Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Šilumos ūkio sektoriuje esamų biokuro katilų (katilinėse ir kogeneracinės elektrinėse) galingumai

2017-04-12

2016 metais Lietuvos CŠT sektoriuje iš biomasės buvo pagaminta jau virš 64 proc. šilumos, o iš gamtinių dujų - 33,4 proc. Iki 2014 m. gamtinės dujos buvo pagrindinis kuras CŠT šilumos gamybos struktūroje. Perėjimas prie pigaus, daugiausia vietinės kilmės atsinaujinančio biokuro ne tik mažina šilumos kainas, bet ir sukuria didelę naudą šalies ekonomikai, didina energetinį saugumą, padeda spręsti klimato kaitos problemas.

2016 metų pabaigoje šilumos tiekimo įmonių ir nepriklausomų šilumos gamintojų naudojami biokuro įrenginiai su kondensaciniais ekonomaizeriais turėjo bendrą 1589 MW šiluminę galią. Vidutinis Lietuvos CŠT sistemų galios poreikis šildymo sezono metu siekia apie 1700 MW.Galima tikėtis, kad netrukus, biomasė užtikrintai taps pagrindiniu kuru Lietuvos šilumos ūkyje. Pažymėtina, kad absoliučioje daugumoje biomasę deginančių katilinių sumontuoti šiuolaikiniai efektyvūs išmetamų dūmų šilumą utilizuojantys kondensaciniai ekonomaizeriai.

Išsamesnius duomenis rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos  pateikiamoje informacijoje apie 2017 m. sausio 1 d.  ŠILUMOS ŪKIO SEKTORIUJE ESAMUS BIOKURO KATILUS (KATILINĖSE IR KOGENERACINĖSE ELEKTRINĖSE):

Grįžti į naujienų sąrašą