Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Renginiai


2009-11-03
Pasitarimas „Dėl klimato kaitos“ („District Energy Climate Summit“), Kopenhagoje (Danija)
2009 m. lapkričio 3-4 dienomis, Kopenhagoje (Danija) vyko Europos energetikos specialistų pasitarimas, kuriame pagrindinis dėmesys buvo skiriamas klimato kaitos problemoms.
2009-10-27
I-asis tarptautinis energijos efektyvumo forumas „Kaip pasiekti didesnio energijos efektyvumo“ (How to win on energy efficiency)
Š.m. spalio 27-28 d.d. Varšuvoje vyks 1-asis tarptautinis forumas energijos efektyvumo tema.
2009-10-15
Seminaras „Aplinkos taršos vertinimas ir susijusių mokesčių skaičiavimas. Naujausi pakeitimai“
Seminaro tikslas – aptarti aktualius teisinius klausimus, apžvelgti ir supažindinti su naujovėmis išmetamų į atmosferą teršalų vertinime ir valdyme, taip pat supažindinti su mokesčio už aplinkos teršimą iš mobilių ir stacionarių taršos šaltinių apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka 2010 metais, mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo ir mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimais ir jų taikymu.
2009-09-30
Tarptautinė konferencija „Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi?“
Tarptautinė konferencija „Iššūkis Lietuvos energetikai: švaistyti galimybes ar pasinaudoti Europos Sąjungos patirtimi?“
Konferencija buvo skirta pasisemti patirties iš Europos Sąjungos šalių vykdančių saugią, efektyvią, draugišką aplinkai energetikos plėtrą, susipažinti su esama padėtimi Lietuvos energetikos pramonėje. Diskusijų metu aptarta, ką galime ir turime perimti ir pritaikyti specifinei Lietuvos situacijai.
2009-09-18
Seminaras pagal projekto „Politikos priemonių, skatinančių atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą šilumos (vėsumos) gamybai, formavimas ES šalyse“ vykdomo pagal „Pažangi energetika Europai“ programą.
2009-06-22
Seminaras-pasitarimas „Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos tiekime ir vėsinime“ (Biomass for District Heating and Cooling")
Seminaras-pasitarimas „Biokuro panaudojimas centralizuotos šilumos tiekime ir vėsinime“ (Biomass for District Heating and Cooling")
Europos biokuro asociacija AEBIOM organizavo seminarą - pasitarimą, kuriame buvo aptarinėjami aktualūs biokuro panaudojimo klausimai. Šiame pasitarime dalyvavo atstovai iš Suomijos, Slovakijos, Vokietijos, Ispanijos, Austrijos, Švedijos, Danijos.
2009-06-15
Konferencija „Vėjo energetikos plėtra ir perspektyvos“
Š.m. birželio 15 d. vykusios konferencijos pagrindinis tikslas - paskatinti visuomenės susidomėjimą atsinaujinančios energetikos plėtra Lietuvoje.
2009-06-03
Pasitarimas “Kada nustosime vežti komunalines atliekas į sąvartynus”
š.m. birželio 3 d. LR Seimo Aplinkos ir apsaugos komitete vyko pasitarimas komunalinių atliekų tvarkymo klausimais „Kada nustosime vežti komunalines atliekas į sąvartynus?“.
2009-05-25
34 Euroheat&Power kongresas „Pokalbiai apie klimatą. Veiksmai dėl klimato. Centralizuotas šilumos tiekimas pažangiausias kelias vedantis į Kopenhagą“ (Climate talks, climate action - DHC leading the way to Copenhagen)
34 Euroheat&Power kongresas „Pokalbiai apie klimatą. Veiksmai dėl klimato. Centralizuotas šilumos tiekimas pažangiausias kelias vedantis į Kopenhagą“ (Climate talks, climate action - DHC leading the way to Copenhagen)
Šiame Europos šilumininkų kongrese, kurį organizavo tarptautinė centralizuoto šilumos tiekimo, centralizuoto vėsinimo ir kombinuotos šilumos bei elektros energijos gamybos asociacija Euroheat&Power, dalyvavo daugiau kaip 600 dalyvių, t.y. atstovai iš įvairių Europos ir kitų pasaulio šalių, kur buvo aptariamos pastarojo laikmečio problemos, aktualios išvystytą centralizuotą šilumos tiekimą turinčioms šalims. Pranešimus skaitė apie 60 aukšto lygio pareigūnų. Kongreso metu vyko tarptautinė paroda, specialistų seminarai, susitikimai, diskusijos, gamybos įmonių pristatymai, techninės išvykos į objektus.
2009-05-15
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2008 m. veiklos ataskaita
Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 2009 m. gegužės 15 d. pristatė vartotojų interesus ginančioms organizacijoms, visuomeninių ir valstybės institucijų bei reguliuojamų įmonių atstovams 2008 metų veiklos ataskaitą.
2009-05-15
LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas
Š.m. gegužės 15 d. įvyko LŠTA visuotinis ataskaitinis asociacijos narių susirinkimas, kuriame dalyvavo 33 asociacijos įmonių vadovai. LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas pristatė ataskaitą apie asociacijos 2008 metų veiklą ir 2009 metų veiklos programą. LŠTA tarybos pirmininkas Andrius Janukonis informavo apie susiklosčiusią šilumos ūkio padėtį Lietuvoje.
2009-04-17
LIETUVOS ENERGETIKOS KONFERENCIJA: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai
LIETUVOS ENERGETIKOS KONFERENCIJA: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai
Lietuvos energetikų diena – švenčiama kasmet balandžio 17 dieną. Šiais metais Energetikų dienos minėjimas buvo surengtas apjungiant su Lietuvos energetikos konferencija: Ekonominiai ir saugumo uždaviniai"
2009-04-16
Tarptautinis projektas “Žalioji energija – iš gamtos imame, gamtai atiduodame. Verslo mugė”
Tarptautinis Birutė Galdikas gamtosaugos labdaros ir paramos fondas ir Lietuvos – Vokietijos forumas organizuoja ir planuoja pristatyti visuomenei tarptautinį projektą “Žalioji energija – iš gamtos imame, gamtai atiduodame. Verslo mugė”. Tarptautinė konferencija yra numatyta balandžio 16-17 dienomis, kurios pasiskirsto į pranešimų skaitymo, diskusijų bei verslo mugės – balandžio 16 dieną, o kitą dieną išvyka į objektus, esančius Lietuvoje supažindinti su esama praktika ir atverti terpę būsimiems verslo ryšiams.
2009-04-08
Respublikinė mokslinė konferencija „Pastatų inžinerinės sistemos“
Vilniaus Gedimino technikos universitetas Aplinkos inžinerijos fakultetas kviečia dalyvauti 2009 metų 12-osios Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencijos ciklo "Mokslas - Lietuvos ateitis" teminėje konferencijoje "Pastatų inžinerinės sistemos", kuri vyks 2009 m. balandžio 8-9 d.
2009-03-19
Konferencija „Valstybės būsto politika. Būsto rūmų vaidmuo įgyvendinant valstybės pastatų atnaujinimo ir energijos taupymo programą“
2009 m. kovo 19 d. vyko Respublikinių būsto valdymo ir priežiūros rūmų 7-asis suvažiavimas-konferencija "Valstybės būsto politika. Būsto rūmų vaidmuo įgyvendinant valstybės pastatų atnaujinimo ir energijos taupymo programą".
2009-03-13
Seminaras „Atsinaujinantys energijos šaltiniai ir energijos efektyvumas“
Seminaro metu Austrijos dalyviai pristatė įvairiapusę Austrijos patirtį atsinaujinančių energijos šaltinių - vandens, saulės, vėjo ir biomasės - pritaikymo srityse.
2009-03-13
UAB „Ekspozona“ seminaras „Šilumos tiekimo ir vartojimo reglamentavimo naujovės“
Seminaras skirtas apžvelgti naujos redakcijos Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles, kurias 2008 metų gruodžio 4 d. įsakymu Nr.4-617 patvirtino LR ūkio ministras.
2009-03-12
Seminaras-diskusija ”Šilumos tinklų renovavimo ir plėtros projektų įgyvendinimo galimybės”
UAB "Nepriklausomos Energijos Paslaugos" supažindins su izoliuotų vamzdžių sistemų gamybiniu procesu ir kokybės sistema.
2009-03-12
UAB „Ekspozona“ organizuojamas seminaras „Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas“
Pagal naujausių LR teisės aktų reikalavimus Lietuvoje nuo 2009 m. sausio 1 dienos pastatų energinio naudingumo sertifikatą privalo turėti visų rūšių pastatai. Todėl seminare bus pateikta informacija apie sertifikatų privalomumą butų ir pastatų pirkimo, pardavimo ir nuomos atvejais. Taip pat aktualu išsiaiškinti, kokia pastatų energinio naudingumo sertifikato reikšmė bei privalumai, o kokie minusai.
2009-02-26
Konferencija „Energijos monopolijų teikiamų paslaugų kainų mažinimo pagrindai: Konkurencija. Monopolijų valstybinis reguliavimas. Vartotojų pilietinių ir politinių teisių realizavimas“
2009-02-26
Mokslinė-praktinė konferencija „Personalo, prižiūrinčio veikiančius elektros įrenginius, rengimo problemos“
Konferencijos tikslas - suburti pranešimus ir diskusijas, kurios leistų susipažinti su personalo, prižiūrinčio veikiančius elektros įrenginius, rengimo problemomis bei praktiniu jų sprendimu.
2009-02-18
Diskusija „Regioninė atliekų deginimo gamykla Vilniuje: už ir prieš“
2009m. vasario 18 d., 11.00 val. LR Seimo Europos informacijos biure vyko Seimo Aplinkos apsaugos komiteto ir Seimo Europos informacijos biuro diskusija „Regioninė atliekų deginimo gamykla Vilniuje: už ir prieš“.
2009-02-09
Konferencija „Tvariosios bioenergetikos strategija“ (ang. Sustainable Bioenergy Strategies")
2009-02-05
Konferencija „Šilumos energetika ir technologijos“
Konferenciją organizuoja Kauno technologijos universiteto Mechanikos ir mechatronikos fakulteto Šilumos ir atomo energetikos katedra kartu su Lietuvos energetikos institutu ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija.
2009-01-27
Konferencija „Ekstremali Lietuvos energetikos būklė“
2009-01-23
LŠTA narių metinis susirinkimas-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“
LŠTA narių metinis susirinkimas-konferencija „Šilumos ūkio aktualių klausimų aptarimas“
2009 m. sausio 23 d. Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija organizavo LŠTA narių metinį susirinkimą-konferenciją aktualiems šilumos ūkio klausimams aptarti.
2009-01-15
Seminaras „Aplinkos taršos vertinimas ir susijusių mokesčių skaičiavimas nuo 2009 m.“
Seminaro tikslas – aptarti aktualius teisinius klausimus, apžvelgti ir supažindinti su naujovėmis išmetamų į atmosferą teršalų vertinime ir valdyme, taip pat supažindinti su mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo tvarka aktualiausiais mokesčio mokėtojams klausimais, aptarti mokesčio deklaravimą ir sumokėjimą 2009 metais pagal naują tvarką.
2008-12-18
Diskusija „Darnios energetikos vizija Lietuvai 2050“
Diskusija „Darnios energetikos vizija Lietuvai 2050“
Gruodžio 17 d. Seimo Aplinkos apsaugos komitetas kartu su Seimo Europos informacijos biuru organizavo diskusiją "DARNIOS ENERGETIKOS VIZIJA LIETUVAI 2050".
2008-11-25
Tarptautinis seminaras „ES energetikos politika ES išorinės pagalbos programose" (EU ENERGY POLICY - Opportunities&Challenges for Cooperation Programmes)
2008-11-18
Konferencija „Daugiabučių namų administravimas ir priežiūra: aktualūs klausimai“
 Konferencija „Daugiabučių namų administravimas ir priežiūra: aktualūs klausimai“
Konferencijoje dalyvavo daugiabučius namus administruojančių įmonių ir jų asociacijų, daugiabučių namų savininkų bendrijų ir jų asociacijų, savivaldybių tarnybų, atsakingų už pastatų administratorių veiklą ir pastatų naudojimo priežiūrą, vadovai, kiti atsakingi pareigūnai.
2008-11-07
Konferencija „Inovacijos. Koks Lietuvos verslas bus rytoj?“
Lietuvos Respublikos ūkio ministerija organizuoja konferenciją, skirtą svarbiausioms šalies inovacijų aktualijoms apžvelgti. Jos metu Lietuvos verslo, valstybės institucijų ir mokslo atstovai dalysis patirtimi ir informacija apie galimybes kuriant ir pritaikant inovacijas versle, didinant verslo efektyvumą, apie tai, kas suteikia įmonėms konkurencinių pranašumų, kokia bendrovių, kurias šiandien vadiname savo srities novatorėmis, patirtis. Konferencijoje bus aptariamos valstybės ir ES struktūrinių fondų teikiamos paramos inovacijoms galimybės. Taip pat bus pristatyti sociologinio verslininkų nuomonės tyrimo rezultatai.
2008-11-07
Profesinė verslo atstovų šventė „Verslo diena“
Ūkio ministerija jau ketvirtą kartą iš eilės organizuoja profesinę verslo atstovų šventę – Verslo dieną, kurios metu pagerbiamos ir įvertinamos šalies ūkiui ir Lietuvos verslo plėtrai nusipelniusios įmonės ir asmenys.
2008-11-06
Seminaras „Biomasės gamyba ir jos tiekimas Lietuvoje“
Tai antras seminaras, kurio tikslai tiesiogiai susiję su Europos Sąjungos remiamu projektu „Kuro mišinių deginimas – nuo tyrimų iki praktikos: technologijos ir biomasės tiekimo techninių žinių propagavimas Centrinėje ir Rytų Europoje“ (COFITECK).
2008-11-02
Pasaulio Energetikos Tarybos vykdomoji asamblėja 2008
Pasaulio Energetikos Tarybos vykdomojoje asamblėjoje 2008 dalyvaus įvairių energetikos sektorių vadovai bei jų kolegos iš viso pasaulio. Renginio metu taip pat vyks paroda. Asamblėjos dalyviams ir juos lydintiems svečiams organizuojamos techninės ir turistinės ekskursijos.
2008-10-23
Tarptautinis seminaras „Darni energetika pastatuose - šiandienos situacija ir perspektyvos“
Seminaras finansuojamas iš Europos Sąjungos projekto „REBECEE - atsinaujinantys energijos šaltiniai pastatuose” lėšų. Šio projekto partneris – Vilniaus miesto savivaldybė.
2008-10-22
Konferencija „Brangiausias šildymo sezonas. Priežastys ir sprendimai“
Konferencija „Brangiausias šildymo sezonas. Priežastys ir sprendimai“
Konferencijos tikslas – pristatyti bene opiausią šalies ūkio problemą – šilumos energijos kainų šuolį ir galimybes šią naštą sumažinti. Kokios priežastys lemia augančias šilumos suvartojimo kainas ir koks pagrindinis kelias siekiant užkirsti augančias gyventojų išlaidas šildymui? Ar valstybės institucijų atstovai deda visas pastangas, norėdami padėti vartotojui sumažinti šią naštą? Kaip paspartinti dabartinius daugiabučių renovacijos tempus?
2008-10-21
Diskusija „Lietuvos elektros energijos rinka: patikimumas ir kaina šiandien ir rytoj“
Renginio metu aptartos esamos ir būsimos Lietuvos energetikos problemas, išsiaiškinti mitai apie elektros energijos tiekimą ir kainą, diskutuota, kokius reikia priimti ekonominės politikos sprendimus Lietuvos elektros energetikos sektoriuje.
2008-10-08
Seminaras „Daugiabučių namų renovacija: investicija ateičiai ar finansinė našta gyventojams“.
2008-10-07
Diskusija „Kaip renovuoti efektyviai?“
Diskusijoje bus pristatyta namų renovacijos situacija prieš Seimo rinkimus, Lietuvos laisvosios rinkos institutas pateiks siūlymus, kaip spartinti renovaciją, taip pat bus aptartos partijų programinės nuostatos dėl namų renovacijos.
2008-10-07
Seminaras „CŠT+Technologijų platforma“ (DHC+ Technology Platform Workshop - ‘Setting the Agenda')
Tarptautinė asociacija Euroheat&Power organizuoja šį seminarą, siekiant numatyti artimiausią platformos veiklos darbotvarkę ir sušaukti partnerius darbotvarkės įgyvendinimui praktikoje. CŠT technologijų platformos tikslas - stiprinti centralizuotai tiekiamos šilumos ir vėsinimo sektorius Europoje, skatinant bendradarbiavimą mokslo tyriamųjų darbų ir inovacijų srityse, vystant sinergetinį ryšį su kitomis technologijomis ir planuojant tolimesnę sektorių viziją.
2008-09-30
Seminaras „Biomasės ir kitų kuro rūšių mišinių deginimas“
2008-09-26
Tarptautinė konferencija „Iššūkiai ES energetinei nepriklausomybei: gresianti dujų sektoriaus krizė“
Pagrindinis konferencijos tikslas – aptarti aktualų energetinio stabilumo ir saugumo Rytų ir Vidurio Europos valstybėse klausimą, dujų sektoriaus liberalizacijos iniciatyvą, galimą atsinaujinančių ir alternatyvių energijos šaltinių panaudojimą.
2008-09-19
Vilniaus šilumos tinklai minės 50 metų sukaktį
2008-09-15
Susitikimas „Dėl Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo taisyklių“.
Susitikimas, skirtas Apyvartinių taršos leidimų rezervo naujiems įrenginiams paskirstymo 2008-2012 m. ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių perdavimo į apyvartinių taršos leidimų rezervą naujiems įrenginiams taisyklių, pristatymui.
2008-09-11
EHP energetikos politikos darbo grupės išplėstinis susitikimas (Enlarged Working Group Energy Policy)
EHP energetikos politikos darbo grupės išplėstinis susitikimas (Enlarged Working Group Energy Policy)
Susitikimo metu aptarta šilumos ūkio sektorių padėtis Vidurio Rytų Europos šalyse. Renginio metu LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas padarė pranešimą apie susikloščiusią sunkią padėtį Lietuvos šilumos ūkyje, esamas kliūtis tolimesniam vystymuisi. Taip pat dalyvavo atstovai iš Lietuvos: Evaldas Piesliakas (Ūkio ministerija), Valdas Lukoševičius (Lietuvos energijos konsultantų asociacija).
2008-06-27
LŠTA technikos komiteto posėdis-seminaras biokuro deginimo ir kitiems aktualiems klausimams aptarti
2008-06-25
Konferencija „Brangiausias šildymo sezonas artėja. Ar įmanoma ką nors pakeisti?“
Konferencijos metu Lietuvos energetikos, aplinkosaugos, komunalinio ūkio ir ekonomikos ekspertai pristatė bene opiausią šalies ūkio problemą – šilumos energijos kainų šuolį ir galimybes šią naštą sumažinti.
2008-06-10
Tarptautinė konferencija „Atsinaujinantys energijos ištekliai: jų plėtra ir perspektyvos“
Ši konferencija yra platesnio Lietuvos ir Švedijos dialogo ekonominio saugumo tematika dalis. Renginio tikslas - aptarti galimus sprendimus atsakant į sudėtingiausias nūdienos problemas, tokias, kaip priklausomybe nuo importuojamų iškastinių energetinių išteklių, energijos tiekimo saugumas, aplinkos tarša ir klimato kaita. Renginys skirtas suburti Švedijos ir Lietuvos politikus, valstybės institucijų ir verslo atstovus siekiant nubrėžti gaires bei užtikrinti Lietuvos įsipareigojimų įgyvendinimą priimant sprendimus dėl atsinaujinančių energijos išteklių plėtros bei efektyvaus ir taupaus energijos vartojimo tiek savivaldybių, tiek ir visos šalies lygiu.
2008-06-05
Euroheat&Power generalinė asamblėja ir konferencija „Šildymas be globalinio atšilimo: centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami pastatai, neišskiriantys anglies dvideginio“ (Heating without Global Warming: Low carbon buildings with DHC)
Euroheat&Power generalinė asamblėja ir konferencija „Šildymas be globalinio atšilimo: centralizuotai tiekiama šiluma aprūpinami pastatai, neišskiriantys anglies dvideginio“ (Heating without Global Warming: Low carbon buildings with DHC)
Šioje Euroheat&Power konferencijoje Iš Lietuvos dalyvavo 3 asmenų delegacija: Vytautas Stasiūnas (LŠTA prezidentas), Rasa Gudzinskaitė (VKEKK vyr. specialistė), Algis Mykolas Šaulys (UAB "Šilutės šilumos tinklai" direktorius).
2008-05-16
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2007 m. veiklos rezultatų aptarimas

Puslapiai: Pirmas ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14