Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

2017-09-29 duomenys apie pastatų, aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma, pasirengimą naujam 2017-2018 m. šildymo sezonui

2017-10-02

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija parengė 2016-09-29 duomenis apie pastatų, aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma, pasirengimą naujam 2017-2018 m. šildymo sezonui.

Vadovaujantis teisės aktais, pastatų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai iki rugsėjo 15 d. turėjo paruošti vidaus šildymo ir karšto vandens sistemas šildymo sezonui ir pasirašyti pastato parengties šildymo sezonui aktą, o aktų kopijos per 5 darbo dienas pateikiamos šilumos tiekėjams, tačiau Asociacijos apklausa parodė, kad šiemet naujam šildymo sezonui paruošti ne visi pastatai (naujam šildymo sezonui parengta apie 55 proc. pastatų).

Pastatų paruošimo 2017-2018 m. šildymo sezonui suvestinė Pastatų paruošimo 2017-2018 m. šildymo sezonui suvestinė (32.07 KB

Ankstesnių metų pasiruošimo šildymo sezonams suvestines galite rasti ČIA

Primintina, kad šilumos tiekėjai užtikrina nenutrūkstamą reikiamo potencialo šilumnešio tiekimą vartotojams iki pastatų įvadų.
Pastatų savininkai, daugiabučių namų valdytojai (administratoriai) ir/ar pastatų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų prižiūrėtojai užtikrina pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų paleidimą, nuorinimą bei tolygų visų pastato patalpų šildymą ir karšto vandens tiekimą.

Grįžti į naujienų sąrašą