Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Naujienos
2016-10-19
„Kauno energija“ savo investicijomis privertė nepriklausomus gamintojus sumažinti savo parduodamos šilumos kainą
2016 m. spalio 19 d. portale „Alfa.lt“ paskelbtas straipsnis „Kainų už šildymą mažėjimas – reguliavimo gniaužtuose“, kuriame Lietuvos nepriklausomų šilumos gamintojų asociacijos (LNŠGA) prezidentas Vytautas Kisielius sako, jog „praėjusį šildymo sezoną kauniečiai už šilumą galėjo mokėti 20 proc. mažiau, tačiau šis kainų skirtumas, susidaręs dėl gamintojų konkurencijos, taip ir nepasiekė galutinio vartotojo dėl netinkamo reguliavimo.“
2016-10-14
2016-10-14 DUOMENYS APIE PASTATŲ, APRŪPINAMŲ CENTRALIZUOTAI TIEKIAMA ŠILUMA, PASIRENGIMĄ NAUJAM 2016-2017 M. ŠILDYMO SEZONUI
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija parengė 2016-10-14 duomenis apie pastatų, aprūpinamų centralizuotai tiekiama šiluma, pasirengimą naujam 2016-2017 m. šildymo sezonui.
2016-10-13
„Vilniaus energija“: vienašališko Tikrinimo komisijos tyrimo išvados – sufabrikuotos
Valstybinės institucijos, kurios ilgus metus puolė „Vilniaus energiją“, dabar, Vilniaus šilumos ūkio nuomos sutarčiai artėjant prie pabaigos, nutarė apjungti pajėgas ir suaktyvinti įmonės persekiojimo procesą. Susidaro įspūdis, kad prasidėjo paskutinis spektaklio, kuriuo siekiama nusavinti privačias „Vilniaus energiją“ valdančios Prancūzijos kompanijos „Veolia“ investicijas, veiksmas.
2016-09-27
Šilumininkai ragina daugiabučių administratorius pasiruošti šildymo sezonui
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija paragino paskubėti daugiabučius prižiūrinčias organizacijas, kurios nespėjo laiku paruošti namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų artėjančiam šildymo sezonui. „Prieš 2015–2016 metų šildymo sezoną net 35 proc. daugiabučių prižiūrėtojų vėlavo parengti sistemas žiemai, pateikti aktus, liudijančius apie atliktus darbus. Šiemet tikslaus skaičiaus vėluojančiųjų dar neturime, tačiau daugiabučių administratorių, dar nespėjusių paruošti sistemų šildymo sezonui, netrūksta. Raginame neatidėlioti šio svarbaus darbo“, - sakė Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Vytautas Stasiūnas.
2016-09-16
LŠTA parengta INFORMACIJA DĖL ŠILDYMO SEZONO PRADŽIĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ TAIKYMO
Prasidedant 2016-2017 m. šildymo sezonui ir siekiant išvengti nesklandumų paleidžiant pastatų, prijungtų prie centralizuotų šilumos tiekimo sistemų, šildymo sistemas, Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija primena apie žemiau išvardintus teisės aktus, kurie reglamentuoja šilumos tiekėjų, pastatų savininkų ir šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų teises ir pareigas:
2016-08-19
LŠTA raštas institucijoms "DĖL SAVALAIKIO DAUGIABUČIŲ NAMŲ PARUOŠIMO ŠILDYMO SEZONUI"
Artėjant naujam 2016-2017 m. šildymo sezonui šilumos tiekėjai primena, kad daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemos teisės aktų nustatyta tvarka privalo būti paruoštos patikimam ir kokybiškam šilumos tiekimui. Už kokybišką vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų veiklą yra atsakingi gyventojų pasirinkti šių sistemų prižiūrėtojai.
2016-07-28
Straipsnis "Mokslas ir technika" žurnale "Ar ūkiškai saugome šilumą"
Galiojančioje 2012 m. priimtoje Lietuvos nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijoje nurodoma, kad viena didžiausių šilumos sektoriaus problemų – neefektyvus šilumos energijos vartojimas, ypač daugiabučiuose namuose. Europos Sąjungos 2012/27/ES Energijos efektyvumo direktyvoje nurodyta, kad pastatai suvartoja 40 % viso galutinės energijos Europos Sąjungos suvartojamos energijos kiekio. Lietuvoje vidutinis metinis šilumos suvartojimas (209 kWh/m2) yra bene dukart didesnis nei Skandinavijoje.
2016-07-26
Centralizuotai šildomas Vilnius – tarp efektyviausių pasaulio miestų
Vykdant Jungtinių Tautų aplinkosaugos programą (United Nations Environment Programme – UNEP) bei bendradarbiaujant su Danijos Vyriausybe buvo parengtas leidinys „Centralizuotas energijos tiekimas miestuose“ (District Energy in Cities).
2016-07-20
LNVF vykdomas projektas „Vartotojų ir verslo švietimas – raktas į efektyvų elektros ir šilumos energijos vartojimą“,
Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija pradeda vykti naują projektą „Vartotojų ir verslo švietimas – raktas į efektyvų elektros ir šilumos energijos vartojimą“, kuriuo siekiama supažindinti vartotojus su aktualiomis elektros ir šilumos energijos efektyvumo skatinimo priemonėmis, kurių pagalba būtų skatinamas tvarus, atsakingas ir aplinkai draugiškas šilumos ir elektros energijos išteklių vartojimas.
2016-07-18
Atlikta Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus 2015-aisiais apžvalga
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija kasmet rengia išsamią Šilumos tiekimo bendrovių ūkinės veiklos apžvalgą
2016-07-15
Pasveikinti energetikos veteranai Kazys Žilys ir Vytautas Miškinis
Š.m. liepos 14 d. (ketvirtadienį) Lietuvos energetikos muziejuje (Rinktinės g. 2, Vilnius) buvo pagerbti ir pasveikinti du iškilūs energetikai: ilgametis VATESI viršininko pavaduotojas Kazys Žilys (80 metų jubiliejaus proga) ir ilgametis Valstybinės energetikos inspekcijos viršininkas Vytautas Miškinis (70 metų jubiliejaus proga).
2016-07-13
„Vilniaus energija“: VŠT vienašališkai įsigytos „ekspertinės“ paslaugos – nepriimtinos
„Vilniaus energijos“ vertinimu, savivaldybės įmonė „Vilniaus šilumos tinklai“ (VŠT), sąmoningai ignoruodama šilumos ūkio nuomos sutartį, mėnesių mėnesius primygtinai reikalavo pakeisti sutarties sąlygas, kad galėtų vienašališkai skirti „nepriklausomą“ ekspertą. Nuomos sutartyje numatyta, kad ekspertas reikalingas Vilniaus šilumos ūkio būklei įvertinti.
2016-07-04
Asociacijos pateikė pastabas Nacionalinės energetikos strategijos projekui
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, Lietuvos energetikos konsultantų asociacija ir Lietuvos energijos gamintojų asociacija (toliau – Asociacijos) teigiamai vertina Energetikos ministerijos iniciatyvą ir pastangas viešai pristatyti parengtas Nacionalinės energetikos strategijos gaires bei siekį į šių gairių svarstymą įtraukti energetikos ekspertus, įvairių energetikos sektorių asocijuotas struktūras bei specialistus.
2016-06-09
Efektyviai turtą valdanti „Vilniaus energija“ pelnė tarptautinį įvertinimą
„Vilniaus energija“ tapo pirmąja Rytų Europos bendrove, pelniusia pirmąją vietą prestižiniuose „Maintenance Excellence” techninės priežiūros meistriškumo apdovanojimuose Atėnuose, kur vyko tarptautinė konferencija „EuroMaintenance“.
2016-05-26
Pasitarimas Energetikos ministerijoje dėl daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų
Pasitarimo metu pristatyta dr. Romano Savicko atlikta studija "Daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens tiekimo, apskaitos, esant įvairiems šildymo ir karšto vandens sistemų tipams, vaizdinės ir aprašomosios medžiagos parengimas"
2016-05-05
Šilumininkai prognozuoja apie 25 proc. mažesnes balandžio sąskaitas nei pernai
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) prognozuoja, kad šių metų balandžio mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą bus vidutiniškai apie 25 proc. mažesnės už pernykščius balandžio mokėjimus.
2016-05-04
dr. Valdas Lukoševičius: Ar šildymas yra tik kiekvieno asmeninis reikalas?
Pastaruoju metu viešojoje erdvėje pasirodo įvairių samprotavimų apie įvairius šildymo būdus ir jų pasirinkimo motyvus. Neginčijant piliečio teisės į apsisprendimo laisvę, šį kartą į šildymo problematiką ir alternatyvas pabandykime pažvelgti kiek „kitu kampu“ – t.y. per atskiro piliečio ir visuomenės interesus.
2016-04-28
Naujos statybos ir modernizuotų daugiabučių gyvenamųjų namų statistika
Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija pateikia naujos statybos (pastatyti po 1993 metų) daugiabučių gyvenamųjų namų statistiką.
2016-04-27
Valstybinė energetikos inspekcija: Sutrumpintas pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo terminas
Nuo šiol pažymos apie naujai sumontuotų, rekonstruotų ar modernizuotų energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimus išduodamos ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo prašymo ir reikalingų dokumentų gavimo dienos.
2016-04-26
Atstovai daugiau nei iš 20 užsienio valstybių patirties ir gerųjų praktikų sėmėsi iš pažangaus Lietuvos biomasės sektoriaus
Vilniuje šią savaitę vykusi tarptautinė biomasės energetikos konferencija „Nordic Baltic Bioenergy“ pritraukė daugiau nei 250 specialistų iš 150 organizacijų ir daugiau nei 20 šalių. Lietuvos pažanga ir patirtis vystant biomasės energetiką, unikalios sėkmės istorijos nustebino ne vieną iš svetur atvykusį konferencijos dalyvį.

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis