Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2008-05-14
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Š.m. gegužės 14 d. įvyko visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 asociacijos įmonių vadovų ir virš 50 kviestinių svečių. Apie susikloščiusią šilumos ūkio padėtį pranešimus skaitė LŠTA tarybos pirmininkas A. Janukonis ir LŠTA prezidentas V. Stasiūnas. Renginio metu taip pat kalbėjo LR Ūkio ministerijos sekretorius A. Ignotas, Valstybininės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkas V. Poderys, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos prezidentas V. Lukoševičius, UAB "Vilniaus energija" viceprezidentas L. Samuolis, Lietuvos dujų asociacijos prezidentas R. Paliukas, LR daugiabučių namų savininkų bendrijų federacijos prezidentas J. Antanaitis, LITBIOMA prezidentas R. Lapinskas
2008-05-06
Konferencija „Energetika po 2010 metų. Kaip gyvensime ir ką kūrensime?"
Konferencija „Energetika po 2010 metų. Kaip gyvensime ir ką kūrensime?"
2010 m. sausio 1 d. uždarius Ignalinos branduolinės jėgainės II-ąjį bloką ir nesant elektros jungčių su Vakarų Europos energetine sistema, tapsime žymiai labiau priklausomi nuo dujų importo iš Rusijos. Kol kas tik svarstome naujos branduolinės jėgainės statymo galimybes, tačiau net ir tuo atveju, jei ją imtumėmės statyti negaišdami, 2010 metų problema išlieka, nes nauja jėgainė geriausiu atveju gali būti pastatyta tik po 8-10 metų. Akivaizdu, kad po 2010 m., jeigu uždarysime Ignalinos AE II-ąjį bloką, už elektros energiją turėsime mokėti žymiai brangiau, tačiau kol kas nėra aišku, ar 2010 metais apskritai turėsime pakankamai elektros energijos, ar bus galimybių ją importuoti. Visa tai bus svarstoma šiame renginyje.
2008-04-24
Respublikinė mokslinė konferencija „PASTATŲ INŽINERINĖS SISTEMOS“
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas kviečia dalyvauti kasmetinėje respublikinėje mokslinėje konferencijoje "Pastatų inžinerinės sistemos", kuri vyks 2008 m. balandžio 24-25 dienomis
2008-04-23
HANNOVER MESSE Pasaulinė pramonės, automatizacijos ir inovatyvių technologijų paroda
HANNOVER MESSE Pasaulinė pramonės, automatizacijos ir inovatyvių technologijų paroda
Š.m. balandžio 23-25 d. LŠTA prezidentas V. Stasiunas, UAB "Vilniaus energija" technikos direktorius M. Burinskij, Gamybos direktorius R. V. Stiga lankėsi Hanoveryje vykusioje Pasaulinėje pramonės, automatizacijos ir inovatyvių technologijų parodoje
2008-04-22
Nacionalinis seminaras „Paskirstytosios energijos vaidmuo Europos Sąjungos šalyse ir Lietuvoje“
2008-04-18
Energetikos sektoriaus ekspertų šilumos ūkio probleminiams klausimams spręsti susitikimas
2008-04-16
Ūkio ministerija kviečia dalyvauti renginiuose, skirtuose 2007–2013 m. ES struktūrinei paramai pristatyti
Ūkio ministerija organizuoja informacinius renginius, kuriuose bus aptariama Ūkio ministerijos administruojamos Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo patirtis ir 2007-2013 metų paramos teikimo galimybės.
2008-04-03
Stebėsenos komiteto veiksmų programų, įgyvendinančių Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją, įgyvendinimo priežiūrai atlikti posėdis
Stebėsenos komisteto rašytinės procedūros būdu buvo pritarta Finansų ministerijos siūlomiems veiksmų programų įgyvendinimo vertinimo ir viešinimo priemonių specialiesiems projektų atrankos kriterijams. Šio komiteto posėdžio metu bus tvirtinama Komiteto posėdžių 2008 m. tvarkaraščio projektas, svarstomi Komiteto darbo reglamento pakeitimai, specialieji projektų atrankos kriterijai, pristatomas Informavimo apie Europos Sąjungos struktūrinę paramą Lietuvai 2007-2013 m. plano projektas
2008-04-02
LR Seimo Ekonomikos komiteto posėdis dėl komunalinių atliekų deginimo perspektyvos Lietuvoje
2008-04-02
LŠTA SEMINARAS ĮMONIŲ PERSONALO VADOVAMS
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, siekdama pasiruošti 2007-2013 m. Europos socialinio fondo finansuojamų mokymų projektų rengimui, organizuoja savo nariams seminarą įmonių personalo vadovams. Seminaro tikslai: • Aptarti aktualų personalo valdymo organizacijoje veiklų modelį; • Aptarti personalo vadovo organizacijoje pozicijos specifiką - vertę, riziką, tobulėjimo iššūkius ir galimus metodus; • Sudaryti personalo vadovų kompetencijos didinimo programos projektą - svarbiausios dėmesio sritys, temos, idėjos ir iniciatyvos.
2008-03-27
Konferencija „Vilnius-miestas, kuriame norisi gyventi“
2008-03-27
Seminaras „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas“
Seminaras „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas“
Pagal naujausių LR teisės aktų reikalavimus Lietuvoje nuo 2007 m. sausio 1 d. pastatų energinio naudingumo sertifikavimas turi būti atliktas: naujai statomiems pastatams ir kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingas plotas didesnis nei 1000 m2. Nuo 2009 m. sausio 1 d. šį sertifikatą privalės turėti visų rūšių pastatai. Dėmesio!!! LSTA nariams, norintiems dalyvauti šiame renginyje, bus taikoma 15 proc. nuolaida (Nuolaidos nesumuojamos).
2008-03-13
Euroheat&Power 4-asis rinkodaros seminaras „CŠT skatinimas: Priemonės sėkmingos veiklos vystymui“ (angl. PROMOTING DHC: Tools to Success
Tarptautinė asociacija Euroheat&Power š.m. kovo 13-14 d. kviečia dalyvauti 4-ajame rinkodaros seminare.
2008-02-26
Euroheat&Power MTP konvencija „Europos šilumos technologinės platformos link“ (angl. Towards a European Technology Platform for DHC"
Tarptautinė asociacija Euroheat&Power š.m. vasario 26-27 d. organizuoja mokslo ir technologinės pėltros (MTP) seminarą.
2008-02-22
Konferencija „ Centralizuotas šilumos tiekimas - kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką“
Konferencija „ Centralizuotas šilumos tiekimas - kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką“
2008 m. vasario 22 d. viešbutyje Reval Hotel Lietuva Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paminėjo savo veiklos 10 metų sukaktį (oficiali įkūrimo data 1998 m. vasario 24 d.)Renginio metu vyko konferencija „Centralizuotas šilumos tiekimas – kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią aplinką“.
2008-02-08
Euroheat&Power direktorių tarybos susitikimas strateginių klausimų aptarimui
2008 m. vasario 8 d. tarptautinės centralizuoto šilumos tiekimo ir vėsinimo asociacijos Euroheat&Power būstinėje vyko direktorių tarybos susitikimas, kuriame dalyvavo ir LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas.
2008-02-05
Seminaras „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo primonės ir vertinimo metodai“
Kviečiame Jus sudalyvauti UAB „Ekspozona" organizuojamame seminare „Energijos vartojimo efektyvumo didinimo priemonės ir vertinimo metodai", kuris įvyks vasario 5 dieną Vilniuje.
2008-01-31
Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos“
Konferencija skirta Akademiko Algirdo Žukausko 85-osioms gimimo metinėms paminėti
2007-11-22
Seminaras „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimas šildymo sezonui“
Seminaras „Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų paruošimas šildymo sezonui“
Vieta: konferencijų centras "Panorama" Vilniuje
Organizatorius: UAB "EXPOZONA"
2007-11-11
Pasaulio energetikos kongresas „Energetikos ateitis glaudžiai susijusiame pasaulyje“ (WEC congress „The Energy Future in an Independent World“)
Vieta: Romoje (Italija)
Organizatorius: Pasaulio energetikos taryba (Worl Energy Council)
2007-11-08
Tarptautinė konferencija „Biokuro ateitis Lietuvoje: problemos ir galimybės“
Tarptautinė konferencija „Biokuro ateitis Lietuvoje: problemos ir galimybės“
Organizatoriai: Europos studentų teisininkų asociacija, Lietuvos nacionalinė grupė ELSA, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija ir Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija. Vienas svarbiausių konferencijos tikslų buvo aptarti, kokiais būdais reikėtų skatinti biokuro gamybą ir jo veiksmingą, naudojimą Lietuvoje bei tobulinti šią sritj reguliuojančią teisinę bazę. Renginyje pranešimus skaitė Vokietijos ir Švedijos bioenergetikos asociacijų ekspertai, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Lietuvos biokuro gamintojųir tiekėjų asociacijos, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos miško savininkų asociacijos atstovai bei teisininkai.
2007-11-07
Seminaras „Sąnaudos šildymui – valstybės ir vartotojų rankose“
Seminaras „Sąnaudos šildymui – valstybės ir vartotojų rankose“
Vieta: konferencijų centras "Karolina", Sausio 13-osios g. 2, Vilniuje
Organizatorius: UAB EXPOZONA
2007-11-06
Centralizuoto šilumos tiekimo, vėsinimo ir kogeneracijos prekybos mugė (Trade Fair for District Heating with District Cooling&CHP)
Vieta: Stokholmo tarptautinių parodų centras, Švedijoje
2007-10-23
ESCO Europe 2007
Renginio tikslas - suburti skirtingų Europoje veikiančių energetinių paslaugų įmonių (angl. Energy Service Companies (ESCO) atstovus kartu su politikais, specialistais, klientais bei finansinių organizacijų nariais bendrai diskusijai aptarti galimybes ir strategijas tolimesniam ESCO modelio vystymui Europos pramonės ūkyje.
2007-10-10
Europos susitikimų vieta: Energetikos vystymas 2007
Renginio tematika: bioenergetikos klasteriai, energetikos paslaugos, darnios energetikos bendruomenės, CO2 valdymo ūkis ir t.t.
2007-10-08
7-asis kasmetinis seminaras „Šiltnamio dujų emisijų prekybos sistema“
Vieta: Paryžiuje, Prancūzija
Organizatorius: Tarptautinė energetikos agentūra, Tarptautinė emisijų prekybos asociacija, Elektros energetikos tyrimų institutas
2007-09-14
Tarptautinis forumas Vartotojams patiekiamos energijos valdymas: kokie veiksmai pagerintų šilumos energijos efektyvumą pastatuose?
Tarptautinis forumas Vartotojams patiekiamos energijos valdymas: kokie veiksmai pagerintų šilumos energijos efektyvumą pastatuose?
Vieta: Viešbutis „Crowne Plaza“ (Čiurlionio g. 84, Vilniuje) Organizatoriai: EFIEES ir LŠTA
2007-09-13
V Europos konferencija „Žaliosios elektros rinkodara 2007“
Vieta: Luizianoje, Šveicarija
2007-09-05
Konferencija CLIMAMED 2007
Tematika: Bendrosios ir miestų klimatinės sąlygos, patalų vidaus klimato reikalavimai, būtinas projektuojamų sistemų ekonominis suderinamumas taikomas Viduržemio, Šiaurės Afrikos ir Vidurio Rytų Europos šalims.
2007-09-03
Bioenergetika 2007: Tarptautinė bioenergetikos konferencija ir paroda
Renginys skirtas aptarti faktorius įtakojančius biomasės, žaliosios elektros ir šiuolaikinių bioenergetikos technologijų bei produktų, įskaitant logistikos, prekybos grandžių ateities perspektyvas, taip pat įtaką energetikos rinkai, žaliajai rinkodarai.
Bus aptartos miškininkystės, žemės ūkio, pramonės ir klimato kaitos gairės
2007-07-05
Seminaras „2007 m. rengiamų studijų, susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, aptarimas“
Seminaras „2007 m. rengiamų studijų, susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, aptarimas“
LR Ūkio ministerijos patvirtinti 2007 metams taikomieji darbai (studijos) jau pradėti rengti. Iš 23 patvirtintų studijų, 4 tiesiogiai susijusios su šilumos ūkio sektoriumi. Pastarųjų studijų vykdymui reikalingiems duomenims surinkti apie šilumos tiekimo sistemų techninę, aplinkosauginę, ekonominę būklę studijų rengėjai parengė atitinkamus klausimynus. Seminaro metu buvo aiškinamasi apie informacijos pateikimą į klausimynuose suformuluotus klausimus.
2007-06-26
Seminaras „Komunalinių atliekų deginimo galimybės Lietuvoje“
Seminaras „Komunalinių atliekų deginimo galimybės Lietuvoje“
2006-2007 metais Aplinkos ministerijos užsakymu Kauno technologijos universitetas atliko tiriamąjį darbą – studiją, kurios tikslas - įvertinti galimybes komunalinių atliekų deginimo galimybes Lietuvoje, gautą energiją panaudojant termofikaciniam šilumos tiekimui.
2007-06-18
33 Euroheat&Power kongresas „Centralizuotai tiekiama šiluma ir vėsinimas: Kurkime ateitį“ (CHP/DHC: Building our Future)
33 Euroheat&Power kongresas „Centralizuotai tiekiama šiluma ir vėsinimas: Kurkime ateitį“ (CHP/DHC: Building our Future)
Į šį kasmetinį Europos šilumininkų kongresą, susirenka daugiau kaip 350 atstovų iš įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių, aptariamos pastarojo laikmečio problemos, aktualios išvystytą centralizuotą šilumos tiekimą turinčioms šalims. Šiemet kongresas vyks Kopenhagoje (Danija). Pranešimus skaitys 60 aukšto lygio pareigūnų. Kongreso metu vyks tarptautinė paroda, specialistų seminarai, susitikimai, diskusijos, gamybos įmonių pristatymai, techninės išvykos į objektus, įvairus visuomeniniai renginiai.
2007-06-13
10-oji tarptautinė vidaus patalpų oro vėdinimo konferencija ROOMVENT 2007
Vieta: Helsinkis, Suomija
2007-06-10
Tarptautinis mokslinis kongresas WellBeing Indoors - CLIMA 2007
Tematika: Sveikas vidaus patalpų klimatas, pastatų subalansuotas energijos naudojimas, pažangi pastatų priežiūra ir administravimas, šiuolaikinės vamzdynų sistemos: komfortas ir saugumas.
2007-06-07
ATVIRŲ DURŲ DIENA
Lietuvos energetikos muziejus ir UAB „Energetika“ birželio 7 d. kviečia apsilankyti Lietuvos energetikos muziejuje (Rinktinės g. 2, Vilniuje).
2007-06-06
III Tarptautinis Lietuvos - Baltarusijos Ekonominis Forumas
III Tarptautinis Lietuvos - Baltarusijos Ekonominis Forumas
Renginį organizavo Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Tai jau trečiasis Lietuvos ir Baltarusijos ekonomikos forumas, kuris šiemet sulaukė didelio abiejų šalių verslininkų susidomėjimo - dalyvavo virš 120 dalyvių: apie 70 Lietuvos ir 50 Baltarusijos verslo organizacijų, Susisiekimo, Ūkio, Žemės ūkio ministerijų ir kitų valstybės institucijų atstovai, verslininkai ir kt. Forumo dalyviai aptarė Lietuvos ir Baltarusijos energetinio bendradarbiavimo perspektyvas, transporto infrastruktūros plėtros klausimus, tranzito galimybes. Pirmasis forumas vyko 2005 metais Klaipėdoje, antrasis – 2006 metais Saligorske, Baltarusijoje. Rengiant forumą, buvo aktyviai bendradarbiaujama su Baltarusijos užsienio reikalų ministerija, Baltarusijos ambasada Lietuvoje ir Baltarusijos pramonininkų ir darbdavių konfederacija
2007-05-29
Rytų biokuro konferencija ir III paroda (Eastern Biofuels Conference & Expo III)
Vieta: Prahoje, Čekija
2007-05-29
WasteTech 2007 – 5 tarptautinė paroda ir kongresas atliekų tvarkymo, perdirbimo ir aplinkosauginių technologijų klausimais
Vieta: Maskvoje, Rusija
2007-05-24
Konferencija „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas: daugiabučių namų modernizavimo programos“
Konferencijos metu atstovai iš Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Rusijos bei Baltarusijos pristatė kaip vyksta daugiabučių narnu modernizavimas jų šalyse. Kiekvienoje šalyje šis procesas vyksta skirtingai. Su daugiabučių narnu modernizavimu Lietuvoje supažindino Aplinkos ministerijos, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros prie Aplinkos ministerijos ir Klaipėdos savivaldybės specialistai. Konferencija organizuota įgyvendinant projektą Baltijos šalių iniciatyva dėl energijos efektyvumo būste´ (sutrump. BEEN), kuriuo siekiama kurti strategijas ir rengti dokumentus (techninius, teisinius, institucinius bei fmansinius), o taip pat efektyvias teisines ir administracines struktūras, kurios skatintų efektyvių energijos taupymo priemonių įgyvendinimą gyvenamuosiuose namuose Baltijos jūros regione.
2007-05-22
Riso tarptautinė energetikų konferencija 2007: Energetiniai sprendimai darniam vystymuisi
Vieta: Riso Nacionalinė laboratorija, Danijoje
2007-05-09
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Metiniame narių susirinkime dalyvavo virš 70 dalyvių: 31 LŠTA narių - atstovų ir daugiau kaip 40 svečių - atstovai iš valstybinių, vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių. Susirinkimas išrinko naują LŠTA taryba 3 metų kadencijai.
2007-05-07
15 Europos biomasės konferencija ir paroda „Biomasė energetikai, pramonei ir aplinkos apsaugai – nuo tyrimų iki pritaikymų rinkoje“
Vieta: Tarptautinis kongresų centras Berlyne, Vokietija
2007-05-06
Tarptautinis seminaras „Praktiniai aspektai perkeliant Direktyvos 2006/32/EC reikalavimus“ (Best Practice in Transposing Directive 2006/32/EC) INFRA 24097
Tematika: ES direktyvų įgyvendinimas energetikos ir transporto srityse dažnai siejamas su didelėmis galimybėmis ir sunkumais. Be to, sunkumai dažniausiai iškyla dėl administracinių, teisinių, techninių ir praktinių kliūčių. Tai yra bendra daugelio Europos regionų ir savivaldybių problema. Konferencijos tikslas: aptarti bendras kliūtis ir pasidalinti patirtimi, kad surasti išeitis ir idėjas dirbti darnios savivaldos plėtros link. Konferencijoje dalyvaus keli projektai, finansuojami iš IEE ir INTERREG III B ir C programų
2007-04-26
Kasmetinė Respublikinė mokslinė konferencija „Pastatų inžinerinės sistemos“
Kasmetinė Respublikinė mokslinė konferencija „Pastatų inžinerinės sistemos“
Konferencijos tikslas: suteikti galimybę magistrantams, mokslininkams ir gamybininkams supažindinti klausytojus su rezultatais, gautais atliekant mosklinius-gamybinius tiriamuosius darbus pastatų inžinerinių sistemų srityje
2007-04-26
Tarptautinis seminaras „Praktiniai aspektai perkeliant Direktyvos 2006/32/EC reikalavimus“ (Best Practice in Transposing Directive 2006/32/EC) INFRA 24097
The aim of this meeting is the exchange of experience in finding of different solutions for fulfilment of requirements of Directive 2006/32/EC during the preparation of National Action plans.
The Directive requires Member states to draw up National Action plans to achieve 1% yearly energy savings in the retail, supply and distribution of electricity, natural gas, urban heating and other energy products including transport fuels.
Besides the energy efficiency targets, the Directive sets the framework for Member state activities and measures in a number of areas, such as financing, metering, billing, promotion of energy services and obligations of the public sector. Member states are required to ensure that their public sector organizations play an important role.
2007-04-25
Tarptautinė statybos ir remonto paroda RESTA 2006
Vieta: Litexpo parodų centras, Vilnius
2007-04-21
Lietuvos energetikos įmonių darbuotojų sporto žaidynės
Žaidynių tikslas: Suburti Lietuvos energetinių įmonių darbuotojus sportiškam laisvalaikio praleidimui; skatinti darbuotojų fizinę kultūrą ir norą aktyviai sportuoti; išaiškinti geriausias Lietuvos energetikų veteranų komandas ir individualių sporto šakų nugalėtojus.
Dalyviai: sporto žaidynėse dalyvauja Lietuvos energetinių įmonių darbuotojai (dalyvių amžius: moterys virš 40 metų (gim.1967 m.), vyrai virš 45 metų (gim.1962 m.))
Sporto šakos: Krepšinis (3x3); Tinklinis (6x6); Salės futbolas (5x5); Šachmatai; Šaškės; Smiginis; Stalo tenisas;
Baudų metimai; Tritaškiai metimaiApdovanojimai: Prizininkai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais. komanda nugalėtoja - pereinamąja taure.
2007-04-20
ENERGETIKŲ DIENOS MINĖJIMAS
Renginio metu bus įteikti apdovanojimai nusipelniusiems šilumos tiekimo įmonių darbuotojams
2007-04-18
EURELECTRIC konferencija „Atsinaujinančių išteklių energijos gamyba vidinėje energetikos rinkoje – ateities kryptys“
Vieta: Hotel Le Plaza, Briuselyje

Puslapiai: Pirmas ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14