Nacionalinė šilumos energetikos technologijų platforma

Euroheat & Power

EFIEES

World Energy Council

Bendrieji teisės aktai

LR energetikos ministro 2016 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. 1–26 DĖL ŠILUMOS TIEKIMO VAMZDYNUOSE PATIRIAMŲ ŠILUMOS NUOSTOLIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO   (2016-02-05 LR Energetikos ministerija Nr. 1–26)
(Teisės aktų registras 2016, Nr. -2477)

Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr.1-298 „Dėl 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano patvirtinimo“ pakeitimo   Susiję teisės aktai
(2015-11-18 LR Energetikos ministerija Nr. 1-265)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -18296)

Dėl Viešųjų pastatų energinio efektyvumo didinimo programos patvirtinimo   Susiję teisės aktai
(2014-11-26 LR Vyriausybė Nr. 1328)
(Teisės aktų registras 0000, Nr. -0)

Lietuvos Respublikos strateginę reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių įmonių ir įrenginių bei kitų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių įstatymo Nr. IX-1132 1, 2, 3 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas   (2014-10-21 LR Seimas Nr. XII-1272)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -14493)

Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. O3-44 „Dėl Sankcijų skyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo   (2014-10-17 Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija Nr. O3-855)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -14466)

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 189-6, 221, 241-1, 241-2, 259-1 straipsnių pakeitimo ir 189-10 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo Nr. I-657 10, 12, 19, 21 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo Nr. VIII-1206 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 23, 24, 27, 28, 29 straipsnių pakeitimo ir 22 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo, Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo Nr. I-1452 8, 9, 18 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo Nr. I-1143 11, 25 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos sprogmenų apyvartos kontrolės įstatymo Nr. IX-1315 5 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymo Nr. IX-986 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 16 straipsnio pakeitimo įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 12 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo Nr. VIII-1641 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui   (2014-10-15 LR Vyriausybė Nr. 1118)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -14425)

Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymas   Susiję teisės aktai
(2014-04-17 LR Seimas Nr. XII-828)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Dėl aplinkos sektoriaus 2014–2020 m. Viešinimo priemonių programos patvirtinimo   (2014-03-05 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-238)
(Teisės aktų registras 2014, Nr. -2014)

Elektros energetikos sistemos integracijos į Europos elektros energetikos sistemas ĮSTATYMAS   (2012-06-12 LR Seimas Nr. XI-2052)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 68-3465)

Suskystintų gamtinių dujų terminalo ĮSTATYMAS   Susiję teisės aktai
(2012-06-12 LR Seimas Nr. XI-2053)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 68-3466)

Energijos išteklių rinkos ĮSTATYMAS   Susiję teisės aktai
(2012-05-22 LR Seimas Nr. XI-2023)
(Valstybės žinios 2012, Nr. 63-3164)

Anglies dioksido geologinio saugojimo ĮSTATYMAS   (2011-06-28 LR Seimas Nr. XI-1550)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 91-4325)

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas   (2011-06-28 LR Seimas Nr. XI-1551)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 91-4326)

Atsinaujinančių išteklių energetikos ĮSTATYMAS   Susiję teisės aktai
(2011-05-12 LR Seimas Nr. XI-1375)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 62-2936)

Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo   Susiję teisės aktai
(2010-05-04 LR Vyriausybė Nr. 511)
(Valstybės žinios 2010, Nr. 53-2613)

Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos įstegimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2009-01-27 LR Seimas Nr. XI-128)
(Valstybės žinios 2009, Nr. 10-350)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas   Susiję teisės aktai
(2009-01-12 LR Seimas Nr. I-464)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Vietos savivaldos įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2008-09-15 LR Seimas Nr. X-1722)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 113-4290)

Juridinių asmenų registro įstatymas   Susiję teisės aktai
(2007-12-28 LR Seimas Nr. IX-368)
(Valstybės žinios 2001, Nr. 55-1940)

Nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2007-12-21 LR Seimas Nr. X-1409)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 6-212)

Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo   Susiję teisės aktai
(2007-12-19 LR Vyriausybė Nr. 1443)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2007-01-12 LR Seimas Nr. X-1014)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 12-488)

Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir Valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklių patvirtinimo   Susiję teisės aktai
(2004-09-23 LR Vyriausybė Nr. 1213)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas   (2004-05-04 LR Seimas Nr. VIII-840)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 66-1910)

Vandens įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-04-29 LR Seimas Nr. VIII-474)
(Valstybės žinios 1997, Nr. 104-2615)

Labdaros ir paramos įstatymas   (2004-04-27 LR Seimas Nr. I-172)
(Valstybės žinios 1993, Nr. 21-506)

Įmonių bankroto įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-04-15 LR Seimas Nr. IX-216)
(Valstybės žinios 2001, Nr. 31-1010)

Įmonių restruktūrizavimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-04-15 LR Seimas Nr. IX-218)
(Valstybės žinios 2001, Nr. 31-1012)

Elektroninių ryšių įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-04-15 LR Seimas Nr. IX-2135)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 69-2382)

Prekių ženklų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-02-19 LR Seimas Nr. VIII-1981)
(Valstybės žinios 2000, Nr. 92-2844)

Viešųjų įstaigų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-01-27 LR Seimas Nr. I-1428)
(Valstybės žinios 1996, Nr. 68-1633)

Asociacijų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-01-22 LR Seimas Nr. IX-1969)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 25-745)

Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-01-15 LR Seimas Nr. IX-1962)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 21-617)

Akcinių bendrovių įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-12-11 LR Seimas Nr. IX-1889)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 123-5574)

Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančių įstatymų, priimtų iki 1990 m. kovo 11 d., galiojimo laikino pratęsimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-12-11 LR Seimas Nr. VIII-588)
(Valstybės žinios 1997, Nr. 118-3046)

Nacionalinė darnaus vystymosi strategija   Susiję teisės aktai
(2003-09-11 LR Vyriausybė Nr. 1160)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 89-4029)

Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-04-03 LR Seimas Nr. VIII-1202)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 52-1672)

Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymas   (2003-03-05 LR Seimas Nr. IX-1355)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 28-1125)

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-01-21 LR Seimas Nr. IX-1296)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 15-597)

Patentų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2001-10-30 LR Seimas Nr. I-372)
(Valstybės žinios 1994, Nr. 8-120)

Civilinis KODEKSAS   Susiję teisės aktai
(2000-07-18 LR Seimas Nr. VIII-1864)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Valstybės registrų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2000-05-23 LR Seimas Nr. )
(Valstybės žinios 1996, Nr. 86-2043)

Statistikos įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(1999-12-23 LR Seimas Nr. VIII-1511)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 114-3299)

Viešojo administravimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(1999-06-17 LR Seimas Nr. VIII-1234)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Konkurencijos įstatymas   Susiję teisės aktai
(1999-03-23 LR Seimas Nr. VIII-1099)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 30-856)

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas   Susiję teisės aktai
(1999-01-12 Radiacinės saugos centras Nr. VIII-1019)
(Teisės aktų registras 0000, Nr. -0)

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas   (1994-11-10 LR Seimas Nr. I-657)
(Teisės aktų registras 1994, Nr. -0)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstatymas   Susiję teisės aktai
(1994-05-19 LR Seimas Nr. I-464)
(Valstybės žinios 2013, Nr. -0)

Lietuvos Respublikos Seimo statutas   Susiję teisės aktai
(1994-02-17 LR Seimas Nr. I-399)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Darbo santykius reglamentuojantys

LR energetikos ministro 2016 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. 1-21 DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2010 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR.1-335 „DĖL APELIACINĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   (2016-02-02 LR Energetikos ministerija Nr. 1-21)
(Teisės aktų registras 2016, Nr. -2098)

Profesinių pensijų kaupimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2006-07-04 LR Seimas Nr. X-745)
(Valstybės žinios 2006, Nr. 82-3248)

Valstybinių pensijų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-05-18 LR Seimas Nr. I-730)
(Valstybės žinios 1994, Nr. 101-2018)

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-05-11 LR Seimas Nr. I-549)
(Valstybės žinios 1994, Nr. 59-1153)

Invalidų socialinės integracijos įstatymo pakeitimo įstatymas   (2004-05-11 LR Seimas Nr. IX-2228)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 83-2983)

Užsieniečių teisinės padėties įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-04-29 LR Seimas Nr. IX-2206)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 73-2539)

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-01-27 LR Seimas Nr. IX-110)
(Valstybės žinios 2000, Nr. 111-3574)

Valstybinių šalpos išmokų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-01-20 LR Seimas Nr. I-675)
(Valstybės žinios 1994, Nr. 96-1873)

Nedarbo socialinio draudimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-12-16 LR Seimas Nr. IX-1904)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 4-26)

Lygių galimybių įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-11-18 LR Seimas Nr. IX-1826)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 114-5115)

Valstybinio socialinio draudimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-11-18 LR Seimas Nr. I-1336)
(Valstybės žinios 1991, Nr. 17-447)

Gyventojų pajamų garantijų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-07-01 LR Seimas Nr. I-618)
(Valstybės žinios 1990, Nr. 30-711)

Delspinigių nustatymo už išmokų, susijusių su darbo santykiais, pavėluotą mokėjimą įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-01-28 LR Seimas Nr. I-1214)
(Valstybės žinios 1996, Nr. 20-521)

Valstybinio socialinio aprūpinimo sistemos pagrindų įstatymas   Susiję teisės aktai
(1991-05-21 LR Seimas Nr. I-696)
(Valstybės žinios 1991, Nr. 16-411)

Gyventojų užimtumo įstatymas   Susiję teisės aktai
(1990-12-13 LR Seimas Nr. I-864)
(Valstybės žinios 1991, Nr. 2-25)

Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojantys

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-02-05 LR Seimas Nr. IX-1672)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 70-3170)

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-12-02 LR Seimas Nr. I-1324)
(Valstybės žinios 1996, Nr. 46-1116)

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-11-11 LR Seimas Nr. VIII-1509)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 110-3207)

Valstybinės darbo inspekcijos įstatymas   (2003-10-14 LR Seimas Nr. IX-1768)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 102-4585)

Priešgaisrinės saugos įstatymas   Susiję teisės aktai
(2002-12-05 LR Seimas Nr. IX-1225)
(Valstybės žinios 2002, Nr. 123-5518)

Profesinės sveikatos priežiūros įstatymas   Susiję teisės aktai
(1999-03-18 LR Seimas Nr. VIII-1095)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 32-902)

Civilinės saugos įstatymas   Susiję teisės aktai
(1998-12-31 LR Seimas Nr. VIII-971)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 115-3230)

Žalos atlyginimo dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga laikinasis įstatymas   Susiję teisės aktai
(1997-07-01 LR Seimas Nr. VIII-366)
(Valstybės žinios 1997, Nr. 67-1656)

ES teisės aktai susiję su energetikos veikla

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl pramoninių išmetamųjų teršalų (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės)-TIPK_(Nauja redakcija)   (2009-06-26 Europos parlamentas Nr. )
(ES oficialus leidinys 2009, Nr. -0)

Direktyva 2009/28/EB dėl skatinimo naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, iš dalies keičianti bei vėliau panaikinanti Direktyvas 2001/77/EB ir 2003/30/EB   Susiję teisės aktai
(2009-04-23 Europos parlamentas Nr. )
(ES oficialus leidinys 2009, Nr. -0)

Direktyva 2009/29/EB iš dalies keičianti Direktyvą 2003/87/EB, siekiant patobulinti ir išplėsti Bendrijos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą   (2009-04-23 Europos parlamentas Nr. )
(ES oficialus leidinys 2009, Nr. -0)

Direktyva 2008/98/EB dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas   (2008-11-19 Europos parlamentas Nr. )
(ES oficialus leidinys 2008, Nr. -0)

Direktyva 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų   Susiję teisės aktai
(2006-04-05 Europos parlamentas Nr. 32006L0032)
(ES oficialus leidinys 2006, Nr. 1-2006)

Direktyva 2006/12/EB dėl atliekų   (2006-04-05 Europos parlamentas Nr. 32006L0012)
(ES oficialus leidinys 2006, Nr. -2006)

Reglamentas Nr. 1775/2005 dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų   (2005-09-28 Europos parlamentas Nr. 32005R1775)
(ES oficialus leidinys 2005, Nr. 289-1775)

Direktyva 2005/32/EB nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB   (2005-07-06 Europos parlamentas Nr. 32005L0032)
(ES oficialus leidinys 2005, Nr. 1-2005)

Direktyva 2004/67/EB dėl priemonių, skirtų gamtinių dujų tiekimo patikimumui užtikrinti   (2004-04-26 Europos parlamentas Nr. 32004L0067)
(ES oficialus leidinys 2004, Nr. 1-2004)

Direktyva 2004/22/EB dėl matavimo priemonių   (2004-03-31 Europos parlamentas Nr. 32004L0022)
(ES oficialus leidinys 2004, Nr. 1-2004)

Direktyva 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičianti Direktyvą 92/42/EEB   Susiję teisės aktai
(2004-02-11 Europos parlamentas Nr. 32004L0008)
(ES oficialus leidinys 2004, Nr. 1-2004)

Direktyva 2003/96/EB pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą   (2003-10-27 Europos parlamentas Nr. 32003L0096 )
(ES oficialus leidinys 2004, Nr. 1-0)

Direktyva 2003/87 nustatanti prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistemą Bendrijoje ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB   Susiję teisės aktai
(2003-10-13 Europos parlamentas Nr. 32003L0087)
(ES oficialus leidinys 2003, Nr. 1-2003)

Direktyva 2003/54/EB dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 96/92/EB   (2003-06-26 Europos parlamentas Nr. 32003L0054)
(ES oficialus leidinys 2003, Nr. 1-2003)

Direktyva 2003/55/EB dėl gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 98/30/EB   (2003-06-26 Europos parlamentas Nr. 32003L0055)
(ES oficialus leidinys 2003, Nr. 1-2003)

Direktyva 2003/30/EB dėl skatinimo naudoti biokurą ir kitą atsinaujinantį kurą transporte   (2003-05-30 Europos parlamentas Nr. 32003L0030)
(ES oficialus leidinys 2003, Nr. 1-2003)

Direktyva 2002/91/EB dėl pastatų energinio naudingumo   (2002-12-16 Europos parlamentas Nr. 32002L0091)
(ES oficialus leidinys 2002, Nr. 1-2002)

Direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo   (2001-10-23 Europos parlamentas Nr. 32001L0080)
(ES oficialus leidinys 2001, Nr. 1-2001)

Direktyva 2001/77/EB dėl elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, rėmimo vidaus elektros rinkoje   (2001-09-27 Europos parlamentas Nr. 32001L0077)
(ES oficialus leidinys 2001, Nr. 1-2001)

Direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo   (2000-12-04 Europos parlamentas Nr. 32000L0076)
(ES oficialus leidinys 2004, Nr. 1-0)

Direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse ir iš dalies keičianti Direktyvą 93/12/EEB (1999/32/EB)   (1999-04-26 Europos parlamentas Nr. 31999L0032)
(ES oficialus leidinys 2004, Nr. 1-0)

Direktyva 97/23/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl slėginės įrangos suderinimo   (1997-05-29 Europos parlamentas Nr. 31997L0023)
(ES oficialus leidinys 1997, Nr. 1-97)

Direktyva 96/57/EB dėl energijos naudojimo efektyvumo reikalavimų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams   (1996-09-03 Europos parlamentas Nr. 31996L0057)
(ES oficialus leidinys 1996, Nr. 1-96)

Direktyva 92/75/EEB dėl buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių sunaudojimo parodymo ženklinant gaminį bei pateikiant standartinę informaciją apie gaminį   (1992-09-22 Europos parlamentas Nr. 31992L0075)
(ES oficialus leidinys 1992, Nr. 1-92)

Direktyva 92/42/EEB dėl naudingumo koeficiento reikalavimų naujiems karšto vandens katilams, deginantiems skystąjį arba dujinį kurą   (1992-05-21 Europos parlamentas Nr. 31992L0042)
(ES oficialus leidinys 1992, Nr. 1-92)

Ūkinę-komercinę veiklą reglamentuojantys

LR energetikos ministro 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. 1-7 "Dėl valstybinės energetikos inspekcijos prie energetikos ministerijos nuostatų patvirtinimo"   (2016-01-15 LR Energetikos ministerija Nr. 1-7)
(Teisės aktų registras 2016, Nr. -1141)

Dėl Valstybės įmonės Energetikos agentūros veiklos strategijos patvirtinimo   (2015-12-23 LR Energetikos ministerija Nr. 1-305)
(Teisės aktų registras 2015, Nr. -20599)

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-m. gruodžio 28-d. įsakymo Nr.-D1-641 "Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas" patvirtinimo" pakeitimo   (2011-12-14 LR Aplinkos ministerija Nr. D1-972)
(Valstybės žinios 2011, Nr. 157-7448)

LR radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2009-01-12 LR Seimas Nr. VIII-1190)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

LR specialios paskirties akcinės bendrovės “Lietuvos energija” reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2009-01-12 LR Seimas Nr. VIII-182)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas   Susiję teisės aktai
(2008-12-23 LR Seimas Nr. IX-751)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos   Susiję teisės aktai
(2008-12-09 LR Seimas Nr. XI-52)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 146-5870)

Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo   Susiję teisės aktai
(2007-12-19 LR Vyriausybė Nr. 1443)
(Valstybės žinios 2008, Nr. 4-132)

Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2007-11-20 LR Seimas Nr. X-1329)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 130-5259)

Atominės elektrinės įstatymas   Susiję teisės aktai
(2007-06-28 LR Seimas Nr. X-1231)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 76-3004)

Statybos įstatymas   Susiję teisės aktai
(2007-05-03 LR Seimas Nr. I-1240)
(Valstybės žinios 1996, Nr. 32-788)

Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2007-03-20 LR Seimas Nr. X-1054)
(Valstybės žinios 2007, Nr. 43-1626)

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2006-07-13 LR Seimas Nr. X-764)
(Valstybės žinios 2006, Nr. 82-3260)

Metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2006-06-22 LR Seimas Nr. X-717)
(Valstybės žinios 2006, Nr. 77-2966)

Aplinkos monitoringo įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2006-05-04 LR Seimas Nr. X-595)
(Valstybės žinios 2006, Nr. 57-2025)

Europos Sąjungos struktūrinė parama   Susiję teisės aktai
(2005-12-14 LR Finansų ministerija Nr. )
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Apyvartiniai taršos leidimai   Susiję teisės aktai
(2004-12-27 LR Aplinkos ministerija Nr. )
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Elektros energetikos įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-07-01 LR Seimas Nr. IX-2307)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 107-3964)

Naftos produktų ir naftos valstybės atsargų įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-04-20 LR Seimas Nr. IX-986)
(Valstybės žinios 2002, Nr. 72-3008)

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-04-15 LR Seimas Nr. VIII-1183)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 47-1469)

Aplinkos apsaugos įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-04-13 LR Seimas Nr. I-2223)
(Valstybės žinios 1992, Nr. 5-75)

Biokuro įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-02-05 LR Seimas Nr. IX-1999)
(Valstybės žinios 2004, Nr. 28-870)

Akcizų įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2004-01-29 LR Seimas Nr. IX-1987)
(Valstybės žinios 0000, Nr. -0)

Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-12-16 LR Seimas Nr. IX-1217)
(Valstybės žinios 2002, Nr. 118-5296)

Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-07-01 LR Seimas Nr. IX-1675)
(Valstybės žinios 2003, Nr. 73-3352)

Atliekų tvarkymo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2003-06-10 LR Seimas Nr. VIII-787)
(Valstybės žinios 1998, Nr. 61-1726)

Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymas įstatymas   Susiję teisės aktai
(2002-11-12 LR Seimas Nr. IX-1188)
(Valstybės žinios 2002, Nr. 116-5188)

Energetikos įstatymas   Susiję teisės aktai
(2002-05-16 LR Seimas Nr. IX-884)
(Valstybės žinios 2002, Nr. 56-2224)

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymas   Susiję teisės aktai
(2001-10-09 LR Seimas Nr. VIII-1741)
(Valstybės žinios 2000, Nr. 56-1639)

Aplinkos oro apsaugos įstatymas   Susiję teisės aktai
(1999-11-04 LR Seimas Nr. VIII-1392)
(Valstybės žinios 1999, Nr. 98-2813)

Kainų įstatymas   Susiję teisės aktai
(1998-11-17 LR Seimas Nr. I-413)
(Valstybės žinios 1990, Nr. 22-542)