Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

LŠTA vadovai susitiko su VMU direktoriumi

2018-07-17

Siekdami išsiaiškinti Valstybinių miškų urėdijos vaidmenį bei planus biokuro rinkoje, LŠTA tarybos pirmininkas Mantas Burokas ir asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius liepos 16 d. susitiko su VMU direktoriumi Mariumi Pulkauninku.

Po urėdijų reorganizavimo įsteigta Valstybinių miškų urėdija (VMU) šiuo metu formuoja naujas struktūras bei planuoja rengti savo veiklos strategiją, todėl LŠTA atstovams buvo svarbu sužinoti VMU vadovo nuomonę apie šilumos tiekėjams ir vartotojams labai reikšmingą biokuro ruošos veiklą, naudojamą kainodarą ir ateities planus. Susitikimo metu M. Pulkauninkas informavo, kad vienas pagrindinių VMU siekių šiuo metu – didinti įmonės pajamingumą bei pelningumą. Vadovo teigimu, kol kas biokuro ruoša su turima technika ir jo gamybos mastais nėra itin pelninga, tačiau įmonė šios veiklos perspektyvas planuoja nagrinėti detaliau ir savo planus atskleis jau rengiamoje strategijoje.

Susitikimo metu LŠTA vadovai atkreipė dėmesį, kad biokuro kainų augimo tempai kelia nerimą visiems Lietuvos šilumos tiekėjams. Jų nuomone, gali susidaryti net ir tokia situacija, kai pigiau bus naudoti ne vietinių miškų atsinaujinančius išteklius, o importuojamą iškastinį kurą. LŠTA vadovai nuogąstavo, kad kaimyninės valstybės jau imasi įvairių žingsnių, ribojančių savo miškų produkcijos eksportą, o tuo tarpu Lietuvoje kol kas tuo nesirūpinama: medienos išvežimas padeda užsidirbti miškininkams, tačiau prarandamos galimybės iš šios žaliavos sukurti didesnę pridėtinę vertę Lietuvos ekonomikoje. Žinoma, kartu prarandamos ir medienos apdirbimo atliekos, kurios yra puiki žaliava biokurui.

Susitikimo dalyviai atkreipė dėmesį, kad stabilus biokuro tiekimas ekonomiškai pagrįstomis kainomis turėtų būti ir valstybės įstaigų rūpestis, nes valstybė itin reguliuoja centralizuoto šilumos tiekimo sektorių, iš biudžeto mokamos kompensacijos už šildymą ir karštą vandenį, taikomas lengvatinis PVM, be to šiame sektoriuje panaudota ir didelės apimties ES parama biokuro katilų įrengimui. Beje, pagrindinis šilumai gaminti skirtas kuras – iš miško atliekų išgaunamas biokuras – privalomai perkamas „Baltpool“ biržoje.

LŠTA vadovų teigimu, aktyvesnis ir didesnės apimties Valstybinių miškų urėdijos įsitraukimas į biokuro tiekimo verslą padidintų konkurenciją šioje rinkoje, sumažintų oligopolijų formavimosi ar kitokių „užbiržinių“ susitarimų riziką, o VMU, kontroliuodama didžiąją dalį miškų žaliavos, kaip tik galėtų turėti didelį pranašumą prieš smulkesnius biokuro gamintojus. Susitikimo metu svarstyta, kad didelė organizacija gali lanksčiau ir efektyviau panaudoti turimą medienos smulkinimo ir transporto techniką, o masto ekonomika paprastai mažina produkcijos ruošimo kaštus, todėl didesnės apimties biokuro gamyba valstybiniuose miškuose padėtų užtikrinti konkurencingas kainas ir galimai mažintų vietinio biokuro kainas jo naudotojams.

Susitikimo dalyviai vieningai nusprendė, kad valstybė turėtų suformuoti ir įgyvendinti aiškesnę strategiją efektyvesniam ir kompleksiškesniam vietinių išteklių panaudojimui Lietuvos žmonių gerovei didinti

Grįžti į naujienų sąrašą