Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Pradėjo veikti Šiltnamio dujų ATL registras

2005-11-14

Nuo 2005 m. lapkričio 10 d. pradėjo veikti Šiltnamio dujų apyvartinių taršos leidimų (ATL) registras (http://etr.am.lt).

Atidaryta nacionalinė ATL sąskaita bei pradėtos atidaryti ir išrašinėti sąskaitos įmonėms, gavusioms ATL, vertintojams, atliksiantiems ATL panaudojimo monitoringą, fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems prekiauti ATL.

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų Registro administratoriaus funkciją atlieka LIETUVOS APLINKOS APSAUGOS INVESTICIJŲ FONDAS
Laisvės pr. 3, LT-04132 Vilnius; tel. 8-5-2169799; faks. 8-5-2169399; el. paštas: sdregistras@laaif.lt

Registro teikiamos paslaugos yra mokamos:

Papildomai įmonėms kainuos konsultantų ir vertintojų paslaugos.

Grįžti į naujienų sąrašą