Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

UAB "Radviliškio šiluma" sėkmingai baigė Radviliškio katilinės rekonstrukciją.

2015-02-25

UAB "Radviliškio šiluma" 2015 m. vasario 24 d. paleido 8 MW šiluminės galios biokuro katilą su 1,5 MW galios kondensaciniu ekonomaizeriu Radviliškio miesto katilinėje

Informacija apie projektą:
Įmonė: UAB „Radviliškio šiluma“
8 MW šiluminės galios katilas
Ekonomaizerio galingumas: 1,5 MW
VISO galingumas: 9,5 MW
Projekto suma: 2,3 mln. Eur
Skirta ES parama:1,1 mln. Eur

Projektui skirtas finansavimas pagal ES SF 2007-2013 m. priemonę VP3-3.4-ŪM-02-K „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas energijos gamybai“.
Radviliškio katilinė buvo rekonstruota 2010 metais, įrengiant du 5 MW galios vandens šildymo katilus su ardyninėmis biokuro pakuromis. taip pat 3,5 MW galios kondensacinis ekonomaizeris, tuo pačiu buvo sumontuotas 4 MW galios pikinis vandens šildymo katilas su kondensacinių ekonomaizeriu, 150 kW elektros galios ir 190 kW šilumos galios kogeneracinis įrenginys.
Įgyvendinus šį naują projektą, biokuro katilų galingumas su kondensaciniais ekonomaizeriais Radviliškio katilinėje pasiekė 22 MW, kuomet vidutinis katilinės pareikalaujamas galingumas šildymo sezono metu siekia apie 10,5 MW, maksimalus – 22 MW. Taigi, Radviliškyje iš biokuro bus pagaminama 100 proc. žaliosios šilumos.

Akimirkos iš atidarymo renginio:

1.JPG 

 

 

 

 

 

 

 


Nuotr. Su sėkimingu projekto įgyvendinimu sveikina Radviliškio rajono meras Darius Brazys

4.jpg 

 3.JPG

 

 

  2.JPG

 

Grįžti į naujienų sąrašą