Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy CouncilBendrieji teisės aktai

LR energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1–26 DĖL ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNUOSE PATIRIAMŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO  
(2016-02-05 LR Energetikos ministerija Nr. 1–26)
(Teisės aktų registras 2016, Nr. -2477)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. spalio 9 d. nutarimo Nr. O3-294 „Dėl Suskystintų gamtinių dujų terminalo, jo infrastruktūros ir jungties įrengimo bei eksploatavimo sąnaudoms ar jų daliai kompensuoti skirtų lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-12-29 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-653)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -19920)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 20 d. įsakymo Nr. 408 „Dėl Teršalų išmetimo į aplinkos orą apskaitos ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-12-23 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-960)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -20396)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo  
(2015-12-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-676)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -20243)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. vasario 28 d. nutarimo Nr. O3-73 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ pakeitimo  
(2015-12-22 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-675)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -20242)

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 20 straipsnio pakeitimo įstatymas  
(2015-12-15 LR Seimas Nr. XII-2185)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -20142)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-12-09 LR Vyriausybė Nr. 1267)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -19639)

Dėl naudojimosi akcinės bendrovės „Lietuvos dujos“ gamtinių dujų skirstymo sistema taisyklių derinimo  
(2015-11-30 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-631)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -19018)

Dėl Šilumos tarybos nuostatų ir sudėties patvirtinimo  
(2015-11-30 LR Energetikos ministerija Nr. 1-277)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -19058)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. D1-278 „Dėl Klimato kaitos specialiosios programos lėšų naudojimo 2015 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-11-26 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-853)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -18799)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-11-26 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-848)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -18798)

Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo Nr. IX-884 34 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 34-1 straipsniu įstatymas  
(2015-11-26 LR Seimas Nr. XII-2089)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -19367)

Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1V-95 „Dėl Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos atstovų dalyvavimo statybos užbaigimo komisijose ir pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo  
(2015-11-24 Valstybinė energetikos inspekcija prie Ūkio ministerijos Nr. 1V-95)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -18662)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo   Susiję teisės aktai
(2015-11-18 LR Energetikos ministerija Nr. 1-265)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -18296)

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo Nr. XI-2053 2, 5 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas  
(2015-11-17 LR Seimas Nr. XII-2036)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -18708)

Puslapiai: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... Paskutinis