Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

LŠTA: ar šildymo sezonas baigtas ne per anksti?

2018-04-26

Iškart po Šv. Velykų šalį pradžiugino šilti orai. Vidutinė paros temperatūra perkopė +10 oC, o balandžio viduryje temperatūra dienomis pasiekė apie +20 oC. To pakako, kad visų miestų savivaldybių institucijos paskelbtų šildymo sezono pabaigą, kaip reikalauja teisės aktai. Tačiau balandžio pabaigoje visoje Lietuvoje orai atvėso ir vidutinė lauko oro temperatūra nebesiekia +10 oC. Atvėsus orams ir nešildant daugiabučių namų, gyventojai pradėjo skųstis, kad butuose tapo šalta ir drėgna.

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) primena, kad gyventojai gali pradėti ir baigti šildymo sezoną savo nuožiūra, nepažeidžiant nustatytų higienos normų. Nepasinaudojus šia galimybe visi vartotojai baigia šildymo sezoną pagal savivaldybės nustatytą grafiką. Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai organizuoja daugiabučių namų gyventojų sprendimų priėmimą dėl galimybės šildymą nutraukti jų nuožiūra – t.y. kitu laiku nei savivaldybės patvirtinta šildymo sezono pabaiga. Apie priimtą sprendimą pranešama šilumos tiekėjui, o šis ne vėliau kaip per 2 darbo dienas sprendimą įgyvendina.

Visos šilumos tiekimo įmonės užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų ištisus metus, išskyrus tuos trumpalaikius atvejus, kai vykdomi šilumos tiekimo tinklų remontai arba hidrauliniai bandymai. Todėl šilumos vartotojai turi realią galimybę, bet kada naudotis šildymo paslauga. Pažymėtina, kad pasibaigus oficialiam šildymo sezonui, savivaldybės neskiria kompensacijų už sunaudotą šiluminę energiją.

LŠTA ragina valstybės institucijas priimti visus reikiamus teisės aktų pakeitimus ir sudaryti sąlygas gyventojams patiems ir lanksčiai reguliuoti šilumos vartojimą savo pastatuose ir butuose, nepriklausomai nuo savivaldybių institucijų sprendimų.

Grįžti į naujienų sąrašą