkiai ir galimybės, atsirandantys Lietuvos šilumos tiekimo įmonėms dalyvaujant ES prekybos apyvartiniais CO² taršos leidimais sistemoje“
2005 m. kovo 16 d. LŠTA kartu su PĮ "Ekostrategija" organizavo seminarą" Iššūkiai ir galimybės, atsirandantys Lietuvos šilumos tiekimo įmonėms dalyvaujant ES prekybos apyvartiniais CO2 taršos leidimais sistemoje".

Puslapiai: Pirmas ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13