Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2009-03-12
Seminaras-diskusija ”Šilumos tinklų renovavimo ir plėtros projektų įgyvendinimo galimybės”
UAB "Nepriklausomos Energijos Paslaugos" supažindins su izoliuotų vamzdžių sistemų gamybiniu procesu ir kokybės sistema.
2009-03-12
UAB „Ekspozona“ organizuojamas seminaras „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas“
Pagal naujausių LR teisės aktų reikalavimus Lietuvoje nuo 2009 m. sausio 1 dienos pastatų energinio naudingumo sertifikatą privalo turėti visų rūšių pastatai. Todėl seminare bus pateikta informacija apie sertifikatų privalomumą butų ir pastatų pirkimo, pardavimo ir nuomos atvejais. Taip pat aktualu išsiaiškinti, kokia pastatų energinio naudingumo sertifikato reikšmė bei privalumai, o kokie minusai.
2009-02-26
Konferencija „Energijos monopolijų teikiamų paslaugų kainų mažinimo pagrindai: Konkurencija. Monopolijų valstybinis reguliavimas. Vartotojų pilietinių ir politinių teisių realizavimas“
2009-02-26
Mokslinė-praktinė konferencija „Personalo, prižiūrinčio veikiančius elektros įrenginius, rengimo problemos“
Konferencijos tikslas - suburti pranešimus ir diskusijas, kurios leistų susipažinti su personalo, prižiūrinčio veikiančius elektros įrenginius, rengimo problemomis bei praktiniu jų sprendimu.
2009-02-18
Diskusija „Regioninė atliekų deginimo gamykla Vilniuje: už ir prieš“
2009m. vasario 18 d., 11.00 val. LR Seimo Europos informacijos biure vyko Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro diskusija „Regioninė atliekų deginimo gamykla Vilniuje: už ir prieš“.
2009-02-09
Konferencija „Tvariosios bioenergetikos strategija“ (ang. Sustainable Bioenergy Strategies")
2009-02-05
Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos“
Konferenciją organizuoja Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija.
2009-01-27
Konferencija „Ekstremali Lietuvos energetikos būklė“
2009-01-23
LŠTA narių metinis susirinkimas-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“
LŠTA narių metinis susirinkimas-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“
2009 m. sausio 23 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo LŠTA narių metinį susirinkimą-konferenciją aktualiems šilumos ūkio klausimams aptarti.
2009-01-15
Seminaras „Aplinkos taršos vertinimas ir susijusių mokesčių skaičiavimas nuo 2009 m.“
Seminaro tikslas – aptarti aktualius teisinius klausimus, apžvelgti ir supažindinti su naujovėmis išmetamų į atmosferą teršalų vertinime ir valdyme, taip pat supažindinti su mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka aktualiausiais mokesčio mokėtojams klausimais, aptarti mokesčio deklaravimą ir sumokėjimą 2009 metais pagal naują tvarką.
2008-12-18
Diskusija „Darnios energetikos vizija Lietuvai 2050“
Diskusija „Darnios energetikos vizija Lietuvai 2050“
Gruodžio 17 d. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Seimo Europos informacijos biuru organizavo diskusiją "DARNIOS ENERGETIKOS VIZIJA LIETUVAI 2050".
2008-11-25
Tarptautinis seminaras „ES energetikos politika ES išorinės pagalbos programose" (EU ENERGY POLICY - Opportunities&Challenges for Cooperation Programmes)
2008-11-18
Konferencija „Daugiabučių namų administravimas ir priežiūra: aktualūs klausimai“
 Konferencija „Daugiabučių namų administravimas ir priežiūra: aktualūs klausimai“
Konferencijoje dalyvavo daugiabučius namus administruojančių įmonių ir jų asociacijų, daugiabučių namų savininkų bendrijų ir jų asociacijų, savivaldybių tarnybų, atsakingų už pastatų administratorių veiklą ir pastatų naudojimo priežiūrą, vadovai, kiti atsakingi pareigūnai.
2008-11-07
Konferencija „Inovacijos. Koks Lietuvos verslas bus rytoj?“
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija organizuoja konferenciją, skirtą svarbiausioms šalies inovacijų aktualijoms apžvelgti. Jos metu Lietuvos verslo, valstybės institucijų ir mokslo atstovai dalysis patirtimi ir informacija apie galimybes kuriant ir pritaikant inovacijas versle, didinant verslo efektyvumą, apie tai, kas suteikia įmonėms konkurencinių pranašumų, kokia bendrovių, kurias šiandien vadiname savo srities novatorėmis, patirtis. Konferencijoje bus aptariamos valstybės ir ES struktūrinių fondų teikiamos paramos inovacijoms galimybės. Taip pat bus pristatyti sociologinio verslininkų nuomonės tyrimo rezultatai.
2008-11-07
Profesinė verslo atstovų šventė „Verslo diena“
Ūkio ministerija jau ketvirtą kartą iš eilės organizuoja profesinę verslo atstovų šventę – Verslo dieną, kurios metu pagerbiamos ir įvertinamos šalies ūkiui ir Lietuvos verslo plėtrai nusipelniusios įmonės ir asmenys.
2008-11-06
Seminaras „Biomasės gamyba ir jos tiekimas Lietuvoje“
Tai antras seminaras, kurio tikslai tiesiogiai susiję su Europos Sąjungos remiamu projektu „Kuro mišinių deginimas – nuo tyrimų iki praktikos: technologijos ir biomasės tiekimo techninių žinių propagavimas Centrinėje ir Rytų Europoje“ (COFITECK).
2008-11-02
Pasaulio Energetikos Tarybos vykdomoji asamblėja 2008
Pasaulio Energetikos Tarybos vykdomojoje asamblėjoje 2008 dalyvaus įvairių energetikos sektorių vadovai bei jų kolegos iš viso pasaulio. Renginio metu taip pat vyks paroda. Asamblėjos dalyviams ir juos lydintiems svečiams organizuojamos techninės ir turistinės ekskursijos.
2008-10-23
Tarptautinis seminaras „Darni energetika pastatuose - šiandienos situacija ir perspektyvos“
Seminaras finansuojamas iš Europos Sąjungos projekto „REBECEE - atsinaujinantys energijos šaltiniai pastatuose” lėšų. Šio projekto partneris – Vilniaus miesto savivaldybė.
2008-10-22
Konferencija „Brangiausias šildymo sezonas. Priežastys ir sprendimai“
Konferencija „Brangiausias šildymo sezonas. Priežastys ir sprendimai“
Konferencijos tikslas – pristatyti bene opiausią šalies ūkio problemą – šilumos energijos kainų šuolį ir galimybes šią naštą sumažinti. Kokios priežastys lemia augančias šilumos suvartojimo kainas ir koks pagrindinis kelias siekiant užkirsti augančias gyventojų išlaidas šildymui? Ar valstybės institucijų atstovai deda visas pastangas, norėdami padėti vartotojui sumažinti šią naštą? Kaip paspartinti dabartinius daugiabučių renovacijos tempus?
2008-10-21
Diskusija „Lietuvos elektros energijos rinka: patikimumas ir kaina šiandien ir rytoj“
Renginio metu aptartos esamos ir būsimos Lietuvos energetikos problemas, išsiaiškinti mitai apie elektros energijos tiekimą ir kainą, diskutuota, kokius reikia priimti ekonominės politikos sprendimus Lietuvos elektros energetikos sektoriuje.
2008-10-08
Seminaras „Daugiabučių namų renovacija: investicija ateičiai ar finansinė našta gyventojams“.
2008-10-07
Diskusija „Kaip renovuoti efektyviai?“
Diskusijoje bus pristatyta namų renovacijos situacija prieš Seimo rinkimus, Lietuvos laisvosios rinkos institutas pateiks siūlymus, kaip spartinti renovaciją, taip pat bus aptartos partijų programinės nuostatos dėl namų renovacijos.
2008-10-07
Seminaras „CŠT+Technologijų platforma“ (DHC+ Technology Platform Workshop - ‘Setting the Agenda')
Tarptautinė asociacija Euroheat&Power organizuoja šį seminarą, siekiant numatyti artimiausią platformos veiklos darbotvarkę ir sušaukti partnerius darbotvarkės įgyvendinimui praktikoje. CŠT technologijų platformos tikslas - stiprinti centralizuotai tiekiamos šilumos ir vėsinimo sektorius Europoje, skatinant bendradarbiavimą mokslo tyriamųjų darbų ir inovacijų srityse, vystant sinergetinį ryšį su kitomis technologijomis ir planuojant tolimesnę sektorių viziją.
2008-09-30
Seminaras „Biomasės ir kitų kuro rūšių mišinių deginimas“
2008-09-26
Tarptautinė konferencija „Iššūkiai ES energetinei nepriklausomybei: gresianti dujų sektoriaus krizė“
Pagrindinis konferencijos tikslas – aptarti aktualų energetinio stabilumo ir saugumo Rytų ir Vidurio Europos valstybėse klausimą, dujų sektoriaus liberalizacijos iniciatyvą, galimą atsinaujinančių ir alternatyvių energijos šaltinių panaudojimą.
2008-09-19
Vilniaus šilumos tinklai minės 50 metų sukaktį
2008-09-15
Susitikimas „Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo taisyklių“.
Susitikimas, skirtas Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008-2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių, pristatymui.
2008-09-11
EHP energetikos politikos darbo grupės išplėstinis susitikimas (Enlarged Working Group Energy Policy)
EHP energetikos politikos darbo grupės išplėstinis susitikimas (Enlarged Working Group Energy Policy)
Susitikimo metu aptarta šilumos ūkio sektorių padėtis Vidurio Rytų Europos šalyse. Renginio metu LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas padarė pranešimą apie susikloščiusią sunkią padėtį Lietuvos šilumos ūkyje, esamas kliūtis tolimesniam vystymuisi. Taip pat dalyvavo atstovai iš Lietuvos: Evaldas Piesliakas (Ūkio ministerija), Valdas Lukoševičius (Lietuvos energijos konsultantų asociacija).
2008-06-27
LŠTA technikos komiteto posėdis-seminaras biokuro deginimo ir kitiems aktualiems klausimams aptarti
2008-06-25
Konferencija „Brangiausias šildymo sezonas artėja. Ar įmanoma ką nors pakeisti?“
Konferencijos metu Lietuvos energetikos, aplinkosaugos, komunalinio ūkio ir ekonomikos ekspertai pristatė bene opiausią šalies ūkio problemą – šilumos energijos kainų šuolį ir galimybes šią naštą sumažinti.
2008-06-10
Tarptautinė konferencija „Atsinaujinantys energijos ištekliai: jų plėtra ir perspektyvos“
Ši konferencija yra platesnio Lietuvos ir Švedijos dialogo ekonominio saugumo tematika dalis. Renginio tikslas - aptarti galimus sprendimus atsakant į sudėtingiausias nūdienos problemas, tokias, kaip priklausomybe nuo importuojamų iškastinių energetinių išteklių, energijos tiekimo saugumas, aplinkos tarša ir klimato kaita. Renginys skirtas suburti Švedijos ir Lietuvos politikus, valstybės institucijų ir verslo atstovus siekiant nubrėžti gaires bei užtikrinti Lietuvos įsipareigojimų įgyvendinimą priimant sprendimus dėl atsinaujinančių energijos išteklių plėtros bei efektyvaus ir taupaus energijos vartojimo tiek savivaldybių, tiek ir visos šalies lygiu.
2008-06-05
Euroheat&Power generalinė asamblėja ir konferencija „Šildymas be globalinio atšilimo: centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami pastatai, neišskiriantys anglies dvideginio“ (Heating without Global Warming: Low carbon buildings with DHC)
Euroheat&Power generalinė asamblėja ir konferencija „Šildymas be globalinio atšilimo: centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami pastatai, neišskiriantys anglies dvideginio“ (Heating without Global Warming: Low carbon buildings with DHC)
Šioje Euroheat&Power konferencijoje Iš Lietuvos dalyvavo 3 asmenų delegacija: Vytautas Stasiūnas (LŠTA prezidentas), Rasa Gudzinskaitė (VKEKK vyr. specialistė), Algis Mykolas Šaulys (UAB "Šilutės šilumos tinklai" direktorius).
2008-05-16
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. veiklos rezultatų aptarimas
2008-05-14
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Š.m. gegužės 14 d. įvyko visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 asociacijos įmonių vadovų ir virš 50 kviestinių svečių. Apie susikloščiusią šilumos ūkio padėtį pranešimus skaitė LŠTA tarybos pirmininkas A. Janukonis ir LŠTA prezidentas V. Stasiūnas. Renginio metu taip pat kalbėjo LR Ūkio ministerijos sekretorius A. Ignotas, Valstybininės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas V. Poderys, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas V. Lukoševičius, UAB "Vilniaus energija" viceprezidentas L. Samuolis, Lietuvos dujų asociacijos prezidentas R. Paliukas, LR daugiabučių namų savininkų bendrijų federacijos prezidentas J. Antanaitis, LITBIOMA prezidentas R. Lapinskas
2008-05-06
Konferencija „Energetika po 2010 metų. Kaip gyvensime ir ką kūrensime?"
Konferencija „Energetika po 2010 metų. Kaip gyvensime ir ką kūrensime?"
2010 m. sausio 1 d. uždarius Ignalinos branduolinės jėgainės II-ąjį bloką ir nesant elektros jungčių su Vakarų Europos energetine sistema, tapsime žymiai labiau priklausomi nuo dujų importo iš Rusijos. Kol kas tik svarstome naujos branduolinės jėgainės statymo galimybes, tačiau net ir tuo atveju, jei ją imtumėmės statyti negaišdami, 2010 metų problema išlieka, nes nauja jėgainė geriausiu atveju gali būti pastatyta tik po 8-10 metų. Akivaizdu, kad po 2010 m., jeigu uždarysime Ignalinos AE II-ąjį bloką, už elektros energiją turėsime mokėti žymiai brangiau, tačiau kol kas nėra aišku, ar 2010 metais apskritai turėsime pakankamai elektros energijos, ar bus galimybių ją importuoti. Visa tai bus svarstoma šiame renginyje.
2008-04-24
Respublikinė mokslinė konferencija „PASTATŲ INŽINERINĖS SISTEMOS“
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas kviečia dalyvauti kasmetinėje respublikinėje mokslinėje konferencijoje "Pastatų inžinerinės sistemos", kuri vyks 2008 m. balandžio 24-25 dienomis
2008-04-23
HANNOVER MESSE Pasaulinė pramonės, automatizacijos ir inovatyvių technologijų paroda
HANNOVER MESSE Pasaulinė pramonės, automatizacijos ir inovatyvių technologijų paroda
Š.m. balandžio 23-25 d. LŠTA prezidentas V. Stasiunas, UAB "Vilniaus energija" technikos direktorius M. Burinskij, Gamybos direktorius R. V. Stiga lankėsi Hanoveryje vykusioje Pasaulinėje pramonės, automatizacijos ir inovatyvių technologijų parodoje
2008-04-22
Nacionalinis seminaras „Paskirstytosios energijos vaidmuo Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje“
2008-04-18
Energetikos sektoriaus ekspertų šilumos ūkio probleminiams klausimams spręsti susitikimas
2008-04-16
Ūkio ministerija kviečia dalyvauti renginiuose, skirtuose 2007–2013 m. ES struktūrinei paramai pristatyti
Ūkio ministerija organizuoja informacinius renginius, kuriuose bus aptariama Ūkio ministerijos administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo patirtis ir 2007-2013 metų paramos teikimo galimybės.
2008-04-03
Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti posėdis
Stebėsenos komisteto rašytinės procedūros būdu buvo pritarta Finansų ministerijos siūlomiems veiksmų programų įgyvendinimo vertinimo ir viešinimo priemonių specialiesiems projektų atrankos kriterijams. Šio komiteto posėdžio metu bus tvirtinama Komiteto posėdžių 2008 m. tvarkaraščio projektas, svarstomi Komiteto darbo reglamento pakeitimai, specialieji projektų atrankos kriterijai, pristatomas Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą Lietuvai 2007-2013 m. plano projektas
2008-04-02
LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdis dėl komunalinių atliekų deginimo perspektyvos Lietuvoje
2008-04-02
LŠTA SEMINARAS ĮMONIŲ PERSONALO VADOVAMS
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, siekdama pasiruošti 2007-2013 m. Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų projektų rengimui, organizuoja savo nariams seminarą įmonių personalo vadovams. Seminaro tikslai: • Aptarti aktualų personalo valdymo organizacijoje veiklų modelį; • Aptarti personalo vadovo organizacijoje pozicijos specifiką - vertę, riziką, tobulėjimo iššūkius ir galimus metodus; • Sudaryti personalo vadovų kompetencijos didinimo programos projektą - svarbiausios dėmesio sritys, temos, idėjos ir iniciatyvos.
2008-03-27
Konferencija „Vilnius-miestas, kuriame norisi gyventi“
2008-03-27
Seminaras „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas“
Seminaras „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas“
Pagal naujausių LR teisės aktų reikalavimus Lietuvoje nuo 2007 m. sausio 1 d. pastatų energinio naudingumo sertifikavimas turi būti atliktas: naujai statomiems pastatams ir kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingas plotas didesnis nei 1000 m2. Nuo 2009 m. sausio 1 d. šį sertifikatą privalės turėti visų rūšių pastatai. Dėmesio!!! LSTA nariams, norintiems dalyvauti šiame renginyje, bus taikoma 15 proc. nuolaida (Nuolaidos nesumuojamos).
2008-03-13
Euroheat&Power 4-asis rinkodaros seminaras „CŠT skatinimas: Priemonės sėkmingos veiklos vystymui“ (angl. PROMOTING DHC: Tools to Success
Tarptautinė asociacija Euroheat&Power š.m. kovo 13-14 d. kviečia dalyvauti 4-ajame rinkodaros seminare.
2008-02-26
Euroheat&Power MTP konvencija „Europos šilumos technologinės platformos link“ (angl. Towards a European Technology Platform for DHC"
Tarptautinė asociacija Euroheat&Power š.m. vasario 26-27 d. organizuoja mokslo ir technologinės pėltros (MTP) seminarą.
2008-02-22
Konferencija „ Centralizuotas šilumos tiekimas - kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką“
Konferencija „ Centralizuotas šilumos tiekimas - kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką“
2008 m. vasario 22 d. viešbutyje Reval Hotel Lietuva Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paminėjo savo veiklos 10 metų sukaktį (oficiali įkūrimo data 1998 m. vasario 24 d.)Renginio metu vyko konferencija „Centralizuotas šilumos tiekimas – kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką“.
2008-02-08
Euroheat&Power direktorių tarybos susitikimas strateginių klausimų aptarimui
2008 m. vasario 8 d. tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo asociacijos Euroheat&Power būstinėje vyko direktorių tarybos susitikimas, kuriame dalyvavo ir LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas.
2008-02-05
Seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo primonės ir vertinimo metodai“
Kviečiame Jus sudalyvauti UAB „Ekspozona" organizuojamame seminare „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės ir vertinimo metodai", kuris įvyks vasario 5 dieną Vilniuje.

Puslapiai: Pirmas ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14