Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Noreikiškių kogeneracinės jėgainės atidarymas

2005-10-06

Šių metų spalio 6 d. įvyko AB „Kauno energija“ Noreikiškių kogeneracinės jėgainės atidarymas.
Noreikiškių kogeneracinė jėgainė - pirmoji tokio tipo jėgainė šilumos tiekimo įmonėse Lietuvoje, naudojanti biodujas. Šis projektas atitinka Lietuvos energetikos tikslus ir padeda įgyvendinti Europos Sąjungos direktyvos 2001/77/EC reikalavimus – 2010 metais energijos iš atsinaujinančių energijos šaltinių dalis bendrame balanse turi sudaryti 12%, o šalies elektros energijos balanse – 22,1%. Projektas buvo dalinai subsidijuojamas iš LAAIF. Projekto įgyvendinimas pradėtas 2004 m. III ketvirtyje pagal UAB „Manfula“ paruoštą projektą.

Jėgainės techniniai parametrai:

Parametrai Mat.vnt. Per valandą Per metus
Projektinė elektros energijos gamyba nominaliu galingumu (7600 val/metus) kWh 750 5,7 mln
Projektinė šilumos energijos gamyba nominaliu galingumu (7600 val/metus) kWh 1050 8,0 mln
Biodujų sąnaudos, esant 4819 kcal/kg šiluminei vertei Nm3/h 260 2,4 mln
Gamtinių dujų sąnaudos, esant 8005 kcal/kg šiluminei vertei ir iki 30% kiekiui pagal šiluminę vertę Nm3/h 65 0,25 mln

Bendras kuro naudojimo naudingo veikimo koeficientas (rėžiminių bandymų duomenys) 87,6%
Nvk pagal atskiras energijos rūšis: Nvke=36,4% (elektrinis); Nvkš=51,2% (šiluminis)

Grįžti į naujienų sąrašą