Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

AB „Kauno energija“ „Šilko“ katilinėje paleistas naujas biokuro katilas

2015-12-11

2015 m. gruodžio 10 dieną AB „Kauno energija“ priklausančioje „Šilko“ katilinėje paleistas naujas 9 MW galios biokuru kūrenamas vandens šildymo katilas, kurio įrengimas dalinai finansuotas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo.

Naujasis katilas pastatytas vietoje nusidėvėjusio, nuo 1959 metų veikusio vandens šildymo katilo, prijungiant jį prie 2013 metais pastatytos biokuru kūrenamos pakuros.

Naujasis katilas bus apie 10 proc. efektyvesnis už senąjį. Didesnis efektyvumas duos efektą konkuruojant šilumos gamybos sektoriuje Kaune ir mažinant šilumos kainas vartotojams. Po rekonstrukcijos bendra „Šilko“ katilinės biokuro katilų galia su kondensaciniu ekonomaizeriu sudarys apie 21 MW.

Pagaminta šilumos energija bus tiekiama į Kauno miesto integruotą šilumos tiekimo tinklą, užtikrinant reikiamos kokybės (slėgio ir temperatūros) termofikacinio vandens parametrus.

„Investuodama į šilumos gamybos šaltinių, naudojančių biokurą, vystymą, AB „Kauno energija“ daugiau nei trečdaliu sumažino šilumos kainą kauniečiams. Šis, naujai paleistas biokuro katilas leis dar sumažinti šilumos gamybos sąnaudas, ir, tuo pačiu, sumažinti šilumos kainos kauniečiams“, - katilo paleidimo ceremonijoje sakė Kauno miesto meras, AB „Kauno energija“ stebėtojų tarybos pirmininkas Visvaldas Matijošaitis.

AB „Kauno energija“ generalinis direktorius Rimantas Bakas sakė: „šio katilo paleidimu užbaigiame dar vieną „Šilko“ katilinės rekonstrukcijos etapą. Šioje katilinėje sumontuoti jau visi planuoti biokuro deginimo įrenginiai. Tačiau katilinė ir toliau bus modernizuojama, diegiant ir didelio efektyvumo dujinius šilumos gamybos įrenginius, kurie leistų lanksčiai reaguoti į lauko oro temperatūros pokyčius arba esant sutrikimams nepriklausomų gamintojų įrenginiuose. Naujas Bosch 15 MW dujinis katilas sumontuotas 2014 m. Dar vieno 15 MW dujinio katilo montavimo darbų sutartis bus galimai pasirašyta dar šiais metais.“

Biokuro katilas įrengiamas vykdant projektą „Šilko katilinės biokuro katilo Nr. 6 pakeitimas“, kuriam 2015 m. rugsėjo 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) skyrė daugiau, nei 150 tūkst. eurų paramą pagal Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2014 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Biokuro katilų įrengimas, pakeičiant nusidėvėjusius biokuro katilus naujais“. Visa projekto „Šilko katilinės rekonstrukcija keičiant nusidėvėjusį biokuro katilą nauju“ vertė – 836 tūkst. eurų.

Projektas pradėtas vykdyti 2015 m. liepos 24 dieną, pasirašius sutartį su rangovu UAB „Axis Technologies“. Planuota, kad katilas bus paleistas 2015 m. gruodžio 21 dieną, tačiau, sklandžiai įvykdžius projekto parengiamosios ir aktyviosios fazių darbus, naujasis katilas paleidžiamas anksčiau numatyto termino.

Pagal sutartį „Axis Technologies“ įrengė katilą pagal principą „iki rakto“. Rangovas atliko visus senojo katilo demontavimo, naujojo katilo projektavimo, statybos, įrenginių tiekimo, montavimo ir derinimo darbus.

Plačiau apie AB "Kauno energijos įgyvendintą projektą skaitykite čia.

Bazinis šilumos apkrovimas Lietuvoje žiemos metu siekia apie 1700 MW, 2015 metų pabaigoje CŠT sektoriuje veikia apie 1530 MW šiluminės galios biokuro katilų su ekonomaizeriais (Daugiau informacijos rasite čia)

kaun1_kor.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

KE2_4018.jpg 

Grįžti į naujienų sąrašą