Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Kas naujo priėmus Šilumos ūkio įstatymo pataisas?

2018-03-30

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) susipažino su vakar LR Seime priimtomis LR šilumos ūkio įstatymo pataisomis, kurios numato šiuos tris pagrindinius pokyčius šilumos ūkio rinkoje:

Pirma. Šilumos supirkimo procedūros bus perkeltos į elektroninę šilumos aukcionų sistemą, kurią administruos energijos išteklių biržos operatorius „Baltpool". Tokiu būdu atsiranda dar vienas tarpininkas tarp centralizuoto šilumos tiekėjo ir nepriklausomų šilumos gamintojų. Žinoma, tai didins šilumos supirkimo, vykdomo pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytą tvarką, kaštus, tačiau taip atsiras daugiau pasitikėjimo šilumos gamybos skaidrumu.

Antra. Šilumos vartotojams, kurie savo pastate turi įsirengę alternatyvų šilumos ir(ar) karšto vandens gamybos šaltinį ir nėra atsijungę nuo centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT), bus taikoma atsiskaitymui už šilumą dvinarė šilumos kaina. Tai reiškia, kad tokie vartotojai solidariai apmokės CŠT infrastruktūros kaštus, nepriklausomai, kiek šilumos suvartoja. Taip bus išvengta kryžminio subsidijavimo, kuomet nevartojant CŠT šilumos, bet turint galimybę tai daryti, infrastruktūros išlaikymo kaštus dengdavo kiti CŠT vartotojai, neturintys alternatyvaus šilumos gamybos šaltinio.

Dvinarė šilumos kaina (susidedanti iš pastoviosios dalies, priklausančios nuo sistemos galios, bei kintamosios, priklausančios nuo suvartojamo šilumos kiekio) yra įprastai taikoma visose ES šalyse, nes tai užtikrina sąžiningą ir skaidrią, realiomis sąnaudomis pagrįstą kainodarą, neperkelia naštos kitiems vartotojams.

Trečia. Užsiimti pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros veikla turės galimybę ir tie šilumos tiekėjai, kurie su Energetikos ministerija pasirašys susitarimus dėl energijos sutaupymų ir gyventojai tam pritars.

Požiūris į CŠT paslaugas priklauso nuo šildymo kokybės ir sąskaitos už šią paslaugą. Statistika akivaizdžiai rodo, kad šilumos suvartojimas 1 m2 skiriasi net iki 10 kartų, priklausomai nuo namo būklės. Šį skirtumą mažiausiomis sąnaudomis galima būtų sumažinti subalansavus vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas, kadangi senuose daugiabučiuose dalis būtų yra peršildomi, o dalyje - per šalta. Modernizavus inžinerines sistemas galima sutaupyti apie 25 proc. šilumos. LŠTA tikisi, kad pagaliau šilumos tiekėjams bus leista prisidėti prie energijos taupymo ir šildymo paslaugos gerinimo prasčiausiose pastatuose.

LŠTA nuomone, LR Seimo priimti LR šilumos ūkio įstatymo pakeitimai padidins gyventojų pasitikėjimą CŠT sektoriumi bei jiems pritarus pagerins paslaugų kokybę daugiabučių namų butuose.

180330 LŠTA pranešimas spaudai SUI_pakeitimai.doc 180330 LŠTA pranešimas spaudai SUI_pakeitimai.doc (36.50 KB

Grįžti į naujienų sąrašą