Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2010-06-02
Euroheat & Power generalinė asamblėja ir konferencija „Kogeneracija ir centralizuotas šilumos tiekimas: atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ (Cogeneration and District Heating: teaming up for energy renewal)
Euroheat & Power generalinė asamblėja ir konferencija „Kogeneracija ir centralizuotas šilumos tiekimas: atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas“ (Cogeneration and District Heating: teaming up for energy renewal)
Šioje kasmetinėje konferencijoje, kurią šiais metais organizavo tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat & Power kartu su Europos asociacija kogeneracijos skatinimui COGEN Europe, dalyvavo atstovai iš įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių, kur buvo aptariamos pastarojo laikmečio aktualios problemos, išvystytą centralizuotą šilumos tiekimą turinčioms šalims.
2010-06-01
Žalioji savaitė Briuselyje („Green Week“)
Žalioji savaitė Briuselyje („Green Week“)
Š.m. birželio 1-4 dienomis, Briuselyje vyksiančios kasmetinės konferencijos "Biologinė įvairovė - gyvybiškai svarbus kelias" (Biodiversity - Our lifeline) metu ypatingas dėmesys bus skiriamas Europos aplinkosaugos politikai.
2010-05-28
Seminaras „Nauji siurblių standartai. Siurblių sistemų analizė“
UAB "GRUNDFOS Pumps" atstovai ir svečiai iš užsienio organizavo nemokamą seminarą "Nauji siurblių standartai. Siurblių sistemų analizė".
2010-05-26
Lietuvos Energetikos instituto studijos ,,Dėl atsinaujinančių išteklių centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje“ pristatymas
Š.m. gegužės 26 d. (trečiadienį) Lietuvos Respublikos Seimo Aplinkos apsaugos komitete vyko posėdis, kuriame buvo pristatinėjama Lietuvos Energetikos instituto atlikta studija "ŠALIES SAVIVALDYBĖSE ESAMŲ ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ (BIOKURO, HIDROENERGIJOS, SAULĖS ENERGIJOS, GEOTERMINĖS ENERGIJOS) IR KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ PANAUDOJIMAS ENERGIJAI GAMINTI"
2010-05-26
Seminaras „Cheminių medžiagų keliamos problemos“
Seminaras skirtas chemines medžiagas, mišinius ir gaminius gaminančioms, importuojančioms ir naudojančioms įmonėms.
2010-05-14
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Š.m. gegužės 14 d. įvyko LŠTA visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 30 asociacijos įmonių vadovai. LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas pristatė ataskaitą apie asociacijos 2009 metų veiklą ir 2010 metų veiklos programą. LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis informavo apie susiklosčiusią šilumos ūkio padėtį Lietuvoje bei 2010 metų prognozes.
2010-05-13
Tarptautinis seminaras „ELECTRA 2020: GAMYBA – APLINKAI, APLINKA – GAMYBAI“
Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“ Europos Komisijos iniciatyva „ELECTRA 2020“ kartu su Europos inžinerinės pramonės asociacija ORGALIME ir Europos elektrotechnikos standartizacijos komitetu CENELEC organizavo tarptautinį seminarą Lietuvos parodų ir konferencijų centro LITEXPO 5.3 konferencijų salėje.
2010-05-12
Konferencija „Centralizuotas šilumos tiekimas - švaresnė aplinka ateičiai“ (EPHA 15: District Heating For the Cleaner Future)
Estijos elektros ir šilumos asociacija organizavo konferenciją skirtą asociacijos veiklos 15-os metų sukakčiai paminėti.
2010-05-07
2009 metų Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos ataskaitos pristatymas bei aktualijų apžvalga
Š.m. gegužės 7 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pristatinės 2009 metų komisijos veiklos ataskaitą, taip pat aptars artimiausius iššūkius ir ateities uždavinius.
2010-05-04
Seminaras „Baltijos šalių energetikos nepriklausomybės Turas 2010“(Baltic Energy Independence Tour 2010)
2010-04-16
LIETUVOS ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas
LIETUVOS ENERGETIKŲ DIENOS minėjimas
Š.m. balandžio 16 d. Lietuvos energetikai paminėjo Lietuvos Energetikų dieną, kuri LR ūkio ministro įsakymu buvo patvirtinta 2003 m. sausio 28 d.
2010-04-15
VGTU 2010 metų 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo „Mokslas – Lietuvos ateitis“ teminė konferencija Pastatų inžinerinės sistemos
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas kviečia dalyvauti kasmetinėje respublikinėje VGTU 2010 metų 13-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo "MOKSLAS - LIETUVOS ATEITIS" teminėje konferencijoje "Pastatų inžinerinės sistemos"
2010-03-10
Diskusija „Daugiabučių namų atnaujinimas: iššūkiai, pokyčiai, galimybės“
Diskusija apie daugiabučių namų atnaujinimą – iššūkius, pokyčius ir galimybes suorganizuota siekiant pristatyti bei aptarti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą pagal „JESSICA“ iniciatyvą, šio atnaujinimo galimybes ir energiją bei šilumą efektyviai taupančių priemonių panaudojimą.
2010-03-08
Pasirašytas BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
Pasirašytas BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS
2010 m. kovo 8 d. tarp Lietuvos savivaldybių asociacijos, Lietuvos energetikos instituto, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, Lietuvos elektros energetikos asociacijos, Lietuvos biomasės energetikos asociacijos LITBIOMA, Lietuvos energijos konsultantų asociacijos, Lietuvos elektros energijos gamintojų asociacijos, Lietuvos biodujų asociacijos buvo pasirašytas BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMAS.
2010-03-03
Atsinaujinančių energijos šaltinių partnerystės renginys, expoEnergy 2010 parodos metu, kovo 3-7 d., Austrijoje
Europos verslo ir inovacijų tinklas (Enterprise Europe Network), kurį atstovauja VšĮ Lietuvos inovacijų centras, kviečia dalyvauti alternatyvių energijos šaltinių partnerystės renginyje. Renginys vyks tarptautinės, atsinaujinančių energijos šaltinių parodos expoEnergy 2010 metu (kovo 3-7 d., Austrijoje, Wels mieste).
2010-02-24
Seminaras "Pastatų energinio efektyvumo didinimo perspektyvos
Energijos vartojimo efektyvumo didinimas yra viena svarbiausių Lietuvos ir ES krypčių. Stipriai griežtinami energinio efektyvumo reikalavimai pastatams, todėl labai svarbu parinkti tinkamas priemones maksimaliam pastatų energiniam efektyvumui pasiekti.
2010-02-18
Elektros energijos rinkos 2010 m. sausio mėn. rezultatų aptarimas
2010-02-04
Metinė konferencija „Lietuva po krizės“
2010-02-04
Konferencija “Šilumos energetika ir technologijos-2010”
Konferenciją organizuoja Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija.
2010-01-29
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) ir karšto vandens tiekimo organizavimo naujovės
Seminare informaciją apie daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ir karšto vandens tiekimo organizavimo naujoves pateikė įvairių sričių atsakingi specialistai.
2010-01-22
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių metinis susirinkimas - konferencija
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos narių metinis susirinkimas - konferencija
2010 m. sausio 22 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo LŠTA narių metinį susirinkimą-konferenciją "Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas".
2009-12-17
Seminaras „Bioenergijos gamyba ir vartojimas Lietuvoje: esama padėtis ir perspektyvos“
Lietuvos energetikos institutas š.m. gruodžio 17 d. organizavo seminarą " Bioenergijos gamyba ir vartojimas Lietuvoje : esama padėtis ir perspektyvos ".
2009-12-07
Jungtinių tautų klimato kaitos konferencija, Kopenhagoje (Danija)
2009 m. gruodžio 7-18 d. Kopenhagoje (Danija) vyks Jungtinių Tautų konferencija, skirta klimato kaitos problemoms ir Kioto protokolo šalių aukščiausio lygio vadovų susitikimui, turėsiančiam nustatyti konkrečias priemones klimato kaitai sušvelninti.
2009-12-01
Ekologiškai efektyvūs miestai: laikas išnaudoti galimybes (Eco Efficient cities: time to tap the Potential!
2009-11-26
Seminaras „Pastatų energetikos aktualijos“
Seminare dalyvavo Lietuvos energetikos instituto jaunieji mokslininkai ir pristatė tokias šiuo metu aktualias temas kaip šilumos vartojimo apskaita, termoviziniai pastatų energetinio efektyvumo matavimai, individualių namų šildymo perspektyvinės raidos modeliavimas, vandens šildymo katilų tyrimai bei bandymai ir kt.
2009-11-25
Regioninė konferencija „Baltijos energijos rinkos jungčių planas“ Vilniuje pradės Baltijos energijos rinkos jungčių plano įgyvendinimą
Europos Komisija kartu su Lietuvos Respublikos energetikos ministerija Vilniuje organizavo pirmąją regioninę konferenciją, skirtą oficialiai pradėti Baltijos energijos rinkos jungčių plano (The Baltic Energy Market Interconnection Plan, BEMIP) įgyvendinimą.
2009-11-24
Konferencija „Energijos naudojimo ir generacijos efektyvumas 2009“
Efektyvus energijos naudojimas jau daugelį metų yra viena aktualiausių temų Šiaurės šalyse. Šių šalių ekspertai sukaupė ilgametę patirtį ieškant efektyvių energijos taupymo būdų, bet taip pat ir giliomis žiniomis atsinaujinančių energijos šaltinių eksploatacijos, pastatų renovacijos, pasyviųjų namų statybos ir efektyvaus centrinio šildymo tiekimo srityse. Šiaurės šalys taip pat pasižymi sėkminga teisinės bazės bei reguliacinės sistemos įtvirtinimo bei viešojo komunikavimo praktika.
2009-11-23
Seminaras „Efektyvus energijos valdymas savivaldybėse“
Dalkia Poznan organizavo seminarą, kurio metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas gamtinių išteklių naudojimo skatinimui.
2009-11-18
INVESTICIJŲ Į TVARIĄ ENERGETIKĄ PASTATUOSE PATIRTIS IR PERSPEKTYVOS
Viena iš seminaro temų – Europos Bendrijos miestų iniciatyva mažinti CO2 emisiją efektyviau vartojant energiją bei pereinant prie mažiau aplinką teršiančių energijos rūšių.
2009-11-17
Tarptautinė konferencija „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas elektros ir šilumos gamybai: biomasė, biodujos, kogeneracija“
Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos rūmai organizavo Vokietijos verslininkų vizitą Baltijos šalyse, kurio metu Vokietijos verslininkai turėjo galimybę susipažinti su šių šalių rinkomis, o Lietuvos, Latvijos ir Estijos verslininkai susipažino su naujausiomis vokiečių technologijomis ir įrenginiais bei galėjo užmegzti konkrečius verslo kontaktus.
2009-11-12
EHP energetikos politikos darbo grupės susitikimas Zagrebe
Susitikimo metu aptartas šilumos ūkio sektorių vystymasis Vidurio ir Rytų Europos šalyse. Delegacijų atstovai iš Bulgarijos, Lenkijos, Kroatijos, Serbijos pristatė savo šalių pasiekimus bei esamas kliūtis plėtojant centralizuotą šilumos tiekimą/centralizuotą vėsinimą.
2009-11-06
Tarptautinė konferencija „Klimato kaita ir verslas: potencialas, perspektyvos ir galimybės“
Konferencija buvo rengiama siekiant paskatinti Lietuvos verslo atstovus atsakingiau žvelgti į klimato kaitos problematiką, supažindinti juos su Europos Sąjungos klimato kaitos strateginiais dokumentais, Lietuvos teisės aktais, prekybos apyvartiniais taršos leidimais, sistema bei verslo galimybėmis.
2009-11-04
Konferencija „Šilumos ūkio problemos ir aktualūs uždaviniai 2009 – 2010 metų šildymo sezonui“
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo konferenciją, kurioje dalyvavo apie 100 dalyvių: šilumos tiekimo įmonių vadovai, atstovai iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, Valstybinės energetikos inspekcijos ir kitų valstybės institucijų, vartotojų organizacijų, mokslo įstaigų ir giminingų asociacijų ir konsultacinių bendrovių.
2009-11-03
Pasitarimas „Dėl klimato kaitos“ („District Energy Climate Summit“), Kopenhagoje (Danija)
2009 m. lapkričio 3-4 dienomis, Kopenhagoje (Danija) vyko Europos energetikos specialistų pasitarimas, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas klimato kaitos problemoms.
2009-10-27
I-asis tarptautinis energijos efektyvumo forumas „Kaip pasiekti didesnio energijos efektyvumo“ (How to win on energy efficiency)
Š.m. spalio 27-28 d.d. Varšuvoje vyks 1-asis tarptautinis forumas energijos efektyvumo tema.
2009-10-15
Seminaras „Aplinkos taršos vertinimas ir susijusių mokesčių skaičiavimas. Naujausi pakeitimai“
Seminaro tikslas – aptarti aktualius teisinius klausimus, apžvelgti ir supažindinti su naujovėmis išmetamų į atmosferą teršalų vertinime ir valdyme, taip pat supažindinti su mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka 2010 metais, mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimais ir jų taikymu.
2009-09-30
Tarptautinė konferencija „Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi?“
Tarptautinė konferencija „Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi?“
Konferencija buvo skirta pasisemti patirties iš Europos Sąjungos šalių vykdančių saugią, efektyvią, draugišką aplinkai energetikos plėtrą, susipažinti su esama padėtimi Lietuvos energetikos pramonėje. Diskusijų metu aptarta, ką galime ir turime perimti ir pritaikyti specifinei Lietuvos situacijai.
2009-09-18
Seminaras pagal projekto „Politikos priemonių, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES šalyse“ vykdomo pagal „Pažangi energetika Europai“ programą.
2009-06-22
Seminaras-pasitarimas „Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos tiekime ir vėsinime“ (Biomass for District Heating and Cooling")
Seminaras-pasitarimas „Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos tiekime ir vėsinime“ (Biomass for District Heating and Cooling")
Europos biokuro asociacija AEBIOM organizavo seminarą - pasitarimą, kuriame buvo aptarinėjami aktualūs biokuro panaudojimo klausimai. Šiame pasitarime dalyvavo atstovai iš Suomijos, Slovakijos, Vokietijos, Ispanijos, Austrijos, Švedijos, Danijos.
2009-06-15
Konferencija „Vėjo energetikos plėtra ir perspektyvos“
Š.m. birželio 15 d. vykusios konferencijos pagrindinis tikslas - paskatinti visuomenės susidomėjimą atsinaujinančios energetikos plėtra Lietuvoje.
2009-06-03
Pasitarimas “Kada nustosime vežti komunalines atliekas į sąvartynus”
š.m. birželio 3 d. LR Seimo Aplinkos ir apsaugos komitete vyko pasitarimas komunalinių atliekų tvarkymo klausimais „Kada nustosime vežti komunalines atliekas į sąvartynus?“.
2009-05-25
34 Euroheat&Power kongresas „Pokalbiai apie klimatą. Veiksmai dėl klimato. Centralizuotas šilumos tiekimas pažangiausias kelias vedantis į Kopenhagą“ (Climate talks, climate action - DHC leading the way to Copenhagen)
34 Euroheat&Power kongresas „Pokalbiai apie klimatą. Veiksmai dėl klimato. Centralizuotas šilumos tiekimas pažangiausias kelias vedantis į Kopenhagą“ (Climate talks, climate action - DHC leading the way to Copenhagen)
Šiame Europos šilumininkų kongrese, kurį organizavo tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat&Power, dalyvavo daugiau kaip 600 dalyvių, t.y. atstovai iš įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių, kur buvo aptariamos pastarojo laikmečio problemos, aktualios išvystytą centralizuotą šilumos tiekimą turinčioms šalims. Pranešimus skaitė apie 60 aukšto lygio pareigūnų. Kongreso metu vyko tarptautinė paroda, specialistų seminarai, susitikimai, diskusijos, gamybos įmonių pristatymai, techninės išvykos į objektus.
2009-05-15
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. veiklos ataskaita
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009 m. gegužės 15 d. pristatė vartotojų interesus ginančioms organizacijoms, visuomeninių ir valstybės institucijų bei reguliuojamų įmonių atstovams 2008 metų veiklos ataskaitą.
2009-05-15
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Š.m. gegužės 15 d. įvyko LŠTA visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 33 asociacijos įmonių vadovai. LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas pristatė ataskaitą apie asociacijos 2008 metų veiklą ir 2009 metų veiklos programą. LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis informavo apie susiklosčiusią šilumos ūkio padėtį Lietuvoje.
2009-04-17
LIETUVOS ENERGETIKOS KONFERENCIJA: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai
LIETUVOS ENERGETIKOS KONFERENCIJA: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai
Lietuvos energetikų diena – švenčiama kasmet balandžio 17 dieną. Šiais metais Energetikų dienos minėjimas buvo surengtas apjungiant su Lietuvos energetikos konferencija: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai"
2009-04-16
Tarptautinis projektas “Žalioji energija – iš gamtos imame, gamtai atiduodame. Verslo mugė”
Tarptautinis Birutė Galdikas gamtosaugos labdaros ir paramos fondas ir Lietuvos – Vokietijos forumas organizuoja ir planuoja pristatyti visuomenei tarptautinį projektą “Žalioji energija – iš gamtos imame, gamtai atiduodame. Verslo mugė”. Tarptautinė konferencija yra numatyta balandžio 16-17 dienomis, kurios pasiskirsto į pranešimų skaitymo, diskusijų bei verslo mugės – balandžio 16 dieną, o kitą dieną išvyka į objektus, esančius Lietuvoje supažindinti su esama praktika ir atverti terpę būsimiems verslo ryšiams.
2009-04-08
Respublikinė mokslinė konferencija „Pastatų inžinerinės sistemos“
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas kviečia dalyvauti 2009 metų 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminėje konferencijoje "Pastatų inžinerinės sistemos", kuri vyks 2009 m. balandžio 8-9 d.
2009-03-19
Konferencija „Valstybės būsto politika. Būsto rūmų vaidmuo įgyvendinant valstybės pastatų atnaujinimo ir energijos taupymo programą“
2009 m. kovo 19 d. vyko Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų 7-asis suvažiavimas-konferencija "Valstybės būsto politika. Būsto rūmų vaidmuo įgyvendinant valstybės pastatų atnaujinimo ir energijos taupymo programą".
2009-03-13
Seminaras „Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir energijos efektyvumas“
Seminaro metu Austrijos dalyviai pristatė įvairiapusę Austrijos patirtį atsinaujinančių energijos šaltinių - vandens, saulės, vėjo ir biomasės - pritaikymo srityse.
2009-03-13
UAB „Ekspozona“ seminaras „Šilumos tiekimo ir vartojimo reglamentavimo naujovės“
Seminaras skirtas apžvelgti naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, kurias 2008 metų gruodžio 4 d. įsakymu Nr.4-617 patvirtino LR ūkio ministras.

Puslapiai: Pirmas ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14