Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Valstybinė energetikos inspekcija: Sutrumpintas pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo terminas

2016-04-27

Nuo šiol pažymos apie naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimus išduodamos ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo prašymo ir reikalingų dokumentų gavimo dienos.

Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo terminas sutrumpintas vadovaujantis Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2016 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 1V-33 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo".

Dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo į VEI galima kreiptis vienu iš nurodytų būdų:
1. per „Elektroninius valdžios vartus" adresu www.epaslaugos.lt. Portalo paieškos laukelyje siūloma įrašyti paslaugos pavadinimą - Energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimas. Keletas privalumų, kodėl šią paslaugą verta užsisakyti per Elektroninius valdžios vartus: vienoje vietoje pateikta informacija apie tai, ką ir kaip reikia daryti, norint gauti paslaugą, nereikia derintis prie VEI darbo laiko ir ją užsakyti patogiu metu, paprasta ir patogu pildyti paslaugų užsakymo formą, kadangi iškart automatiškai parodomos pildymo klaidos.
2.el. paštu paslaugos@vei.lt;
3. paštu ar per pasiuntinį;
4. tiesiogiai atvykus į VEI teritorinį skyrių, kurio aptarnaujamoje zonoje yra energetikos įrenginys.

VEI privaloma pateikti:
1. prašymą dėl energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymos išdavimo (rekomenduojamą prašymo formą galite atsisiųsti šiuo adresu http://www.vei.lt/index.php?id=394). Užsakant energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo ir pažymos išdavimo paslaugą per „Elektroninius valdžios vartus",  atskiro prašymo pateikti nereikia, kadangi užpildoma elektroninė paslaugos užsakymo forma.
2. Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo 1 priede išvardytus privalomus dokumentus.

Gavę visus būtinus dokumentus, VEI teritorinių skyrių specialistai atliks sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių patikrinimą ir nustatys, ar energetikos įrenginys (elektros, šilumos, dujų, naftos ir naftos produktų) yra tinkamas eksploatuoti, ar laikomasi specialiųjų reikalavimų jį įrengiant ar rekonstruojant, ir ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas išduos energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimo pažymą.

Grįžti į naujienų sąrašą