Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2007-10-23
ESCO Europe 2007
Renginio tikslas - suburti skirtingų Europoje veikiančių energetinių paslaugų įmonių (angl. Energy Service Companies (ESCO) atstovus kartu su politikais, specialistais, klientais bei finansinių organizacijų nariais bendrai diskusijai aptarti galimybes ir strategijas tolimesniam ESCO modelio vystymui Europos pramonės ūkyje.
2007-10-10
Europos susitikimų vieta: Energetikos vystymas 2007
Renginio tematika: bioenergetikos klasteriai, energetikos paslaugos, darnios energetikos bendruomenės, CO2 valdymo ūkis ir t.t.
2007-10-08
7-asis kasmetinis seminaras „Šiltnamio dujų emisijų prekybos sistema“
Vieta: Paryžiuje, Prancūzija
Organizatorius: Tarptautinė energetikos agentūra, Tarptautinė emisijų prekybos asociacija, Elektros energetikos tyrimų institutas
2007-09-14
Tarptautinis forumas Vartotojams patiekiamos energijos valdymas: kokie veiksmai pagerintų šilumos energijos efektyvumą pastatuose?
Tarptautinis forumas Vartotojams patiekiamos energijos valdymas: kokie veiksmai pagerintų šilumos energijos efektyvumą pastatuose?
Vieta: Viešbutis „Crowne Plaza“ (Čiurlionio g. 84, Vilniuje) Organizatoriai: EFIEES ir LŠTA
2007-09-13
V Europos konferencija „Žaliosios elektros rinkodara 2007“
Vieta: Luizianoje, Šveicarija
2007-09-05
Konferencija CLIMAMED 2007
Tematika: Bendrosios ir miestų klimatinės sąlygos, patalų vidaus klimato reikalavimai, būtinas projektuojamų sistemų ekonominis suderinamumas taikomas Viduržemio, Šiaurės Afrikos ir Vidurio Rytų Europos šalims.
2007-09-03
Bioenergetika 2007: Tarptautinė bioenergetikos konferencija ir paroda
Renginys skirtas aptarti faktorius įtakojančius biomasės, žaliosios elektros ir šiuolaikinių bioenergetikos technologijų bei produktų, įskaitant logistikos, prekybos grandžių ateities perspektyvas, taip pat įtaką energetikos rinkai, žaliajai rinkodarai.
Bus aptartos miškininkystės, žemės ūkio, pramonės ir klimato kaitos gairės
2007-07-05
Seminaras „2007 m. rengiamų studijų, susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, aptarimas“
Seminaras „2007 m. rengiamų studijų, susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, aptarimas“
LR Ūkio ministerijos patvirtinti 2007 metams taikomieji darbai (studijos) jau pradėti rengti. Iš 23 patvirtintų studijų, 4 tiesiogiai susijusios su šilumos ūkio sektoriumi. Pastarųjų studijų vykdymui reikalingiems duomenims surinkti apie šilumos tiekimo sistemų techninę, aplinkosauginę, ekonominę būklę studijų rengėjai parengė atitinkamus klausimynus. Seminaro metu buvo aiškinamasi apie informacijos pateikimą į klausimynuose suformuluotus klausimus.
2007-06-26
Seminaras „Komunalinių atliekų deginimo galimybės Lietuvoje“
Seminaras „Komunalinių atliekų deginimo galimybės Lietuvoje“
2006-2007 metais Aplinkos ministerijos užsakymu Kauno technologijos universitetas atliko tiriamąjį darbą – studiją, kurios tikslas - įvertinti galimybes komunalinių atliekų deginimo galimybes Lietuvoje, gautą energiją panaudojant termofikaciniam šilumos tiekimui.
2007-06-18
33 Euroheat&Power kongresas „Centralizuotai tiekiama šiluma ir vėsinimas: Kurkime ateitį“ (CHP/DHC: Building our Future)
33 Euroheat&Power kongresas „Centralizuotai tiekiama šiluma ir vėsinimas: Kurkime ateitį“ (CHP/DHC: Building our Future)
Į šį kasmetinį Europos šilumininkų kongresą, susirenka daugiau kaip 350 atstovų iš įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių, aptariamos pastarojo laikmečio problemos, aktualios išvystytą centralizuotą šilumos tiekimą turinčioms šalims. Šiemet kongresas vyks Kopenhagoje (Danija). Pranešimus skaitys 60 aukšto lygio pareigūnų. Kongreso metu vyks tarptautinė paroda, specialistų seminarai, susitikimai, diskusijos, gamybos įmonių pristatymai, techninės išvykos į objektus, įvairus visuomeniniai renginiai.
2007-06-13
10-oji tarptautinė vidaus patalpų oro vėdinimo konferencija ROOMVENT 2007
Vieta: Helsinkis, Suomija
2007-06-10
Tarptautinis mokslinis kongresas WellBeing Indoors - CLIMA 2007
Tematika: Sveikas vidaus patalpų klimatas, pastatų subalansuotas energijos naudojimas, pažangi pastatų priežiūra ir administravimas, šiuolaikinės vamzdynų sistemos: komfortas ir saugumas.
2007-06-07
ATVIRŲ DURŲ DIENA
Lietuvos energetikos muziejus ir UAB „Energetika“ birželio 7 d. kviečia apsilankyti Lietuvos energetikos muziejuje (Rinktinės g. 2, Vilniuje).
2007-06-06
III Tarptautinis Lietuvos - Baltarusijos Ekonominis Forumas
III Tarptautinis Lietuvos - Baltarusijos Ekonominis Forumas
Renginį organizavo Lietuvos užsienio reikalų ministerija ir Lietuvos pramonininkų konfederacija. Tai jau trečiasis Lietuvos ir Baltarusijos ekonomikos forumas, kuris šiemet sulaukė didelio abiejų šalių verslininkų susidomėjimo - dalyvavo virš 120 dalyvių: apie 70 Lietuvos ir 50 Baltarusijos verslo organizacijų, Susisiekimo, Ūkio, Žemės ūkio ministerijų ir kitų valstybės institucijų atstovai, verslininkai ir kt. Forumo dalyviai aptarė Lietuvos ir Baltarusijos energetinio bendradarbiavimo perspektyvas, transporto infrastruktūros plėtros klausimus, tranzito galimybes. Pirmasis forumas vyko 2005 metais Klaipėdoje, antrasis – 2006 metais Saligorske, Baltarusijoje. Rengiant forumą, buvo aktyviai bendradarbiaujama su Baltarusijos užsienio reikalų ministerija, Baltarusijos ambasada Lietuvoje ir Baltarusijos pramonininkų ir darbdavių konfederacija
2007-05-29
Rytų biokuro konferencija ir III paroda (Eastern Biofuels Conference & Expo III)
Vieta: Prahoje, Čekija
2007-05-29
WasteTech 2007 – 5 tarptautinė paroda ir kongresas atliekų tvarkymo, perdirbimo ir aplinkosauginių technologijų klausimais
Vieta: Maskvoje, Rusija
2007-05-24
Konferencija „Energijos taupymo projektų įgyvendinimas: daugiabučių namų modernizavimo programos“
Konferencijos metu atstovai iš Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos, Rusijos bei Baltarusijos pristatė kaip vyksta daugiabučių narnu modernizavimas jų šalyse. Kiekvienoje šalyje šis procesas vyksta skirtingai. Su daugiabučių narnu modernizavimu Lietuvoje supažindino Aplinkos ministerijos, Būsto ir urbanistinės plėtros agentūros prie Aplinkos ministerijos ir Klaipėdos savivaldybės specialistai. Konferencija organizuota įgyvendinant projektą Baltijos šalių iniciatyva dėl energijos efektyvumo būste´ (sutrump. BEEN), kuriuo siekiama kurti strategijas ir rengti dokumentus (techninius, teisinius, institucinius bei fmansinius), o taip pat efektyvias teisines ir administracines struktūras, kurios skatintų efektyvių energijos taupymo priemonių įgyvendinimą gyvenamuosiuose namuose Baltijos jūros regione.
2007-05-22
Riso tarptautinė energetikų konferencija 2007: Energetiniai sprendimai darniam vystymuisi
Vieta: Riso Nacionalinė laboratorija, Danijoje
2007-05-09
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Metiniame narių susirinkime dalyvavo virš 70 dalyvių: 31 LŠTA narių - atstovų ir daugiau kaip 40 svečių - atstovai iš valstybinių, vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių. Susirinkimas išrinko naują LŠTA taryba 3 metų kadencijai.
2007-05-07
15 Europos biomasės konferencija ir paroda „Biomasė energetikai, pramonei ir aplinkos apsaugai – nuo tyrimų iki pritaikymų rinkoje“
Vieta: Tarptautinis kongresų centras Berlyne, Vokietija
2007-05-06
Tarptautinis seminaras „Praktiniai aspektai perkeliant Direktyvos 2006/32/EC reikalavimus“ (Best Practice in Transposing Directive 2006/32/EC) INFRA 24097
Tematika: ES direktyvų įgyvendinimas energetikos ir transporto srityse dažnai siejamas su didelėmis galimybėmis ir sunkumais. Be to, sunkumai dažniausiai iškyla dėl administracinių, teisinių, techninių ir praktinių kliūčių. Tai yra bendra daugelio Europos regionų ir savivaldybių problema. Konferencijos tikslas: aptarti bendras kliūtis ir pasidalinti patirtimi, kad surasti išeitis ir idėjas dirbti darnios savivaldos plėtros link. Konferencijoje dalyvaus keli projektai, finansuojami iš IEE ir INTERREG III B ir C programų
2007-04-26
Kasmetinė Respublikinė mokslinė konferencija „Pastatų inžinerinės sistemos“
Kasmetinė Respublikinė mokslinė konferencija „Pastatų inžinerinės sistemos“
Konferencijos tikslas: suteikti galimybę magistrantams, mokslininkams ir gamybininkams supažindinti klausytojus su rezultatais, gautais atliekant mosklinius-gamybinius tiriamuosius darbus pastatų inžinerinių sistemų srityje
2007-04-26
Tarptautinis seminaras „Praktiniai aspektai perkeliant Direktyvos 2006/32/EC reikalavimus“ (Best Practice in Transposing Directive 2006/32/EC) INFRA 24097
The aim of this meeting is the exchange of experience in finding of different solutions for fulfilment of requirements of Directive 2006/32/EC during the preparation of National Action plans.
The Directive requires Member states to draw up National Action plans to achieve 1% yearly energy savings in the retail, supply and distribution of electricity, natural gas, urban heating and other energy products including transport fuels.
Besides the energy efficiency targets, the Directive sets the framework for Member state activities and measures in a number of areas, such as financing, metering, billing, promotion of energy services and obligations of the public sector. Member states are required to ensure that their public sector organizations play an important role.
2007-04-25
Tarptautinė statybos ir remonto paroda RESTA 2006
Vieta: Litexpo parodų centras, Vilnius
2007-04-21
Lietuvos energetikos įmonių darbuotojų sporto žaidynės
Žaidynių tikslas: Suburti Lietuvos energetinių įmonių darbuotojus sportiškam laisvalaikio praleidimui; skatinti darbuotojų fizinę kultūrą ir norą aktyviai sportuoti; išaiškinti geriausias Lietuvos energetikų veteranų komandas ir individualių sporto šakų nugalėtojus.
Dalyviai: sporto žaidynėse dalyvauja Lietuvos energetinių įmonių darbuotojai (dalyvių amžius: moterys virš 40 metų (gim.1967 m.), vyrai virš 45 metų (gim.1962 m.))
Sporto šakos: Krepšinis (3x3); Tinklinis (6x6); Salės futbolas (5x5); Šachmatai; Šaškės; Smiginis; Stalo tenisas;
Baudų metimai; Tritaškiai metimaiApdovanojimai: Prizininkai apdovanojami taurėmis, medaliais, diplomais. komanda nugalėtoja - pereinamąja taure.
2007-04-20
ENERGETIKŲ DIENOS MINĖJIMAS
Renginio metu bus įteikti apdovanojimai nusipelniusiems šilumos tiekimo įmonių darbuotojams
2007-04-18
EURELECTRIC konferencija „Atsinaujinančių išteklių energijos gamyba vidinėje energetikos rinkoje – ateities kryptys“
Vieta: Hotel Le Plaza, Briuselyje
2007-04-12
Norminio teisės dokumento „Elektros įrenginių įrengimo taisyklės“ naujovių aptarimas
Seminaro lektoriai: naujųjų taisyklių rengimo autoriai, Valstybinės energetikos inspekcijos atstovai.
Seminaro trukmė: 10.00-14.00 val.
2007-03-20
UAB „Vilniaus energija“ renginys, skirtas Prancūzijos parlamento narių delegacijos vizitui
UAB „Vilniaus energija“ renginys, skirtas Prancūzijos parlamento narių delegacijos vizitui
Pradžia: 11.40 val (trukmė 45 minutės)
Vieta: Vilniaus termofikacinėje 2-joje elektrinėje (Savanorių pr. 117/2, Vilniuje)

Svečiams bus surengta ekskursija didžiausioje Lietuvoje ir Baltijos šalyse biokuro katilinėje, vyks diskusija apie Lietuvos energetiką ir energetinės šalies nepriklausomybės didinimą.
2007-03-18
Konferencija centralizuoto šilumos tiekimo klausimais (Conference on District Energy 2007)
Vieta: Grand hotel Bernardin (Portoroz, Slovėnija)
Organizatorius: Slovėnijos šilumos tiekėjų asociacija ŪSlovenian District HEating Association)
2007-03-08
ES projekto NEEDS seminaras „Decentralizuotas ar centralizuotas energijos paslaugų tiekimas“ (Decentralised vs. Centralised Energy Services Supply)
Vieta: Liublijana, Slovėnija
Organizatorius: NEEDS Integrated Project (New Energy Externalities Developments for Sustainability - www.needs-project.org)

Seminaras yra viena iš renginio „Liublijanos energetikų savaitė“ sudėtinių dalių. 2007 m. kovo 7-9 d. taip pat organizuojama:
7 kovo – EC FP7 InfoDay: Energy Theme - Activity 9 „Knowledge for energy policy making“ (http://ec.europa.eu/research/energy/gp/gp_events/article_1567_en.htm#etid)
8 kovo – NEEDS Workshop ´Externalities in decentralised vs. centralised energy services supply (DVCES)
9 kovo – National COGENeration Day (Further details from the organiser, Jožef Stefan Institute, Energy Efficiency Centre, ceu@ijs.si)
2007-03-06
Nacionalinis seminaras „Paskirstytosios energijos gamybos vaidmuo Europos Sąjungoje ir Baltijos šalyse“
Vieta: AB Lietuvos energija´ Žvejų g. 14, Vilnius
Organizatorius: Lietuvos energetikos institutas
2007-02-26
Projekto „ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS“ mokymų programos ciklo „VADYBA“ papildomas seminaras „KOMANDINIS DARBAS“
Vieta: Lietuvos viešojo administravimo institutas (Žemaitės g. 21, Vilnius)
Organizatorius: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija
Dalyviai: LŠTA šilumos tiekimo įmonių darbuotojai (ankstesnieji mokymo programos "Vadyba" dalyviai)

Seminaras organizuojamas, gavus papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.
2007-02-23
7-osios Bendrųjų mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programos (7BP) atidarymo konferencija
Vieta: LR Vyriausybės rūmų didžiojoje salėje, Gedimino pr. 11.
Organizatorius: Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra ir LR Švietimo ir mokslo ministerija.
Renginio globėjas – LR Ministras Pirmininkas Gediminas Kirkilas.

2007 m. sausio 1 d. prasidėjo 7-oji Bendroji mokslinių tyrimų, technologijų plėtros ir demonstracinės veiklos programa (toliau - 7BP), kuri tęsis septynerius metus.
7BP atidarymo konferencijos tikslas - supažindinti politikus, mokslo administratorius, mokslo bei verslo visuomenės atstovus su pagrindiniais 7BP tikslais, dalyvavimo taisyklėmis bei teikiamomis galimybėmis. Konferenciją atidarys Europos Komisijos mokslo ir mokslinių tyrimų komisaras p. Janez Potočnik, pranešimus skaitys Europos Komisijos mokslinių tyrimų direktorato atstovai.
Renginio metu taip pat bus apibendrintas Lietuvos institucijų dalyvavimas 6BP ir pristatytas Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūros parengtas leidinys apie Lietuvos dalyvavimą 6BP.
2007-02-22
Atmosferos apsauga. Nuo įstatymų iki praktinio įgyvendinimo
Atmosferos apsauga. Nuo įstatymų iki praktinio įgyvendinimo
Seminaras "Atmosferos apsauga. Nuo įstatymų iki praktinio įgyvendinimo".
Vieta: Viešbutis BEst Western Naujasis Vilnius (Vilniuje)
Daugiau Informacijos: www.expozona.lt

PRANEŠIMŲ MEDŽIAGA:
1. Reikalavimai oro taršos mažinimui bei finansinės paramos galimybės
2. Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimai (
3. Ozono sluoksnį mažinančios medžiagos ir jų apskaita
2007-02-09
Konferencija „Lietuvos ir kaimyninių šalių energetikos reguliuotojų veiklos patirtis ir perspektyva“
Skirta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos dešimtmečiui paminėti
Organizatorius: VKEKK
2007-02-07
12-oji tarptautinė specializuota paroda ENERGETIKA
Vieta: parodų centre "Экспо-Волга", Samaroje, Rusija
2007-02-01
Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos“
Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos“
Vieta: KTU I rūmai, aula (A. Mickevičiaus g. 37)
Organizatorius: Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Šilumos it atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija
Konferencijos tematika: Termochidromechanika, šilumos mainai, šildymas, šilumos tiekimas ir termofikacija, branduolinė energetika, atsinaujinančių energijos šaltinių technologijos, šilumos transformavimas ir šaldymas.

Skirta Docento Nikalojaus Milenskio 100 gimimo metinėms paminėti Konferencijos tematika: Termochidromechanika, šilumos mainai, šildymas, šilumos tiekimas ir termofikacija, branduolinė energetika, atsinaujinančių energijos šaltinių technologijos, šilumos transformavimas ir šaldymas.
2007-01-30
Seminaras „Lietuvos ir Baltijos valstybių energetikos strategijų aptarimas“
Vieta: Ūkio ministerija 212 kab. (Gedimino pr. 38/2, Vilniuje)
Organizatorius: LR Ūkio ministerija, Lietuvos mokslų akademija, Tarptautinė energetikos ekonomikos asociacija (Lietuvos filialas)
Renginio pradžia 10.00 val.

Estijos, Latvijos ir Lietuvos darbo grupės parengė Baltijos energetikos strategijos projektą. Posėdžiuose, kurie vyko Taline, Rygoje ir Vilniuje daug dėmesio buvo skiriama Baltijos šalių energetikos sektroiaus stipriųjų ir silpnųjų pusių, galimų grėsmių ir potencialių galimybių analizei. Veiksmingiau išnaudodama esamas galimybes ir turimą potencialą. Baltijos šalių energetika gali prisidėti prie regiono ekonomikos augimo, jos konkurencingumostiprinimo, sumažinti galimas grėsmes ir išvengti nenumatytų energijos tiekimo sutrikimų.

Seminaro tikslai - aptarti:
  • atnaujintos Nacionalinės energetikos strategijos nuostatas;
  • Baltijos energetikos strategijos projekte pateiktą energetikos sektoriaus strateginę analizę, strateginius tikslus ir energetikos sektoriaus raidos nuostatas;
  • siūlomus redakcinius pakeitimus ir papildymus.
2007-01-29
Tarptautinė oro kondicionavimo, šaldymo įrangos paroda AHR Expo
Vieta: Dalasas, JAV
2007-01-24
LŠTA įmonių vadovų susitikimas su valstybės, savivaldybių, vartotojų, ir vartotojus ginančių organizacijų atstovais aktualių šilumos ūkio klausimų aptarimui. Projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ viešinimo seminaras.
LŠTA įmonių vadovų susitikimas su valstybės, savivaldybių, vartotojų, ir vartotojus ginančių organizacijų atstovais aktualių šilumos ūkio klausimų aptarimui. Projekto „Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas“ viešinimo seminaras.
Vieta: viešbutis Crowne Plaza (M. K. Čiurlionio g. 84, Vilniuje)
Organizatorius: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA)

Seminare dalyvavo 92 dalyviai: šilumos tiekimo įmonių vadovai, atstovai iš LR Seimo, Ūkio ministerijos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos, Nacionalinės vartotojų teisės apsaugos tarybos ir kitų valstybės institucijų, vartotojų organizacijų, mokslo įstaigų ir giminingų asociacijų ir konsultacinių bendrovių. Renginio metu įvyko ŠILUMOS TARYBOS posėdis.
2006-12-12
PROJEKTO „ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS MOKYMO PROGRAMŲ CIKLO ES ENERGETIKOS POLITIKA“ SEMINARAS
PROJEKTO „ŠILUMOS TIEKIMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ MOKYMAS MOKYMO PROGRAMŲ CIKLO ES ENERGETIKOS POLITIKA“ SEMINARAS
Vieta: viešbutis Crowne Plaza´, M. K. Čiurlionio g. 84, Vilnius
Organizatorius: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Tai antrasis ir paskutinis seminaras pagal projekto Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas mokymo programą ES energetikos politika.
2006-12-12
Diskusija „Atominės energetikos perspektyvos Lietuvoje“
Vieta: Viešbutis ´Naujasis Vilniusˇ, Gintarinė sala (Konstitucijos pr. 14, Vilnius)
Organizatorius: Lietuvos laisvosios rinkos institutas

Šiandien vis labiau tikėtina, jog atominė energetika išliks svarbus energijos šaltinis Lietuvos ir Baltijos šalių ekonomikoms. Kaip rodo visuomenei pristatytas Lietuvos, Latvijos ir Estijos kompanijų projektas, šios šalys yra pasirengusios statyti naują atominę elektrinę. Šiame LLRI renginyje didžiausias dėmesys buvo skiriamas aptarti ES ir Lietuvos teisinės aplinkos (ir politikos) įtaką naujos atominės elektrinės atsiradimu ir veiklai. Diskusijos tikslas – išnagrinėti šiuos klausimus dalyvaujant atstovams iš valstybinio ir privataus sektorių bei akademinės bendruomenės.
Diskusijos metu LLRI taip pat pristatė analitinę medžiagą Atominės energetikos perspektyvos liberalizuotoje Lietuvos elektros energijos rinkoje".
2006-12-12
Taptautinio projekto ESCOBALT seminaras „Energijos efektyvumo tinklas“ (Energy Efficiency Network)
Taptautinio projekto ESCOBALT seminaras „Energijos efektyvumo tinklas“ (Energy Efficiency Network)
Vieta: Hotel Sodra Berget, Sundsvall (Švedija).

Seminare dalyvavo projekto partneriai iš Suomijos, Švedijos, Vokietijos, Lenkijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Seminaro metu vyko mokymai Bendrosios Socialinės Atsakomybės ir Energijos efektyvumo valdymo temomis. Dalyviai lankėsi naujoje Sundsvalo mieste 2001-2007 m. laikotarpiu pastatytoje 60 MW galios kogeneracinėje jėgainėje, kurenamoje buitinėmis atliekomis. Į šią statybą buvo investuota 98 mln. EUR
2006-12-11
7 tarptautinė konferencija Sistemų modeliavimas pastatuose( System Simulation in Buildings)
Vieta: Liège, Belgija
Organizatorius: ASHRAE ir Tarptautinė energetikos agentūra
2006-12-06
Projekto „Šilumos tiekimo įmonių mokymas“ viešinimo seminaras. Išplėstinis atnaujinto asociacijos rinkodaros komiteto posėdis
Projekto „Šilumos tiekimo įmonių mokymas“ viešinimo seminaras. Išplėstinis atnaujinto asociacijos rinkodaros komiteto posėdis
Vieta: Viešbutis "Crowne Plaza" (M.K. Čiurlionio g. 84, Vilnius)
Organizatorius: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Renginio metu buvo aptarti probleminiai klausimai dėl šilumos vartojimo pirkimo - pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sudarymo, dėl mokėjimų už gyventojų įmokas teisinio reglamentavimo ir kt.

Seminare dalyvavo daugiau kaip 80 dalyvių: šilumos tiekimo įmonių darbuotojai, atstovai iš LR Ūkio ir Aplinkos ministerijų, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos prie Teisingumo ministerijos, Valstybinės energetikos inspekcijos bei vartotojų organizacijų atstovai.
2006-11-22
Tarptautinė konferencija Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystė Baltijos šalyse. Alternatyvūs viešųjų energetikos ir infrastruktūros projektų finansavimo būdai Baltijos valstybėse
Vieta: viešbutis Reval Hotel Lietuva, Vilniuje
Organizatorius: Lietuvos savivaldybių asociacija, advokatų kontora "Sutkienė, Pilkauskas ir partneriai"
2006-11-10
Lietuvos energetikos instituto 50-mečio iškilmės
Lietuvos energetikos instituto istorija:
1948 m. Lietuvos Mokslų Akademija įsteigė Technikos mokslų institutą. Ši nedidelė 5 poskyrių (Energetikos, Metalų technologijos, Tekstilės technologijos, Statybos bei inžinerinių konstrukcijų, Technikinės fizikos) mokslo įstaiga, vadovaujama akad. J. Indriūno, ėmė nagrinėti palyginti platų klausimų ratą: racionalus vandens energijos ir kuro panaudojimas, metalų pramonės racionalizavimas ir jos darbo procesų automatizavimas, pramoninės ir gyvenamosios statybos tipinių projektų nagrinėjimas. Darbams vadovavo Kauno Politechnikos instituto, Vilniaus valstybinio universiteto darbuotojai bei auklėtiniai. Institute plečiant tyrimus įvairiose technikos mokslų srityse, giliau nagrinėjant gamybos procesus, tyrimų metodika bei teorinis nagrinėjamų klausimų sprendimas vis glaudžiau ėmė sietis su fizika. Jos problemas taip pat reikėjo nagrinėti, tuo labiau, kad jau pokario metais padaugėjo ir specialistų fizikų, galinčių jas gvildenti. Tad 1952 m. spalio mėn. Technikos mokslų institutas reorganizuojamas į Fizikos-technikos institutą. Buvusius Technikos mokslų instituto sektorius papildo Fizikos, Matematikos ir astronomijos bei Žemės ūkio mechanizacijos ir elektrifikacijos sektoriai.
2006-11-09
Euroheat&Power 5-asis gamybos ir paslaugas teikiančių įmonių forumas (Industry and Utility Forum)
Euroheat&Power 5-asis gamybos ir paslaugas teikiančių įmonių forumas (Industry and Utility Forum)
Vieta: viešbutis Best Western Naujasis Vilnius, Konstitucijos pr. 14
Organizatorius: Euroheat&Power, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Renginyje dalyvavo daugiau kaip 150 dalyvių iš Lietuvos, ES šalių, Rusijos.
2006-10-27
Biokuro katilo paleidimas Vilniaus II elektrinėje
Biokuro katilo paleidimas Vilniaus II elektrinėje
UAB Vilniaus energija´ 2004 – 2006 m. įgyvendino reikšmingą energetikos sektoriui projektą - Vilniaus elektrinėje Nr. 2 esamo 60 MW šiluminės galios garo katilo BKZ-75/39FB rekonstrukcija pritaikant biomasės ir durpių deginimui įkaitinto smėlio sluoksnyje. Minėtas garo katilas buvo pradėtas eksploatuoti beveik prieš 50 metų – 1957 m. Katilas buvo suprojektuotas rudosiomis anglimis ir durpėmis kūrenti, vėliau, 1961 m. – mazutu. Rekonstravus garo katilą, bei įrengus biokuro priėmimo, paruošimo ir sandėliavimo ūkį, sumontavus šiuolaikiškų dūmų valymo įrangą, elektrinėje per metus bus pagaminama apie 76 GWh žalios´ elektros energijos´ ir 327 GWh žalios´ šiluminės energijos (tai sudarys apie 9% metinės UAB Vilniaus energija´ šilumos energijos gamybos Vilniaus miesto šilumos vartotojams). Šio projekto įgyvendinimui įmonė skyrė 40 mln. litų.

Puslapiai: Pirmas ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13