Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

LŠTA: hidrauliniai šilumos tinklų bandymai: kas tai ir kodėl?

2018-06-14

Kiekvienais metais centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) įmonės keičia tam tikrą dalį susidėvėjusių šilumos trasų. Tam jos turi laiko nuo šildymo sezono pabaigos iki naujo pradžios. Gana dažnai defektai vamzdynuose išryškėja būtent hidraulinių bandymų, skirtų šilumos trasų sandarumui ir tvirtumui patikrinti, metu. Nors ir sukelia vartotojams laikinų nepatogumų, nes jų metu netiekiamas karštas vanduo, tokie bandymai – būtini, siekiant identifikuoti prasčiausios būklės CŠT tinklus bei išvengti rimtesnių gedimų trasose šildymo sezono metu.

Šilumos tiekėjas, atlikdamas CŠT tinklų hidraulinius bandymus, turi teisę nutraukti šilumos, skirtos karšto vandens ruošimui ir temperatūros palaikymui, tiekimą tam tikram laikui. Praktikoje CŠT įmonės imasi visų būtinų priemonių, kad šilumos nutraukimas, įskantant ir karšto vandens, būtų kiek galima trumpesnis. Paprastai tai trunka 1-5 dienas, priklausomai kokių pažeidimų aptinkama. Jei yra techninių galimybių - CŠT sistema žiedinės konfigūracijos, tai šilumos tiekimas karštam vandeniui ruošti praktiškai nenutraukiamas. Dalis šilumos tiekimo įmonių turi ir mobilias katilines, kuriomis gali aprūpinti vartotojus šiluma ir tokiu būdu nenutraukti karšto vandens tiekimo hidraulinių bandymu metu.

Daugiau informacijos apie hidraulinius šilumos tinklų bandymus rasite ČIA.

 AB Vilniaus šilumos tinklų video filmą apie karšto vandens nutraukimą galite peržiūrėti ČIA.
AB "Kauno energija" informacija Apie hidraulinių bandymų eigą ir karšto vandens atjungimus

10.JPG   P9240128.jpg
 Šilumos tiekimo tinklų remontas ir modernizavimas

 

Grįžti į naujienų sąrašą