Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Naujienos
2018-03-22
KREIPIMASIS Į ŠILUMOS TIEKĖJŲ BENDRUOMENĘ
Gerbiami kolegos, pirmiausiai dėkojame už parodytą pasitikėjimą, perduodant Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vairą į naujų vadovų rankas ir sieksime, kad geri darbai, kurie iki šiol padaryti, būtų tęsiami, o papildomai bandysime įnešti savo indėlį, tose srityse, kuriose, mums atrodo, yra kur pasitempti.
2018-03-12
Pasikeitė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos vadovai
Š.m. kovo 9 d. prezidentas Vytautas Stasiūnas ir viceprezidentas Romaldas Morkvėnas baigė darbą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijoje. Tą pačią dieną įvyko visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas, kuris trejų metų kadencijai išrinko naują Tarybą. Pirmajame Tarybos posėdyje Mantas Burokas (AB Vilniaus šilumos tinklų gen. direktorius) buvo išrinktas Tarybos pirmininku, o asociacijos prezidentu – Kauno technologijos universiteto Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas dr. Valdas Lukoševičius, kuris darbą asociacijoje pradėjo nuo š.m. kovo 12 d.
2018-03-01
Vasario šalčiai mokėjimus už šilumą augins apie 15 procentų
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) prognozuoja, kad vasario mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą bus vidutiniškai apie 15 proc. didesnės nei šių metų sausio mėnesį.
2018-02-26
Nesąžininga konkurencija? Pritariame!
Pastaruoju metu Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacija daug viešai pasisako apie tai, kad, jų nuomone, konkurencija Lietuvos šilumos ūkyje yra nesąžininga. Neva, galiojanti šilumos supirkimo tvarka sukuria nevienodas verslo sąlygas centralizuoto šilumos tiekimo įmonėms (CŠT) ir nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG). Atrodytų, paradoksalu, tačiau CŠT įmonės su šiuo teiginiu visiškai sutinka. Konkurencijos sąlygos išties yra nevienodos.
2018-02-23
LŠTA: PAREIŠKIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUMATOMŲ PRIIMTI TEISĖS AKTŲ PAKEITIMŲ
Š. m. vasario 28 dieną Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK), neatsižvelgdama į Lietuvos Vyriausybės, Energetikos ministerijos ir daugelio specialistų nuomonę, ruošiasi priimti sprendimą – įvesti konkurenciją šilumos gamybos srityje „pilnais kaštais“, ko pasėkoje vartotojams šilumos kainos padidės. Tokiu būdu bus „peržengta raudona riba“, nes atsiranda puikios galimybės šilumos gamybą iš griežtai reguliuojamų savivaldybių įmonių perimti vien pelno siekiantiems nereguliuojamiems ir sunkiai sukontroliuojamiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG). Kadangi VKEKK neatliko tokio svarbaus žingsnio kaštų ir naudos analizės, būtina informuoti visuomenę ir valdžios įstaigas apie galimas, tokio radikalaus sprendimo, pasekmes šilumos vartotojams ir centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sistemų funkcionavimui.
2018-02-19
Sausio mėnesio sąskaitos už šilumą – panašios kaip pernai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, gyventojus pasiekusios sausio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą buvo panašios kaip 2017-ųjų sausį.
2018-02-15
LŠTA: dėl LR Konkurencijos tarybos pradėto tyrimo, susijusio su konkurencijos sąlygomis šilumos gamybos rinkoje
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, reaguodama į Konkurencijos tarybos pradėtą tyrimą dėl konkurencijos sąlygų šilumos gamybos rinkoje, parengė ir valstybės atsakingoms įstaigoms išsiuntė raštą, kuriame išdėstė savo nuomonę šiuo klausimu. Rašte pateikiama detali informacija apie sąlygų skirtumus tarp griežtai reguliuojamų šilumos tiekėjų, vykdančių licencijuojamos veiklos reikalavimus ir laisvai veikiančių bei siekiančių neribojamo pelno nepriklausomų šilumos gamintojų (NŠG). Šilumos tiekėjams įstatymai nustato viešojo pobūdžio funkcijas bei įpareigojimus, kurių neturi NŠG.
2018-02-13
KONKURENCIJOS ŠILUMOS ŪKYJE NACIONALINIAI YPATUMAI
Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) ūkyje per Nepriklausomybės laikotarpį vyko kai kurie įdomūs procesai: buvo ruošiamasi deginti garsiąją Venesuelos orimulsiją, kuri išgaravo „kaip dūmas“ su tam padarytomis investicijomis, pastatyos talpyklos „pigiam“ mazutui kaupti Gariūnuose (panaudotos Europos Sąjungos lėšos grąžintos atgal), investuotos didžiulės lėšos į vamzdynų atnaujinimą, tačiau skatinama naudoti alternatyvius šildymo būdus, privatūs investuotojai turėjo atpiginti šilumą naiviems vartotojams ir t.t. Paskutinis mados šauksmas - kokurencija šilumos gamyboje išgelbės šilumos vartotojus
2018-02-07
VŠT įsigytų papildomas biokuro katilines iš Vilniuje veikiančių NŠG
Šiandien (vasario 7 d.) AB Vilniaus šilumos tinklai (VŠT) išplatino kreipimąsi, adresuotą Vilniuje veikiantiems nepriklausomiems šilumos gamintojams (NŠG), kurių prašoma išreikšti savo susidomėjimą ir ketinimus parduoti jų valdomus veikiančius ar vystomus šilumos gamybos šaltinius, naudojančius biokurą. Tai dar vienas VŠT žingsnis, siekiant išplėsti biokuro panaudojimą, kas leistų sumažinti šilumos kainą sostinės šilumos vartotojams.
2018-02-06
Išrinktas naujas LŠTA tarybos pirmininkas
2018-01-26 d. vykusio Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos tarybos posėdžio metu, vietoje atsistatydinusio UAB „Litesko“ ir UAB „Vilniaus energija“ komercijos direktoriaus Rimanto Germano, nauju LŠTA tarybos pirmininku išrinktas AB „Klaipėdos energija“ generalinis direktorius Antanas Katinas.
2018-01-30
Nauji šilumos paskirstymo daugiabučiuose namuose metodai – KĄ VERTĖTŲ ŽINOTI?
Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės informacija apie šilumos paskirstymą daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose.
2018-01-25
Ignalinoje renovuota 80 proc. namų, gyventojai už šilumą moka mažiau
Nors po daugiabučių renovavimo šilumos kaina dėl sumažėjusio realizuojamo šilumos kiekio padidėja, jei prie šilumos tiekimo sistemos neprisijungia nauji vartotojai, tačiau esamiems vartotojams mokėjimai už suvartotą šilumą yra gerokai mažesni nei prieš namo renovaciją. Šią energetikos ekspertų įžvalgą praktiškai pagrindė Ignalinos miesto pavyzdys ir Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos surinkti duomenys.
2018-01-23
Gruodžio sąskaitos už šilumą – panašios kaip pernai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, gyventojus pasiekusios gruodžio mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą buvo panašios kaip 2016-ųjų gruodį.
2018-01-16
Pasveikintas iškilus energetikas Antanas Ivanauskas
2018-01-05
Kodėl nepriklausomi gamintojai šilumos kainas didina beveik tris kartus, o kalti lieka šilumos tiekėjai ir šilumos supirkimo tvarka?
Prieš šv. Kalėdas populiaru geriems vaikams rašyti laiškus Kalėdų seneliui ir tikėtis iš jo dovanų. Prieš Naujuosius visi skaito horoskopus ir kitus rašinius. Šventėms prabėgus, populiaru vėl tampa rašyti apie „blogiečius“ šilumos tiekėjus ir tikėtis dovanų iš valstybės bei reguliuojančių institucijų. Panašu, kad tuo ypač mėgsta užsiimti Nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos atstovai bei konsultantai, kurie tik ką šventėms nuvilnijus, vėl visais įmanomais kanalais kaltina šilumos tiekimo įmones neva juos skriaudžiant, gaunant neva nepagrįstus pelnus, kaltina valstybės institucijas bei galiojančius teisės aktus, neva sudarančius nevienodas verslo sąlygas jiems ir šilumos tiekėjams. Ar iš tiesų šie kaltinimai pagrįsti?
2018-01-03
Šilumos ūkio sektoriuje esamų biokuro katilų (katilinėse ir kogeneracinės elektrinėse) galingumai
2017-12-29
ŠILUMA SU NEPASKIRSTYTU KARŠTU VANDENIU – KAS TAI?
Nuo 2017 metų rugpjūčio 1 d. įsigaliojo nauji Komisijos rekomenduojami šilumos paskirstymo metodai, pagal kurių nuostatas skirstoma šiluma visuose centralizuotai šildomuose Lietuvos Respublikos daugiabučiuose. Šiuose metoduose yra daug vartotojams aktualių naujovių, tačiau daugiausia visuomenės dėmesio sulaukė į sąskaitas už šildymą įtraukta nauja eilutė „su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis“
2017-11-23
„Kauno energija“ paleido naują dujomis kūrenamą katilą
Vakar, 2017 m. lapkričio 22 dieną, AB „Kauno energija“ Petrašiūnų elektrinėje buvo oficialiai paleistas veikti naujas gamtinėmis dujomis arba skystu kuru kūrenamas 19,8 MW galios vandens šildymo katilas, kuris leis lanksčiai reaguoti į staigius vartotojų šilumos poreikio pokyčius, galimus kitų šaltinių gamybos sutrikimus bei padidins būtinąjį galios rezervą, turimą bendrovėje. Šį katilą bendrovė įrengė reaguodama į griežtėjančius aplinkosaugos reikalavimus bei siekdama turėti papildomą galios rezervą.
2017-11-17
Spalio mėnesio sąskaitos už šilumą – 15 proc. mažesnės nei pernai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos duomenimis, gyventojus pasiekusios spalio mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą buvo vidutiniškai 15 proc. mažesnės nei 2016-ųjų spalį. „Mažesnes sąskaitas už šilumą lėmė dvi priežastys: Lietuvos miestuose atpigusi šiluma ir šiltesni orai“, - sakė Vytautas Stasiūnas, LŠTA prezidentas.
2017-10-18
Kompiuterinio raštingumo kursuose „Vilniaus šilumos tinklai“ vilniečiams pristatys savitarnos svetainę
AB „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT) klientams skirta savitarnos erdvė – patogus sprendimas gauti sąskaitas už paslaugas, sekti mokėjimų istoriją ir gauti aktulius pranešimus. Tačiau informacijos paieška ir atsiskaitymai internetu daliai sostinės gyventojų, ypač vyresniems, vis dar yra iššūkis. Kad savitarna taptų įprastu ir patogiu sprendimu visiems, VŠT komanda prisijungė prie Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos organizuojamų kompiuterinio raštingumo kursų, kuriuose pristato įmonės klientams skirtą savitarnos svetainę ir jos teikiamas naudas.

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis